معمای شماره 96


راهنما
دعوت دوستان
«همسایه ها»
در محله ای رديفی از پنج خانه وجود دارد. هر كدام از خانه ها دارای رنگ خاصی هستند. افرادی كه در اين خانه ها زندگی می كنند نیز از پنج ملیت متفاوت هستند. هر كدام از حیوان خاصی نگه داری می‌كنند، سیگارهای متفاوتی می كشند و به نوشیدنی های متفاوتی علاقه مند هستند.
1- مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می كند.
2- سوئدی سگ در خانه نگاه می دارد.
3- مرد دانماركی چای می نوشد.
4- خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
5- صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
6- شخصی كه سیگار pall mall می كشد پرنده پرورش می‌دهد.
7- صاحب خانه زرد سیگار dunhill می كشد.
8- مردی كه در خانه وسطی زندگی می كند شیر می نوشد.
9- مرد نروژی در اولین خانه زندگی می كند.
10- مردی كه سیگار blends می كشد در كنار مردی كه گربه نگه می دارد زندگی می كند.
11- مردی كه از اسب نگه داری می كند كنار مردی كه dunhill میكشد زندگی می كند.
12- مردی كه سیگار  Blue Master می كشد آبجو می نوشد.
13- مرد آلمانی سیگار prince می كشد.
14- مرد نروژی كنار خانه آبی زندگی می كند.
15- مردی كه سیگار blends می كشد همسايه ای دارد كه آب می نوشد.
 سؤال اين است كه چه كسی ماهی پرورش می دهد؟ (به عنوان جواب، ملیت شخص به همراه دلایل خود را ارسال کنید.)

پاسخ

  

آلمانی
جدول زیر را ببنید:


اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهمبینا جعفری دلوئی

مبینا جعفری دلوئی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 1

شخص آلمانی ماهی دارد

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌🏅

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

😇✌️

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام عرض ادب
بر اساس سوال شماره ۹ مرد نروژی در خانه اول زندگی میکنند
از سوال ۱۴ نتیجه میگیریم که خانه دوم رنگش ابیه
از سوال ۸ نتیجه میگیریم که خانه وسط شیر مینوشد
از سوال ۴ نتیجه میگیریم که خانه چهار سبز و خانه پنجم سفید است
از سوال شماره ۵ صاحب چهارمین خانه قهوی مینوشد
از سوال شماره یک نتیجه میگیرم که خانه شماره سه قرمز و مالکش انگلیسی است
حالا تمام خانه ها رنگشان مشخص است بجز خانه شماره یک با توجه به سوال شماره ۷ نتیجه میگیرم خانه شماره یک زرد وسیگار دانهیل میکشد
از سوال شماره ۱۱ نتیجه میگیرم که صاحب دومین خانه اسب نگه داری میکند
با توجه که خانه سه و چهار شیر و قهوه مینوشند و دیگر مفروضات مسئله میفهمیم که خانه شماره یک اب مینوشد
با توجه به سوال ۱۵ سیگار صاحب دومین خانه بلندس است
با توجه به سوال ۱۲ تنها خانه ای که نه نوشیدنی و نه سیگارش معلومه خانه شماره پنج است پس نوشیدنی صاحب پنجمین خانه ابجوست و سیگارش بلو مستر است
از سوال ۳ نتیجه میگیریم صاحب دومین خانه ملیتش دانمارکی و چایی مینوشد
با توجه به سوال ۱۳ نتیجه میگیریم که تنها خانه ای است که ملیت و سیگارش مشخص نیست خانه شماره چهار است
ملیتش المانی و سیگارش پرنس است
از سوال ۲ نتیجه میگیریم که تنها خانه ملیت ندارد خانه پنج است که ملیتش سوئدی است و حیوان خانگیش سگ است
با توجه به سوال ۶ تنها خانه ای که سیگار و حیوانش مشخص نیست خانه شماره سه است که سیگارش پال مال است و حیوان خانگیش پرنده است
حالا دو خانه وجود دارد که حیوان خانگی ندارند حانه چهار و یک
از سوال ۱۰نتیجه میگیریم که خانه شماره یک حیوان خانگیش گربه است
(پس تنها خانه ای که باقی میماند خانه شماره چهار با رنگ سبز ملیت المانی نوشیدنی مورد علاقه قهوه سیگارش پرنس و مالک ماهی است)

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم، یک اشتباه ریز داری، بیشتر دقت کن.

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ :
خونه ی اول = زرد
خونه ی دوم = آبی
خونه ی سوم = قرمز
خونه ی چهارم = سبز
خونه ی پنجم = سفید
در سوال گفته شده مرد نروژی در خانه اول زندگی میکنه که می شود خانه زرد رنگ
پس خانه ی اول = مرد نروژی :؟
در سوال گفته شده مردی که از اسب نگهداری میکند کنار مردی که سیگار دانهیل می کشد زندگی می کند،
که مرد نروژی از سیگار دانهیل استفاده میکند پس خانه ی کناریش که میشود خانه ی ابی اسب نگهداری میکند
خانه ی آبی = مرد دانمارکی : اسب
گفته شده مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند خانه قرمز بعد از آن خانه آبی است پس خانه سوم می شود قرمز که در آن مرد انگلیسی زندگی میکند در سوال گفته شده شخصی که سیگار پال مال را استفاده می کند پرنده پرورش می دهد سازنده سیگار پال مال انگلیسی ها هستند پس خانه سوم که مرد انگلیسی در آن زندگی می‌کند پرنده پرورش می دهد
خانه ی سوم = مرد انگلیسی : پرنده
در سوال گفته شده مردی که سیگار بلاندس استفاده می کند در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند که سازنده سیگار بلاندس سوئدی ها هستند پس می شود سوئدی ها در خانه سبز که میشود خانه چهارم زندگی می کند و در سوال گفته شده مرد سوئدی در خانه سگ نگهداری می کند
خانه ی چهارم = مرد سوئدی : سگ
در خانه آخر که رنگش سفید است مرد آلمانی زندگی می کند در سوال گفته شده مردی که سیگار بلاندس استفاده می کند در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند که مرد سوئدی از سیگار بلاندس استفاده میکند در کنار مرد سوئدی مرد انگلیسی و مرد آلمانی زندگی میکنند، مرد انگلیسی در خانه خود پرنده پرورش می دهد پس در نهایت مرد آلمانی در خانه خود گربه نگه می دارد
خانه ی پنجم = مرد آلمانی : گربه
با این حال تمام خانه ها حیوان خانگی شان مشخص شده است به جز خانه اول که رنگش زرد است و مرد نروژی در آن زندگی می کند پس در نهایت مرد نروژی در خانه‌اش ماهی پرورش می دهد
پاسخ اخر : مرد نروژی ، خانه اول ، خانه ی زرد رنگ، پرورش ماهی
درسته؟؟
توضیحات کافیست یا بیشتر توضیح بدهم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم، لطفا مجدد تلاش کن.

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

با سلام
فردی که در خانه سبز زندگی می کند که (آلمانی است ) ماهی پرورش می دهد .

🔸️خانه اول = خانه زرد
ملیت = نروژی
نوشیدنی = آب
حیوان = گربه
نوع سیگار = dunhill

🔸️خانه دوم = آبی
ملیت = دانمارکی
نوشیدنی = چای
حیوان = اسب
نوع سیگار = blends

🔸️خانه سوم = قرمز
ملیت = اینگلیسی
نوشیدنی = شیر
حیوان = پرنده
نوع سیگار = pall mall

🔸️خانه چهارم = سبز
ملیت = آلمانی
نوشیدنی = قهوه
حیوان = (ماهی)
نوع سیگار = prince

🔸️خانه پنجم = سفید
ملیت = سوئدی
نوشیدنی = آبجو
حیوان = سگ
نوع سیگار = blue master

خانه ها را اول ، دوم و... از سمت چپ گفتم تا آخر .

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

مبینا جعفری دلوئی  مبینا جعفری دلوئی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

مرد آلمانی که قهوه می نوشد و در خانه سبز زندگی می کند و سیگارprince میکشد ماهی پرورش میدهد!

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

با عرض سلام و خسته نباشید
مرد آلمانی ، ماهی پرورش می‌دهد .

تیم پشتیبانی پرگاس

🙃✌️

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام چرا نتایج اعلام نمیشه؟ برق ها رفته اونجا هم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، عذرخواهم بابت تاخیر در پاسخگویی. ممنون از همراهی شما.

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

با عرض سلام و خسته نباشید
کلید حل معما ساختن جدول است.
با سرنخ هایی شروع می کنیم که می تونیم بلافاصله در جدول پر کنیم . ما میدانیم که هر کسی در خانه وسطی زندگی می کند شیر می نوشد (سرنخ شماره 8) و می دانیم که نروژی در خانه اول زندگی می کند (سرنخ شماره 9).

وقتی که آن دو مربع را پر کردیم ، می توانید از منطق برای پر کردن بقیه استفاده میکنیم به عنوان مثال ، سرنخ 14 می گوید که نروژی در کنار خانه آبی زندگی می کند. از آنجا که می دانیم نروژی در خانه اول زندگی می کند ، فقط یک خانه در کنار او وجود دارد. بنابراین خانه شماره دو باید آبی باشد

می تونیم بیشتر جدول را از این طریق پر کنیم.فهمیدیم که چه کسی اسب را در اختیار دارد. در این مرحله خوب است که بقیه خانه های خالی را با تمام گزینه های باقیمانده برچسب گذاری کنید.

هنگامی که این کار را انجام دادیم ، می بینیم که آب تنها امکان خانه یک است. سپس می تونیم بقیه سرنخ ها را با استفاده از همان روش قبلی پیدا کنیم.

و در نهایت میبینیم که کل جدول پر شده و راحت میتونیم مشاهده کنیم که آلمانی ، ماهی پرورش می‌دهد.

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

با سلام
ببخشید کی جواب ها را برسی می کنید ؟
چون ساعت از ۲۰ گذشته 🙏

تیم پشتیبانی پرگاس

شما جوابتون درست بود😍👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

خیلی ممنون 💐

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹✌️

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

یکم راهنمایی کنید 😍

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها لطفا😇✌️

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام آیدا جان بهت پیشنهاد میکنم از جدول استفاده کنی بعدش سرنخ هایی داده شده را در جدول جا کن و همینطور به ترتیب خانه های نگار جان پوراحمدی هم توجه کن

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام آخه نروژی باید حتما زرد باشه و انگلیس هم وسط

تیم پشتیبانی پرگاس

همونطور که بیتا جان گفتن به صورت جدول رسم کنید، دوباره امتحان کنید.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب و احترام
خسته نباشید و وقتتون بخیر
من جواب معما رو با رسم کردن جدول بدست آوردم
با اطلاعاتی که داریم جدول را پر میکنیم
با توجه به راهنمایی شماره ی ۸ کسی که در خانه ی وسط زندگی میکند شیر مینوشد
و با توجه با راهنمایی شماره ۹
آدم نروژی در خانه اول زندگی میکنه

حالا دو مربع پر شده ، حالا برای اینکه خانه های دیگر را پر کنیم از راهنمایی های دیگه استفاده میکنیم
راهنمایی شماره 14 نشان این است که آدم نروژی در کنار خانه آبی زندگی می کنه.
حالا فقط یک خانه در کنارش وجود دارد ، بنابراین خانه شماره دو باید آبی باشد

با توجه به راهنمایی ها میتونیم بیشتر این جدول را حل کنیم و که در ادامه متوجه میشم که چه کسی اسب دارد
برای اینکه کار را راحت تر کنیم بقیه ی خانه های خالی را
با تمام گزینه های باقی مانده را برچسب گذاری کنیم

حالا که این کار را انجام دادیم مشاهده میکنیم که آب تنها امکان خانه ۱ است
و طبق مرحله پیش دوباره با توجه به راهنمایی ها بقیه خانه ها را پر میکنیم

در اخر میبینیم که کل جدول حل شده
طبق جدول آدم آلمانی ماهی پرورش میدهد

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

اهان دانمارکی میشه درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه عزیزم؛مجدد تلاش کنید

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🤩✌⭐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

اگه تعداد برنده ها کم تر از ۱۰ نفر بشه
امتیاز رو دوبرابر می کنید؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه. 🙃

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

چرا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون دلمون میخواد😎😁

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

جوابتون فوق العاده عالی و منطقی بود 😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها بیش تر از 10نفر بودن

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
9 ماه پیش
1 0

چون آسون بود😐

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام مرد آلمانی، ماهی پرورش میدهد.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام😍✌⭐

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

در جدول گذاشته بودم در اومد دانمارک بعد دیدم دوتا دانمارک دارم🤦‍♀️

تیم پشتیبانی پرگاس

هنوز فرصت هست.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

اینم یک راهنمایی پریا جان

جواب دانمارک و نروژ و سوئد نیست
دیگه کلا جواب رو گفتم 😂

تیم پشتیبانی پرگاس

این دیگه خیلی راهنمایی بزرگیه، نمی تونیم تا اعلام نتایج نمایش بدیم.😅

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید به نظر من مرد آلمانی ماهی دارد.
دارم راه حلش رو میفرستم.
شرمنده تا الان برق نداشتیم.
ماهی برای مرد المانی ست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بله.
از شما می پذیریم. ✌️🙃

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

ایرادی نداره اگر راه حلش بعد از ساعت ۱۰ ارسال بشه؟
آخه من تازه دارم تایپ میکنم.
شرمنده دیر شد.

تیم پشتیبانی پرگاس

نه عزیزم، چون جواب نهایی تون درسته.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

المانی؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🤩✌⭐

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

5 - 4 - 3 - 2 - 1
سفید - سبز - قرمز - آبی - زرد
سوئدی - آلمانی - انگلیسی - دانماركی - نروژی
آبجو - قهوه - شیر - چای - آب
بلو مستر - پرنس - پال مال - بلندز - دان هیل
سگ - ــــــــ - پرنده - اسب - گربه

تنها حیوان باقیمانده ماهی است كه صاحبش هم آلمانیه باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

دیگه مطمئنم درست گفتم

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌💐

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

عکسم نمیاد چرااا

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

جزو امتیازم میشه دیگه نه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

امشب استثنا بله

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
9 ماه پیش
1 0

آلمانی

تیم پشتیبانی پرگاس

عزیزم جوابها نمایش داده شدن.

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

ببخشید من یک سوال دارم
من قبل از ساعت 10 جواب دوباره ام رو فرستادم جزو برندگان قرار نمیگیرم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چرا عزیزم، شما هم برنده هستید.

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

خسته نباشید مجدد.
من تا جدول رو درست کردم و فونت و... تغییر دادم یکم زمان برد شرمنده.

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون
امشب استثنا اشکالی نداره

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
9 ماه پیش
0 0

ببخشید از کجا باید بفهیم که المانیه اخه خیلی سخته🙂

تیم پشتیبانی پرگاس

جوابهای بقیه دوستان و توضیحاتشونو مطالعه کنید بهتون در درک بهتر جواب کمک می کنه

ارسال دیدگاه