لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
2- سلام
برای اثبات این مسئله ما هر cis رو در مقدار اندیس z اون ضرب میکنیم به جز جمله آخر
چرا؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
3-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
4- ؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
5-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
6-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7- سلام
این سوال تا قسمتی که حل کردم درسته؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
8- برای این سوال میشه از همنهشتی دو مثلث که عمود منصف pاون ها رو جدا کرده استفاده کرد و یه رابطه ای میان qوpپیداکرد؟؟چطور؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
9- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
10-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
11- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
12-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
13-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
14- ??
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
15-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
16- ؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
17- حد زیر را در صورت وجود محاسبه نمایید.


درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
18-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
19-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
20- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید ببینید پاسخ من به این سوال صحیح است یا خیر؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶