لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- کدام گزینه در مورد رنگ کاغذ پی اچ در محیط های اسیدی و بازی، نادرست است؟
درس: شیمی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶