لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1- فرض کنیم عددی باشد که در معادلات و نیز صدق می کند در این صورت:
 
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۴:۳۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
2- حاصل حد کدام است؟

درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹