معمای شماره 137


راهنما
دعوت دوستان
قطاری در چند شبانه روز از A به B می رود و سپس از B به A برمی گردد، برنامه حرکت قطار را در رفت و برگشت چگونه تنظیم کنیم تا هر فاصله ای از مسیر را که قطار ضمن رفتن در روز (یعنی 6 صبح تا 6 عصر) طی می کند، ضمن برگشتن در شب (6 عصر تا 6 صبح) طی کند؟ سرعت حرکت قطار در هر دو جهت یکنواخت است.

پاسخ

  پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
1 0

سلام ببخشید من متوجه نشدم چی سوال گفته است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مثلا فک کنید قطار از ساعت ۹ شروع به حرکت کنه و تا ساعت18(6بعد از ظهر)مسافتی رو طی کنه1(این مسافت در روز پیموده شده) و بعد دوباره از ساعت18(6بعد از ظهر)تا ساعت6 بقیه مسیر رو طی کنه2(این مسیر در شب طی شده)و بعد ساعت6تا18(6بعد از ظهر)بقیه مسیر روطی کنه۳(این مسیر در روز طی شده)و در نهایت ساعت18(6بعد از ظهر)تا21(9بعداز ظهر)باقی مانده مسیر رو طی کنه ۴و ساعت21 به مقصد برسه(این مسیر در شب طی شده) قطار برای برگشت باید ابتدا مسیر 4 بعد مسیر۳بعدمسیر۲وبعد مسیر۱ رو طی کنه؛قطار چه ساعتی شروع به برگشت کنه که در برگشت مسیر ۴ رو در روز،مسیر ۳ رو در شب،مسیر ۲ رو در روز و مسیر ۱ رو در شب طی کنه؟(یعنی هر مسیری رو که در رفت در شب طی کرده بود در روز و هر مسیری رو که در روز طی کرده بود در شب طی کنه)
قطار نمی تونه در بین راه بایسته
در این مثال قطار در رفت ساعت۹شروع به حرکت کرد و در ساعت21فرداش به مقصد رسید؛حالا اگه ساعت شروع و طول مسیر رفت دقیقا مشخص نباشه بگید که ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعتی که قطار در رفت به مقصد می رسه باید چطور باشه که قطار هر مسیری که در رفت در روز رفته رو در برگشت
در شب طی کنه و هر مسیری که در رفت در شب رفته رو در برگشت در روز طی کنه؟

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

جواب من 👇👇👇
البته اگر درست متوجه شده باشم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید
مدت زمان طی شدن مسیر مشخص نیست و فقط برای پاسخ لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن در رفت چطور باید باشه؛در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

6 تا 6

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه گفته بشه ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

باید بینش قطار بیستد

تیم پشتیبانی پرگاس

قطار در بین راه نمی تونه بایسته

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

8 تا 6

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

12

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اگر قطار از ساعت ۵:۳۰ در ایستگاه برای آماده سازی حضور داشته باشد و ساعت ۵:۴۵ دقیقه آماده ی حرکت شود ساعت ۵:۴۵ دقیقه عصر به مقصد می رسد . و دوباره یک روبع آماده سازی برای مسافران جدید و بعد هم ساعت ۶عصر حرکت میکند و ساعت ۶ صبح به مبدأ برمیگردد

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اولتون دادم رو بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

1

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اوتون دادم رو بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

2

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اوتون دادم رو بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

8

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پلسخی که به دیدگاه اوتون دادم رو بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

6 تا 5

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اولتون دادم رو بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

6 تا 4

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

چرا چک نمی شه ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

دیدگاه ها از ساعت20تا22 بررسی میشن

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

23

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اگر در سه شبا نه روز حرکت کند و از ساعت ۶ صبح شروع کند

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
1 0

۱۵

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۳به۶

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اول خانم میرشاهی دادم رو بررسی کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر شروع حرکت ۹ صبح باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۴به ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اول خانم میرشاهی دادم رو بررسی کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

برای راه برگشت اول قرار بود مسیر ۴ بعد ۳ بعد ۲ و در آخر هم یک
مسیر چهار که برای برگشت اول هست از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ شب
مسیر سوم که برای برگشت دوم هست از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت ۲۴
مسیر دوم که برای برگشت مسیر سوم هست از ساعت ۲۴ تا ۱۲ ظهر
مسیر اول که برای برگشت مسیر چهارم هست از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۱

تیم پشتیبانی پرگاس

مسیر ۴ در رفت در شب طی شده بود و زمان طی شدنش ۳ ساعت بود اما شما الان بر مسیر اول15ساعت قرار دادید
دقت کنید در سوال ساعت18(۶بعد از ظهر)تا ساعت ۶شب و ساعت6صبح تا 18(6بعداز ظهر)روز در نظر گرفته شده

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۴به ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.پاسخی که به دیدگاه اول خانم میرشاهی دادم رو بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۰به ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید.نسبت بیان نکنید.پاسخی که به دیدگاه اول خانم میرشاهی دادم رو بررسی کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

24؟😐

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۸به۱۲

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید.نسبت بیان نکنید.پاسخی که به دیدگاه اول خانم میرشاهی دادم رو بررسی کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۲۴؟

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ببخشید من هنوز هم متوجه نشدم

تیم پشتیبانی پرگاس

در سوال گفته شده چه زمانی روز و چه زمانی شب در نظر گرفته بشه؛فرض کنید یه قطار ساعت3بعد از ظهر شروع به حرکت کنه و تا ۶ بعد از ظهر قسمتی از مسیر رو طی کنه(این قسمت از مسیر در روز طی شده) و بعد از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب بقیه مسیر رو طی کنه(این قسمت از مسیر در شب طی شده).حالا اگه قطار بخواد برگرده اول مسیری که در شب طی شده بود رو باید برگرده و بعد مسیری که در روز طی شده؛حالا سوال اینه که این قطار چه ساعتی شروع به برگشت کنه که۳ ساعت اول روز باشه و ۳ ساعت دوم شب باشه؟(تا مسیری که در روز طی شده بود در شب طی بشه و مسیری که در شب طی شده بود در روز طی بشه)
حالا فک کنید نمی دونید قطار در مسیر رفت چه ساعتی به مقصد رسیده فقط کافیه بگید ساعتی که شروع به برگشت می کنه باید در مقایسه با ساعتی که به مقصد رسیده چطور باشه تا هر مسیری که در رفت در شب طی شده در روز و هر مسیری که در روز طی شده در شب طی بشه

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

10😢

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۲

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

24

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

36

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ساعت شروع رفت اگر 6 صبح باشه باید 18 عصر شروع به برگشت کنه

تیم پشتیبانی پرگاس

طول مسیر مشخص نیست؛چندتا مثال حل کنید و بعد فک کنید در این مثال ها چکار کردید و برای سوال اصلی باید چکار کنید
مثلا اگه قطار ساعت ۳ بعد از ظهر به مقصد برسه چه ساعتی باید شروع به برگشت کنه؟
اگه قطار 7صبح به مقصد برسه چه ساعتی باید شروع به برگشت کنه؟
اگه قطار ۲ ساعت قبل از ساعت ۶ بعداز ظهر(ساعت ۴ بعداز ظهر)به مقصد برسه؛چند ساعت بعد از ساعت ۶ بعد از ظهر باید شروع به برگشت کنه؟

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

باشه حل می کنم

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ساعت شروع رفت اگر 6 صبح باشه باید 18 عصر شروع به برگشت کنه
ساعت شروع رفت اگر 18 عصر باشه باید 6 صبح شروع به برگشت کنه

تیم پشتیبانی پرگاس

مشخص نیست طی شدن مسیر رفت چند ساعت طول می کشه.پاسخی که به دیدگاه قبلیتون دادم رو بررسی کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر اول ۶ تا ۱۲ ظهر
مسیر دوم ۱۲ تا ۱۸
مسیر سوم ۲۴ تا ۶
مسیر چهارم ۶تا ۱۲

تیم پشتیبانی پرگاس

مسیر چهارم ۳ ساعت زمان برده بود ساعت18تا 21اما شما براش ۶ ساعت گذاشتید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مشکل دقیقا الان کجاست ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

مسیر ۳ رو در برگشت نوشتید ۱۲ظهرتا ۲۴ و نوشتید شب در صورتی که سوال گفته ۶ تا۱۸روز محسوب میشه پس ۱۲ تا ۱۸ رو نباید جز شب می نوشتید.در سوال گفته شده روز چه زمانی و شب چه زمانیه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام مثلا اگر قطار اول از ۶ صبح تا ۱۸ و ۱۸ تا ۶ برود۲ روز
و این کار رو باید در تعداد روز فرد بکند تا درست بشود
مثلا سه روز
۶ تا ۱۸ صبح
۱۸ تا ۶ شب
۶ تا ۱۸ صبح
و برگشت
۱۸ تا ۶ شب
۶ تا ۱۸ صبح
۱۸ تا ۶ شب

تیم پشتیبانی پرگاس

مثالی که برای این ۳ روز گفتید درسته حالا پاسخی که به دیدگاه آقای نوری دادم رو بررسی کنید(‌اونی که اولش طول مسیر مشخص نیست نوشته)

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

از ساعت ۶ تا ۱۸ روز و از ساعت 1۸ تا ۲۴ شب

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۲۳

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

خب باید صبح راه بیفته طبق جوابی که به خانم میرشاهی دادید مثلا9صبح بره 12ظهر و بعد تا ساعت24مسیردوم و تا12ظهر مسیرسوم و بعد تا 9شب میرسه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

چرا جواب دیدگاه های منو نمیدین؟

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ دادم

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

از ساعت ۶ تا ۱۸ روز و از ساعت ۱۸ تا ۲۴ شب

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ساعت شروع رفت اگر 7 صبح باشه باید 19 عصر شروع به برگشت کنه

تیم پشتیبانی پرگاس

مشخص نیست مسیر رفت چند ساعت زمان ببره.جرا براساس ساعت شروع رفت می گید؟براساس ساعت به مقصد رسیدن در مسیر رفت بگید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

26

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۹درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.برای پاسخ فقط لازمه بگید ساعت شروع به برگشت قطار در مقایسه با ساعت به مقصد رسیدن قطار در مسیر رفت باید چطور باشه.در پاسخ به دیدگاه خانم میرشاهی سوال رو توضیح دادم بررسی کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر اول ۶ تا ۱۲
مسیر دوم ۱۲ تا ۱۸
مسیر سوم ۱۸ تا ۲۴
مسیر چهار ۲۴ تا ۶ صبح

تیم پشتیبانی پرگاس

مسیر۴ سه ساعت بود اما شما براش ۶ ساعت گذاشتید.
این رو مثال رو گفتیم که مثال باشه؛پاسخ سوال اصلی رو بگید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اگر هر ساعتی شروع به رفت کنه باید 12 ساعت بعدش شروع به برگشت کنه
مثلا 8 شروع رفت بعد 20 شروع برگشت🙄

تیم پشتیبانی پرگاس

چون مدت زمان طی شدن مسیر رفت مشخص نیست لزوما این طور نمیشه.در مقایسه با زمان به مقصد رسیدن در مسیر رفت پاسخ بدید چطور شروع به برگشت کنه

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام ساعت شروع به برگشت ساعت 3 نمیشه.؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه عزیزم

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

صبح .۱.
شب.۲.
صبح .۳.
تنها چیزی که لازم هست اینه که عدد اخر فرد باشه منظورم از عدد آخر همین اعدادی هست که جلوش گذاشتم
مثلا ۲ صبح و ۲ شب نباشه
۳ صبح و ۲ شب یا ۳ شب و ۲ صبح یا 2n-1 صبح و ۲n-۲ شب یا بالعکس امیدوارم منظورم رو رسونده باشم

تیم پشتیبانی پرگاس

مشخص نیست مسیر رفت چندساعت زمان می بره.در مقایسه با این که چه زمانی در مسیر رفت به مقصد میرسه بگید چطور باید شروع به برگشت کنه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

میشه زمانش رو بیشتر کنید ممنونم

تیم پشتیبانی پرگاس

امکانش نیست عزیزم

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

خب باید دقیقا مسیر شروع به برگشت مثل مسیر شروع باشه یعنی مثلا اگه برای رفتن ساعت9صبح رفتیم باید برای مسیر شروع به برگشت هم ساعت 9صبح بریم و دیدگاه یکی مونده به آخریم رو جواب ندادید

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب اعلام شده بررسی کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر اول ۶ تا ۱۲
مسیر دوم ۱۲ تا ۱۸
مسیر سوم ۱۸ تا ۲۴
مسیر چهارم۲۴ تا۴

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر اول ۶ تا ۱۲
مسیر دوم ۱۲تا ۱۸
مسیر سوم ۱۸تا ۲۴
مسیر چهار ۲۴ تا ۴ صبح ؟؟
🤦

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر.این مثال بود.سوال اصلی رو پاسخ بدید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ممنون از این توضیحات خوبتون

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۲۴؟
هر چی گشتم نشد

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر اول ۶ تا ۱۲
مسیر دوم ۱۲تا ۱۸
مسیر سوم ۱۸تا ۲۴
مسیر چهار ۲۴ تا ۳ صبح ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۲۴؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر چهار ۲۴تا ۳ 😫😫

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

الان درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ببخشید مسیر رفت رو یادم شد بفرستم عکسش رو 🤦

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مسیر چهار ۲۴ تا ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اگر هر ساعتی شروع به رفت کنه باید 12 ساعت بعدش شروع به برگشت کنه
مثلا 8 شروع رفت بعد 20 شروع برگشت🙄

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ساعت شروع هر چی باشه ، ساعت شروع برگشت می شه

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اشتباه بود ؟؟ یا درسته چون من سایت رو ری لود نکردم

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسخ دادم دیدگاه هاتون رو

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

😨😨

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

خب میتونه باشه
صبح
صبح
شب
شب
صبح
شب
شب

هرچی باشه فقط در آخرین تایم شب و روز باشه
یعنی مثلا ساعت ۵ صبح تا ۶ صبح آخرین حرکتش برای شب باشه
و یا اگر در صبح هست ۱۷ تا ۱۸
آخرین حرکت کامل باشه یعنی راس ۱۸ یا راس ۶ برسد

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان پاسخگویی به معما تموم شده

ارسال دیدگاه