لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- میشه این سوال روبرام حل کنید؟!
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۳:۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
2- هوای داخل یک مخزن فلزی به حجم 40 لیتر، دارای فشار  و دمای  است. مقداری از هوای این مخزن را خارج می کنیم، تا فشارگاز باقی مانده به  و دمای آن به  برسد. حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار  و دمای  چند لیتر است؟

درس: فیزیک
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
3- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
درس: فیزیک
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰