معمای شماره 99


راهنما
دعوت دوستان
«ساعت فروشی»
سه نفر برای خريد ساعتی به يك ساعت فروشی مراجعه می كنند.
قیمت ساعت 30 هزار تومان بوده و هر كدام نفری 10 هزار تومان پرداخت می كنند تا آن ساعت را خريداری كنند. بعد از رفتن آنها، صاحب مغازه به شاگردش می گويد قیمت ساعت 25 هزار تومان بوده، اين 5 هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان. شاگرد 2 هزار تومان را برای خود بر می دارد، و 3 هزار تومان باقیمانده را به آنها برمی گرداند. (نفری هزار تومان)
حال هر كدام از آنها نفری 9 هزار تومان پرداخت كرده اند. كه 3×9 برابر 27 می شود.  اين مبلغ به علاوه آن 2 هزار تومان كه پیش شاگرد است می شود 29 تومان!
سوال این است که هزار تومان باقیمانده كجاست؟

پاسخ

  

معما تا جايی كه شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس می دهد درست است اما مشكل اينجا وجود داره كه وقتی نفری 1000 میگیرن در واقع نفری 9000 تومان پرداخته اند كه  27000 تومان میشه!
 اشتباه همین جاست كه نبايد 27 رو با 2 جمع كرد و در واقع بايد آنها رو از هم كم كرد. (2+25 تومان پول شاگرد =27) يعنی سه نفر 30000 تومان پول دادند كه سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمی گرداند، پس آنها 27000 تومان دادند كه 2000 تومان رو شاگرد برداشته و 25000 تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.


اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهنگار پوراحمدی

نگار پوراحمدی

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

27000-۲۰۰۰=۲۵۰۰۰
27000+۲۰۰۰=۲۹۰۰۰
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

تیم پشتیبانی پرگاس

🤩⭐🥇

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

27000-۲۰۰۰=۲۵۰۰۰
27000+۲۰۰۰=۲۹۰۰۰
سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
ما می دونیم که اگر فروشنده ۶ تومن بر می گرداند از هرکی دوتا کم میشد و اون موقع درست بود
بعد هم ۲۵÷۶ خورده دار هست
و ما باید بگیم هر نفر ۸ تومن و خورده ای دست فروشنده داره
و ادامه اون خورده )منظورم اون مقداری هست که باعث رند بودن میشه ) دست شاگرد هستش
و هزار تومن هم دست هر کدوم
و حالا درست میشه ۹ تومن دست شاگرد و فروشنده از هر نفر
و هزار تومن هم دست هر نفر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام پاسخ ۶÷۲۵ اعشاری هست ولی انگار منظورتون این بوده که پاسخ 3÷25 اعشاریه🌺🌸🌺

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خودش و سه هزار تومان رو به اونها پس میده درسته اما یک مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ تومان میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخت کردن یعنی :
۹۰۰۰×۳=۲۷۰۰۰
و
۲۰۰۰+۲۷۰۰۰=۲۹۰۰۰
 
اینجا اشتباه شده و نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کریم و باید اونها رو از هم کم کنیم. 
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادن که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگردونه. پس اونها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخت کردن.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر🤩✌🌹

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
پاسخ پرگاس معما امروز
قسمتی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خودش و سه هزار تومان را به آنها پس میدهد درست است اما وقتی نفری ۱۰۰۰ تومان میگیرند در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخت کرده اند که در واقع میشه ۲۷۰۰۰ + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان
اشتباه ما اینجاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کنیم ، بلکه باید آنها را از هم کم کرد. 
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🤩✌⭐

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خودش و سه هزار تومان رو به اونها پس میده درسته اما یک مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ تومان میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخت کردن یعنی :
۹۰۰۰×۳=۲۷۰۰۰
و
۲۰۰۰+۲۷۰۰۰=۲۹۰۰۰
 
اینجا اشتباه شده و نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کریم و باید اونها رو از هم کم کنیم. 
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادن که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگردونه. پس اونها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخت کردن.

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خودش و سه هزار تومان رو به اونها پس میده درسته اما یک مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ تومان میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخت کردن یعنی :
۹۰۰۰×۳=۲۷۰۰۰
و
۲۰۰۰+۲۷۰۰۰=۲۹۰۰۰
 
اینجا اشتباه شده و نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کریم و باید اونها رو از هم کم کنیم. 
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادن که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگردونه. پس اونها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخت کردن.

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

من جوابم رو ساعت ۱۰:۱۸ ارسال کردم ولی 0% ارسال شده بود و من فکر میکردم مشکل از اینترنت هست . برای همین از صفحه خارج شدم و دوباره اومدم . باز هم همون مشکل پیش اومد . ولی بار سوم زد با موفقیت ارسال شد.
میخواستم ببینم اونی که براتون ساعت ۱۰:۱۸ فرستادم اومده یا نه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ارسال شده

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

متشکرم

تیم پشتیبانی پرگاس

🙏🌹

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر🤩🌹✌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
ببینید اون سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان را به فروشنده دادند و چون ساعت ۲۵۰۰۰ تومان بوده ، شاگرد باید ۵۰۰۰ تومان رو بر می گرداند، که ۲۰۰۰ تومان رو برای خودش برداشت و ۳۰۰۰ تومان رو برگرداند . که میشه ۳۰۰۰۰-۳۰۰۰= ۲۷۰۰۰ تومان. یعنی انگار با ۳۰۰۰ تومان برگردانده شده این سه نفر کلا ۲۷۰۰۰ تومان پرداخت کردن .
اما حالا باید با ۲۰۰۰ تومانی که شاگرد برداشته چی کار کنیم ؟
فکر می کنم ما باید این ۲۰۰۰ تومان رو از ۲۷۰۰۰ تومان کم بکنیم نه جمع .
که میشه = ۲۷۰۰۰- ۲۰۰۰= ۲۵۰۰۰ تومان.
یعنی این ها باید ۲۵۰۰۰ تومان می پرداختند، ولی با ۲۰۰۰ تومانی که شاگرد برداشت انگار اون ها ۲۷۰۰۰ تومان پرداختند .

تیم پشتیبانی پرگاس

🤩⭐✌

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
شتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و در واقع باید آنها رو از هم کم کرد.

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام😍⭐✌

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
شتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و در واقع باید آنها رو از هم کم کرد.

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

تیم پشتیبانی پرگاس

دوبار ارسال شده😉

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

این معما دکتر حسابی بود قبلا حلش کردم

تیم پشتیبانی پرگاس

🌺🌸🌺✌

سیده ساجده شمشیری  سیده ساجده شمشیری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
ان هزار تومان بین انان تقسیم شده

اگر از ابتدا قیمت ساعت ۲۵ تومان بود انان نفری ۸ هزار و ۳۳۳ تومان پرداخت میکردند که جمع مبالغ حدودا برابر ۲۵ هزار میشد .اما طبق مسئله:

۱۰ هزار تومان نفری پرداخت کردند
شاگرد نفری ۱۰۰۰ به انان برگرداند . ۹ هزار تومان پرداخت شده یعنی انان ۶۰۰ تومان حدودا بیشتر پرداخت کردند .و قیمت ساعت ۲۷ به انان فروخته شده.
(۶۰۰×۳=۱۸۰۰ تقریبا ۲۰۰۰ تومان میشه)
و سه هزار تومان باقی مانده رو هم شاگرد به انان برگرداند.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام؛جمله ای که به بعد سلام گفتید درسته به نظرتون؟
درمورد توضیحتون اون قسمت که گفتید 27000 تومان به آنان فروخته شده؛دقیقا بگید اون 27000 تومن که اونا پرداخت کردن الان کجاست یعنی دست کیه؟
پس کجایید خانم شمشیری بدویید

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب.
امیدوار پاسخم قانع کننده باشه.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام😻⭐✌

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 1

سلام
پاسخ در تصویر :
تصویر اول

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام؛دقیقا باید بگید که اون 30000 تومن که میگید به صورت 3000+27000=30000 به دست میاد؛ الان هر مقدارش دقیقا کجاست؟اون 3000تومن کجاست؟و اون 27000تومن کجاست؟

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

تصویر دوم :

تیم پشتیبانی پرگاس

منظور از کجاست اینه که دست کیه؟

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

با سلام.
معما تا جایی که شاگرد دو تومان رو برای خودش و سه هزار رو به آنها پس میده درسته اما مشکل اینجاس که وقتی نفری ۱۰۰۰ تومان میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخت کردن که ۹۰۰۰×۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان.
اما نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و در واقع باید اونرو ازش کم کرد.

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادن که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برگردونده پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادن که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداختن.

امیدوارم منظورم رو رسونده باشم😊👋

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام😻🌷✌

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید پاسخ من :
ان سه نفر 30000 تومان پرداخت کرده اند.

ولی معلوم شد که مبلغ 25000 تومان بوده است.

شاگرد از 5000 تومان صاحب ساعت فروشی 2000 تومان برمیدارد و بقیه اش را یعنی 3000 تومان را به انها میدهد یعنی 1000 تومان هر نفر.
تا اینجا درست است و
بعد ما جای اینکه:
25000=27000-2000
این کار رو میکنیم:
29000=27000+2000
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.

تیم پشتیبانی پرگاس

😻🌹✌

مبینا جعفری دلوئی  مبینا جعفری دلوئی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

 این سه نفر ابتدا 30000 تومان در ازای ساعت داده اند . اگر 2000 تومان از این 30000 کم کنیم و به هر کدام 1000 تومان برگردانیم در اصل هر یک حدود 9333 تومان از قبل پرداخت کرده اند . دیگر 1000 تومانی نمی ماند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید دقت کنید هر نفر از این 3 نفر چقدر پرداخت کرده

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پرگاس جان چرا در قسمت گزارش امتیاز ها برای من 2000 امتیاز ثبت شده ؟ 😢
بنده که دلیلش رو در انتهای پاسخم ارائه کرده بودم خدمتتون که به چه دلیل بنده 29 هزار تومان به دست نیاوردم 😢

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم این معما استدلال همون چیزی بود که برای جواب لازم بود؛به همه ی کسایی که درست پاسخ دادن 2000 امتیاز و به نفر اول 4000 امتیاز دادیم فعلا

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

سلام عزیزم
امتیاز هر معما بعد از ساعت ۲۲ اضافه می شه
الان امتیازش اضافه نمیشه

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب و احترام و خسته نباشید میگم به تمام عوامل دوست داشتنی پرگاس امیدوارم ایام به کام باشه

جواب معما همراه با راه حل و دلیل :


این سه نفر 30000 تومان برای خرید یک ساعت پرداخت کرده اند
اما بعد معلوم شد که قیمت این ساعت 25000 تومان بوده است
شاگرد از ۵۰۰۰ تومانی که صاحب مغازه به او داده بود ، ۲۰۰۰ تومان را بر میدارد و بقیه پول را3000 تومان را بین سه نفر تقسیم میکند
یعنی به هر کدام ۱۰۰۰ تومان میدهد
ما به جای اینکه
25000=27000-2000
این کار رو میکنیم
29000=27000+2000
یعنی سه نفر 30000 تومان پول داده اند که 3000 تومان را شاگرد به آنها برمی گرداند
پس آنها 27000 تومان داده اند که ۲۰۰۰ تومان را شاگرد برداشته
و 25000 هزار تومان را بابت پول ساعت پرداخته اند .


خیلی ممنون بابت تمام زحماتی که میکشید
قدردان زحمات شما هستیم 💗🌹❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون عزیزم؛همچنین برای شما😻🌷✌
ممنون از مهربونی تون پیروز باشید💜💜💜

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

هنوز جواب من رو ندیدید 😣

تیم پشتیبانی پرگاس

داره بررسی میشه عزیزم😁👌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

سلام مال من درست نبود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، اسمتون در برنده ها اومده عزیزم.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

الان تازه اومد
من و نفر اول چند دقیقه فاصله داشتیم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

حدود 4 دقیقه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

پس خیلی نتمون کند بوده
یک سوال وقتی مدارس باز بشوند پرگاس معما تایمش تغییر میکنه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان پاسخ و اعلام برنده ها احتمالا ثابته؛زمان نمایش ممکنه تغییر کنه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

آخه مثلا چطور سر کلاس جواب بدیم؟
من خودم سر کلاس بودم و جواب امروزو دادم

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام مجدد
پاسخ:

تیم پشتیبانی پرگاس

انگار منظورتون از پول اصلی ساعت مبلغیه که فروشنده فک میکنه ساعت رو فروخته🌺🌸🌺

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
در واقع ما باید 27 را منها 2 کنیم که میشود 25 حالا 3 هزارتومان پولی است که به هرکدام برگردانده شده که مجموع انها 28 هزارتومان است و 2 هزارتومان هم شاگرد برداشته است که مجموعا 30 هزارتومان میشود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر😻⭐🌷

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلاااااام.حالتون ؟ احوالتون ؟
خییلیییی خسته نباشید 😍💗
من بی معرفت نیستما اما سرم شلوغه واسه همین کلا پرگاس معما یادم رفته بودش.

اون سه نفر 30000 تومان پرداخت کردن ولی معلوم میشه که مبلغ ساعت 25000 تومان بوده.
شاگرد از 5000 تومان صاحب ساعت فروشی 2000 تومان برمیداره و بقیه اش رو یعنی 3000 تومان رو به اونا میده یعنی 1000 تومان هر نفر.
خب تا اینجا که مشخصه.
حالا ما به جای اینکه 25000=27000-2000
این کار رو میکنیم: 29000=27000+2000
یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادن که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگردونه پس اونا ۲۷۰۰۰ تومان دادن که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم؛ممنون شما خوبی؟دلمون برات تنگ شده بود
خیییییلی ممنون💜💜💜
بله بله؛موفق باشی عزیزم
😍⭐✌

نگار پوراحمدی  نگار پوراحمدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

یک جوری کل این معما تو ی یک جمله خلاصه میشه :
اوج پیچیدگی در نهایت سادگی 🧐

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

درست بود آیا ؟😊🤔

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم؛اسمتون در برنده ها اومده

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

نفر اول چه ساعتی پاسخ دادن ؟
چون میخوام بدونم زمان ارسال پاسخ من با ایشون چقدر اختلاف داره .

تیم پشتیبانی پرگاس

10:07
11دقیقه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

متشکرم

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم

ارسال دیدگاه