لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
2-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
3- سلام
برای اثبات این مسئله ما هر cis رو در مقدار اندیس z اون ضرب میکنیم به جز جمله آخر
چرا؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
4-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
5- ؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
6-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
7-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۲:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
8- سلام
این سوال تا قسمتی که حل کردم درسته؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
9- برای این سوال میشه از همنهشتی دو مثلث که عمود منصف pاون ها رو جدا کرده استفاده کرد و یه رابطه ای میان qوpپیداکرد؟؟چطور؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۰۹:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
10- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
11-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
12- سلام. خسته نباشید. لطف میکنید بررسی کنید جواب این سوال صحیح است یا خیر؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۶:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
13-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۳:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
14-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
15- ??
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
16-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
17- ؟؟
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
18- حد زیر را در صورت وجود محاسبه نمایید.


درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
19-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۷:۳۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
20-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۱۰:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷