1. خانه
 2. دوره های آموزشی
 3. ریاضیات جامع تجربی

 کد دوره: 34

 عنوان : ریاضیات جامع تجربی

 ظرفیت دوره : 4 نفر

 وضعیت دوره : در حال ثبت نام

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

ریاضیات جامع تجربی


تاریخ ثبت نام از: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

توضیحات دوره:

مقدمه ای بر ریاضیات پایه

 •     اتحادها-توان-ریشه    جلسه1
 •     تقسیم چند جمله ای    جلسه2
 •     حل حداقل 30 نمونه سوال مهم و نکات مربوطه    جلسه3

سهمی (معادله درجه 2)

 •     معادله درجه دوم و نکات مربوطه    جلسه4
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه5

نظریه معادلات

 •     تعیین علامت-حل معادله و نامعادله    جلسه6
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه7

مثلثات

 •     آشنایی با مفاهیم اولیه    جلسه8
 •     روابط مثلثاتی-حل معادلات مثلثاتی    جلسه9
 •     روش های حل توابع مثلثاتی شکل دار    جلسه10
 •     حل حداقل 30 نمونه سوال مهم    جلسه11

آشنایی مقدماتی با تابع

 •     توابع خطی، چندجمله ای، همانی و ثابت-تعیین دامنه و برد    جلسه12
 •     تابع قدر مطلق    جلسه13
 •     تابع جزء صحیح    جلسه 14
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 15

آشنایی بیشتر با تابع

 •     جبر توابع-ترکیب توابع-توابع معکوس    جلسه16
 •     صعودی  و نزولی بودن توابع    جلسه17
 •     تابع لگاریتم و نمایی    جلسه18
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه19

حد و پیوستگی

 •     آشنایی با حد و پیوستگی    جلسه20
 •     حالات مبهم – حد در بی نهایت و حد بی نهایت    جلسه21
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه22

مشتق

 •     آشنایی با مشتق-تعریف مشتق-قواعد مشتق گیری    جلسه23
 •     آهنگ تغییر و شیب خط مماس    جلسه24
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه25

کاربردهای مشتق

 •     اکسترمم های نسبی و مطلق-توابع یکنواخت و نقاط بحرانی    جلسه26
 •     بهینه سازی    جلسه27
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه28

هندسه تحلیلی

 •     آشنایی با هندسه مختصاتی    جلسه29
 •     حل سوالات مربوطه    جلسه30

هندسه و استدلال

 •     استدلال و قضیه تالس    جلسه 31
 •     تشابه و روابط طولی    جلسه 32
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 33

آمار

 •     آشنایی با آمار و حل سوالات مربوطه    جلسه 34

ترکیبیات (شمارش بدون شمردن)

 •     آشنایی با  شمارش بدون شمردن    جلسه 35
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 36

احتمال

 •     آشنایی با  احتمال و قواعد آن    جلسه 37
 •     احتمال شرطی و احتمال  کل    جلسه 38
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 39

مقاطع مخروطی

 •     آشنایی با دایره و نکات مربوط به آن    جلسه 40
 •     آشنایی با بیضی و فواصل کانونی    جلسه 41
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 42

الگو و دنباله

 •     دنباله هندسی و دنباله حسابی    جلسه 43
 •     بازه و مجموعه    جلسه 44
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 45


شرایط و توضیحات:

 •    قبل از هر جلسه خواندن درسنامه مربوطه که در اختیار داوطلب قرار می گیرد و نیز شرکت در آزمون مرتبط با آن الزامی است. (کسب حدنصاب 50 درصد نمره آزمون برای حضور در جلسه کلاس الزامی است)
 •    انجام تکالیف داده شده در مدت زمان بین دو جلسه الزامی می باشد. (هر روز بایستی گزارش تکالیف انجام شده توسط داوطلب در سامانه ثبت شود.)
 •    جلسات به صورت نیمه خصوصی و تنظیم زمان جلسات متناسب با تواتمندی داوطلبین می باشد. (بین 20 تا 30 هفته کل جلسات برگزار می شود.)
 •    کلاس ها شامل پشتیبان می باشد و تمامی اطلاع رسانی ها از طریق درون سامانه ای توسط پشتیبان انجام می شود.
 •    داوطلب در طی دوره آموزشی حق غیبت بیش از یک جلسه (حتی غیبت موجه) را ندارد.
 •    انصراف و انتقال برای داوطلب پس از انجام فرآیند ثبت نام امکان پذیر نیست و وجه ثبت نام بازگردانده نمی شود.
 •    در صورتی که داوطلب به موارد ذکر شده فوق عمل نکند، بدون برگشت وجه ثبت نام از دوره اخراج می گردد.
 •    دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) پس از انجام مصاحبه در صورت پذیرش، امکان شرکت در این دوره را خواهند داشت، این دوره تمامی موضوعات ریاضی دوره دوم متوسطه را به طور کامل در برمی گیرد.

 

توجه: هزینه ثبت نام در این دوره به صورت خصوصی 22500000 تومان می باشد.

مبلغ دوره: 9,000,000 تومان