لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: هفتم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱