معمای شماره 93


راهنما
دعوت دوستان
«چند رای؟»
در انتخاب مدیر عامل یک فروشگاه تعاونی، از چهار کاندیدا یک نفر به ترتیب با 22، 30 و 73 رای به سه رقیبش پیروز شد. مجموع رای های آن چهار نفر کلا 5219 بود. آیا می توانید تعداد رای های هر نفر را مشخص کنید؟

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید یعنی چی؟

تیم پشتیبانی پرگاس

یعنی از هر کدوم به این تعداد بیش تر رای داشته

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

1,698
1,698+۲۲
1,698+۳٠
1,698+۷۳

تیم پشتیبانی پرگاس

درست نیست مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

روش
X+22+x+30+x+73=5219
3x+125=5219
5219-125=3x=5094
X=5094/3=1698

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست؛مجدد تلاش کنید

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

x+x-22+x-30+x-73=5219
4x=5344
x=1336
برنده : ۱۳۳۶ رای
نفرات بعدی به ترتیب : ۱۳۱۴ - ۱۳۰۶ - ۱۲۶۳

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🥇💐

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید اشتباه شد
نفر اول 1,273.5
نفر دوم 1,273.5+۲۲
نفر سوم1,273.5+۳٠
نفر چهارم 1,273.5+۷۳
۱۲۵ + 1,273.5×4

تیم پشتیبانی پرگاس

درست نیست؛بازم تلاش کنید

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ :
نفر اول = 1336 رای
نفر دوم = 1314 رای
نفر سوم = 1306 رای
نفر چهارم = 1263 رای
که کلا میشود 5219
اگه می خواهید بیشتر توضیح بدم
واینکه درسته پاسخم؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌⭐💐پاسختون درسته؛ولی اگه راه حل درست مینوشتید امتیاز بیش تری می گرفتید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۱۳۳۶ نفر اول
۱۳۱۴ نفر دوم
۱۳۰۶ نفر سوم
۱۲۶۳ نفر چهارم x+x-73+x-22+x-30=5219
x=1336

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌💐

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ بنده

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر🤩✌⭐

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
نفر اول ۱۳۳۶
نفر دوم ۱۳۱۴
نفر سوم ۱۳۰۶
نفر چهارم ۱۲۶۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🤩✌⭐

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ معما امروز

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر💐⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نفر ۱: 1336
نفر ۲: ۱۳۱۴
نفر ۳: ۱۳۰۶
نفر ۴: ۱۲۶۳

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐💐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

روش
۴x-125=5219
4x=5344
X=1336نفر اول

تیم پشتیبانی پرگاس

🤩💐⭐

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام

۱۳۳۶
۱۳۱۴
۱۳۰۶
۱۲۶۳

سیده ساجده شمشیری  سیده ساجده شمشیری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید نفری که پیروز شده به هرنفر دیگه ۲۲ و ۳۰ و ۷۳ تا رای داده؟توضیح میدین راجع این اعداد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر منظور اینه که تعداد رای های برنده به این تعداد از بقیه رقیباش که ازشون برده بیش تر بوده

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🤩✌💐ممنون

ملیكا افشاری  ملیكا افشاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام ❤
نفر اول با ۱۳۳۶ رای
نفر دوم با ۱۳۱۴ رای
نفر سوم با ۱۳۰۶ رای
نفر چهارم با ۱۲۶۳ رای

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم😍✌⭐

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
آرای نفر اول : 1336
آرای نفر دوم : 1314
آرای نفر سوم : 1306
آرای نفر چهارم : 1263
راه حل رو هم براتون به صورت تصویر ارسال میکنم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر😍✌⭐

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

این هم راه حل :

تیم پشتیبانی پرگاس

🤩💐⭐

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام عرض ادب
نفراول : 1427
نفر دوم : 1282
نفرسوم :1275
نفر چهارم : 1234

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست؛مجدد تلاش کنید

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

عرض ادب
نفر اول : 1430
نفر دوم : 1283
نفرسوم : 1275
نفر چهارم : 1231

تیم پشتیبانی پرگاس

درست نیست عزیزم؛بازم تلاش کنید

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پاسخم درست بود ؟!
راه حل ارسال کنم خدمتتون ؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم درست بود؛ارسال کنید

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و خسته نباشید مجدد؛ عذر خواهم پاسخ من صحیح نبود یا ارسال نشد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم؛پاسختون درست بود

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام شبتون بخیر
ببخشید جواب و راه حل من براتون ارسال نشده؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر
چرا عزیزم درست بود

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ممنونم

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

من راه حل هم فرستادم . امتیاز بیشتری دریافت می‌کنم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

متشکرم🌺🌺

تیم پشتیبانی پرگاس

🌺🌸🌺

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پاسخ من

تیم پشتیبانی پرگاس

با توجه به توضیحی که دادید(منظور از رتبه هایی که نوشتید صرفا یکی از چهار نفر به صورت متمایزه و رتبه هایی که نوشتید ارتباطی به تعداد رای ها نداره و نفر چهارم برندست)پاسختون صحیحه💐✌⭐

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

چرا جواب منو نمیگین درسته یا نه؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

عزیزم منظورتون از نفر اول کسیه که رای بیش تری آورده(برنده)یا به ترتیبی که خودتون حساب کردید؛نفر اول این فرد بوده؟

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نفر اول 1336
نفر دوم 1314
نفر سوم 1306
نفر چهارم 5219

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نفر اول 1336
نفر دوم 1314
نفر سوم 1306
نفر چهارم 1263

تیم پشتیبانی پرگاس

✌💐⭐

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

نه به ترتیبی که خودم به دست اوردم نفر چهارم انگار برنده س

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

با سلام
نفر اول = ۱۳۳۶
نفر دوم = ۱۳۱۴
نفر سوم = ۱۳۰۶
نفر چهارم = ۱۲۶۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌💐⭐

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام شب بخیر
نفر اول:1336رای
دوم:1314رای
سوم:1306رای
چهارم:1263رای

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر💐✌⭐

مهدیا رجبی  مهدیا رجبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
نفر اول 1336
نفر دوم1314
نفر سوم1306
نفر چهارم1263

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون💐✌⭐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب و احترام
تعداد رای های هر نفر 👇👇👇

نفر اول =1771 رای
نفر دوم = 1728 رای
نفر سوم= 1720 رای
نفر چهارم =1698 رای

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم؛صحیح نیست مجدد تلاش کنید؛جمع این تعداد رای هایی که نوشتید 5219نمیشه

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب
پاسخ:
تعداد رای های نفر اول= 1336
تعداد رای های نفر دوم =1314
تعداد رای های نفر سوم=1306
تعداد رای های نفر چهارم=1263
مجموع رای ها=5219
خدانگهدار😊

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم✌💐🤩

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام مجدد

نفر اول = 1346.5
نفر دوم =1303.5
نفر سوم = 1295.5
نفر چهارم = 1273.5

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست بازم تلاش کنید؛با این تعداد رای هایی که نوشتید تعداد رای های برنده به تعداد های گفته شده در سوال از بقیه بیش تر نیست

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

منظورتون رو متوجه نشدم ؟
خب مگه نباید تعداد رای های برنده از بقیه بیشتر باشه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ولی به تعدادی که گفته شده؛از یکیشون ۲۲تا از یکیشون30تا و از یکیشون 73تا نه به تعداد دلخواه

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

این هم از راه حل بنده

تیم پشتیبانی پرگاس

💐✌😻

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نفر اول = 1336 رای
نفر دوم = 1314 رای
نفر سوم = 1306 رای
نفر چهارم = 1263 رای

تیم پشتیبانی پرگاس

😻✌⭐

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید پاسخ من
نفر اول : 1336 رای
نفر دوم = 1314 رای
نفر سوم : 1306 رای
نفر چهارم = 1263 رای

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون😻💐✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

راه حل پاسخ بنده

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌😻

ارسال دیدگاه