معمای شماره 140


راهنما
دعوت دوستان
در زمانهای قدیم که فرانک ارزش بیشتری داشت، یک پیرمرد خسیس چند ساعت قبل از آنکه از گرسنگی بمیرد. سکه های خود را بازرسی می کرد. وی به تعداد مساوی سکه های 5 فرانکی و 10 فرانکی و 20 فرانکی داشت، که آنها را در 5 کیسه نگهداری می کرد. تعداد هر یک از سه نوع سکه در هر کیسه با هم مساوی بوده و در ضمن ارزش 5 کیسه یکسان بود. او تمام سکه ها را وسط میز ریخت و با آنها 4 توده مساوی ساخت، توده ها را با هم مخلوط کرد و مجموعه را به 3 توده مساوی تقسیم نمود، که باز هم تعداد سه نوع سکه در هر یک از توده های اخیر با هم یکی بودند. آیا می توانید بگویید این خسیس حداقل چند فرانک داشته است؟ 

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهمهشید مقصودی

مهشید مقصودی

برنده مسابقهیگانه نیك نام حصار

یگانه نیك نام حصار

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهعارفه چشمی

عارفه چشمی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهریحانه زحمتی

ریحانه زحمتی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
اگر ۱۲ تا داشته باشد نمی تواند در ۵ سکه نگه دارد
پس با ۶۰ شروع می کنیم
در هر کیسه ۱۲ تا و از هر نوع ۴ تا
بعد چهار توده ۱۵ تایی
سه توده ۲۰ تایی
از هر کدوم الان ۲۰ تا داریم در کل
و ۲۰ تقسیم بر سه نمیشه پس ۳۰×۳=۱۸۰
۵ کیسه ۳۶ تایی
در هر کیسه ۱۲ تا از هر نوع
در کل ۶۰ تا از هر کدوم
۴ توده ۴۵ تایی
و ۳ توده ۶۰ تایی از هر کدوم ۲۰ تا داخلش

تیم پشتیبانی پرگاس

2100رو نگفتید و 3×30 رو برابر 180نوشتید که غلطه

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام به شما عوامل مهربون پرگاس.میشه ۷۰۰ فرانک درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

60

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

120

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
وقتتون بخیر
۱۵۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر صحیح نیست مجدد تلاش کنید

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ببخشید ۴ توده مساوی از نظر تعداد هست یا ارزش ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

تعداد

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۹۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده مهسا سیدمحبوب  سیده مهسا سیدمحبوب
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۶۰ فرانک داشته

۳ تا ۲۰ فرانکی

6 تا 10 فرانکی

12 تا 5 فرانکی

امید وارم درست جواب داده باشم😅

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام . ۷۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

175

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

یکم راهنمایی کنید ممنون

تیم پشتیبانی پرگاس

تعداد سکه ها رو برابرn بگیرید و ببینید nباید بر چه اعدادی بخش پذیر باشه؟کوچک ترین عدد با این ویژگی چه عددیه؟ حالا با توجه به این که حداقل از هر نوع سکه چند تا داره حساب کنید حداقل چند فرانک داره

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

35

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
2 هفته پیش
1 1

35 فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

9 فرانک؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱۰۰ چون ۲۰ ضربدر ۱۲ میشه ۲۴۰ و ۱۰ ضربدر ۱۲ میشه ۱۲۰ و ۵ ضربدر ۱۲ میشه ۶۰ و حاصل یعنی ۴۲۰ ضربدر ۵ همون ۵ کیسه میشه ۲۱۰۰ و ۲۱۰۰ بر ۳ و ۴ همون توده ها که روی میز چید، بخش پذیره. پس حداقل فرانک ۲۱۰۰ فرانک است.

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇🌹✌

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ..۳۷؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مائده زاهدی  مائده زاهدی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام .راهنمایی کنید؟

تیم پشتیبانی پرگاس

در پاسخ به دیدگاه اول خانم آذری راهنمایی کردیم بررسی کنید

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱۰۰ چون مخرج مشترک بین ۳ و ۴ و ۵ میشه ۶۰ بنابر این از هر سکه ای ۶۰ عدد داره پس مبلغ کل میشه ۲۱۰۰ فرانک.

تیم پشتیبانی پرگاس

انگار منظورتون این بوده که کوچک ترین مضرب مشترک3و4و 5برابر60 میشه پس حداقل2100فرانک یعنی60سکه از هرکدوم از انواع سکه های 5فرانکی و 10فرانکی و20فرانکی بوده

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

کلا ۶۰ تا سکه بوده ۲۰ تا ۲۰ فرانکی ۲۰ تا ۱۰ فرانکی ۲۰ تا ۵ فرانکی که میشه: ۴۰۰+۲۰۰+۱۰۰=۷۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

میشه یکم راهنمایی کنین

تیم پشتیبانی پرگاس

در پاسخ به دیدگاه اول خانم آذری راهنمایی کردیم بررسی کنید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۱۴۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۳۰۰۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
53؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر مجدد تلاش کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۱۴۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۳۱۵ فرانک ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

از ۷۰۰ فرانک بیشتره یا کمتر؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بیش تر

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۴۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

خانم برنده یکم راهنمایی کن😅

تیم پشتیبانی پرگاس

خانم میرشاهی شما هم تعداد هر نوع سکه رو صحیح گفتید فقط لازمه بگید حداقل چند فرانک داشته‌؛شما هم می تونید راهنمایی کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱۰۰ فرانک میشه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۹۰۰ فرانک داشته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام 160فرانک؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

میشه یکم راهنمایی کنید

تیم پشتیبانی پرگاس

در پاسخ به دیدگاه اول خانم میرشاهی راهنمایی کردیم بررسی کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۱۲۰۰ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

از 1000فرانک بیشتره یا کمتر؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بیش تر

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

50000؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

یک عدد انتخاب کنید که هم بر ۳ و ۴و ۵ بخش پذیر باشه اون عدد میشه تعداد سکه هاتون بعد برید همینجور حدس و آزمایش کنید راهنمایی : جواب بیشتر از ۱۸۰۰ هست😉

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

😂😂

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

‌حداقل ۲۱۰۰ فرانک

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱۰۰ فرانک ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ۱۹۸۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2100؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

من راهنمایی کردم چرا نمایش نمیدین؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نمایش دادیم

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

چرا به جواب من پاسخ نمیدید؟ 😢

تیم پشتیبانی پرگاس

پاسختون صحیح بود برنده اعلام شدید👏👏👏

عارفه چشمی  عارفه چشمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

متشکرم😍🌷

تیم پشتیبانی پرگاس

خواهش می کنم

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1600…

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام دوباره
2100 🤔

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌🌹⭐

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

50000؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

کمتر از پنجاه هزار فرانک هست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

200000

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1810؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2000؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۱۸۳۰ درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
پاسخ : ۲۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌🌹⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱۰۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید۲۱۰۰ جواب من
درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید درست گفتم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

.پاسخم درست هست ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1255

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1800

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2040؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1860

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2100؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ۲۱۰۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام من منظورم در جواب اول این بود از هر کدوم ۶۰ تا داریم
ولی محاسبه نکردم چقدر میشه چون سر آزمون بودم
الان اول حساب میشم؟
میشه ۳۰۰+۶۰۰+۱۲۰۰=۲۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐سلام این دفعه استثنا امتیاز شما رو مثل نفر اول می دیم اما معما های بعدی کسی نفر اوله که پاسخ نهایی رو زودتر داده باشه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

ببخشید چرا جواب من رو اصلا ندادین امروز

تیم پشتیبانی پرگاس

منتظر بودیم بپرسید که بگیم پاسخ نهایی رو ندادید

ریحانه زحمتی  ریحانه زحمتی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

1260؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر پاسخ قبلیتون صحیح بود

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

چیشد ده درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر2100درسته

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۱۱۰ ببخشید

تیم پشتیبانی پرگاس

2100صحیحه

مهدیه فرقانی  مهدیه فرقانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱٠٠

مهدیه فرقانی  مهدیه فرقانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۱٠٠

حسنا سادات مدرسی  حسنا سادات مدرسی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2100میشه

تیم پشتیبانی پرگاس

زمان پاسخگویی به این معما به اتمام رسیده.

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

2100

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون. زمان پاسخگویی به این معما تمام شده.

ارسال دیدگاه