معمای شماره 127


راهنما
دعوت دوستان
با استفاده از یک قیچی و بریدن روی خطوط دور مربعها، دو معمای زیر را حل کنید:
الف: صفحه ی شطرنجی مستطیل شامل یک صلیب در وسط است. ولی در حقیقت پنج خانه از وسط آن بریده شده و سوراخ حاصل به صورت صلیب است. می خواهم کاغذ شطرنجی غیرهندسی را که در دست راست دارم، طوری ببرید و دو قطعه کنید، که از کنار هم گذاشتن قطعات حاصل، مستطیل صلیب در دست چپ من حاصل گردد.
ب: صفحه مستطیل شامل صلیب، هر چند که 7 در 5 خانه ای است. ولی با در نظر گرفتن بریدگی فقط 30 خانه دارد. می خواهم آن را طوری ببرید و دو قطعه کنید که از کنار هم قرار دادن دو قطعه مزبور یک مستطیل 5 در 6 خانه ای به دست آید.

پاسخ

  
اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

الف) درسته

تیم پشتیبانی پرگاس

شکل برش رو که نشون ندادید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

چرا نشون دادم همون شطرنجی ها

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام فقط با یک برش یا نه میتونیم تیکه تیکه کنیم بعد بچسبونیم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام فقط یک برش

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇⭐✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐✌🌹

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

یک راهنمایی می کنین؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون برنده داشتیم نمیشه راهنمایی کرد
برنده می تونه راهنمایی کنه

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

ببخشيد اينو نفرستادم

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

منکه همین طور شطرنجی کردم یعنی قطعه کردم

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید
دقت کنید قراره یک برش زده بشه که شکل رو به دو تکه تبدیل کنه که از کنار هم گذاشتنشون تصویر سمت راست ایجاد بشه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام
وقت بخیر 🤗

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر یک برشی که زده میشه فقط باید به شکلی باشه که تصویر رو به دو قطعه تبدیل بکنه پاسخی که به قسمت ب دادید ۵ قطعست
قسمت الف دقیقا باید باید شکلی که ایجاد شده به صورتی که در سوال گفته شده باشه

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

درست گفتم ‍؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام به عوامل خوب پرگاس
اینم از پاسخ من 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام
راهنمایی:دقت کنید یک برشی که زده میشه باید به صورتی باشه که تصویر رو به دو قطعه تبدیل کنه

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

برنده ها کی اعلام میشن؟

تیم پشتیبانی پرگاس

داریم دیدگاه ها رو بررسی می کنیم
شمام می تونید بچه ها رو راهنمایی کنید
راهنمایی به خانم میرشاهی دیدگاهی که برای قسمت الف فرستادید درسته

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

الف و ب برعکس هم هستند

تیم پشتیبانی پرگاس

در راهنمایی گفتیم که پاسخی که در دیدگاهتون داده بودید صحیح بود اما فقط یک قسمت بود
قسمت ب قرار بود یک مستطیل 5×6 ایجاد بشه سوال رو مجدد بررسی کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

اگر منظورتون سوال الف و ب هست
که اونا جوابشون تفاوتی کوچک داره

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

احساس میکنم اینو خواسته سوال 😄😁

تیم پشتیبانی پرگاس

مجد تلاش کنید
یک برشی که زده میشه باید به صورتی باشه که شکل رو به دو قسمت تبدیل کنه

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

توضیح پاسخم در تصویر : آن دو مربع کوچکی که در غرب و شرق این تصویر قرار دارد را بر میداریم و در دو قسمت خالی مستطیل قرار میدیم
امیدوارم منظورم رو رسونده باشم 😅

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخی که به دیدگاهتون دادیم رو بررسی کنید

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر
مجدد تلاش کنید
دقت کنید یک برشی که زده میشه باید به صورتی باشه که شکل رو به دو تکه تبدیل کنه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام دیدگاه های بعد من رو جواب دادین ولی مال من رو نه

تیم پشتیبانی پرگاس

چون یک قسمت رو فقط پاسخ دادید که اون صحیح بود

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

توجه کنید هردو شکل باید فقط دو قطعه بشه نه بیشتر

برش هم به صورت خط راست نیست

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

شکلی که پس از برش ایجاد میشه غیر هندسی هست

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام اطلاع دارم برش رو در سمت چپ زدم و شکلش همونه

تیم پشتیبانی پرگاس

در قسمت ب قراره یک مستطیل 5×6 ایجاد بشه
شما در تصویری که فرستادید از شکلی که بهش گفته شده غیر هندسی مستطیلی که صلیب داخلش هست رو ساختید و بعد از اون مستطیل صلیب دار دوباره همون شکل که بهش گفته شده غیر هندسی رو ساختید نه مستطیل 5×6

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر صحیح نیست مجدد تلاش کنید
دقت کنید قراره از کنار هم قرار گرفتن دو قطعه شکل سمت راست ایجاد بشه که این دو قطعه رو به هر شکلی که در کنار هم قرار بدید شکل سمت راست ایجاد نمیشه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

سه تکه هست باید دو تکه باشه

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

جواب این نمیشه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید
دقت کنید شکل سمت راست باید دو تکه بشه که از کنار هم قرار دادن اونا شکل سمت راست در تصویر سوال به دست بیاد که اینجا سه تکه شده
و شکل سمت چپ باید از کنار هم قرار دادن دو تکه ی حاصل از برش دادن شکل سمت راست در تصویر سوال به دست بیاد که دو تکه ی سمت چپ تصویری که فرستادید به هیچ روشی از یک برش دو تکه ای شکل سمت راست تصویر سوال به دست نمیاد

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

این هم برای جواب (ب)

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید
دقت کنید قرار تصویر سمت راست به مربع 5×6تبدیل بشه نه تصویر سمت چپ

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

برای الف ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحبح نیست دو تکه باید بشه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه مدت زمان پاسخگویی تموم شده
امیدواریم معمای بعدی برنده باشید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید چرا به دیدگاه آخرم جواب ندادین؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام پاسخ دادیم

ارسال دیدگاه