معمای شماره 147


راهنما
دعوت دوستان
کسرهای زیر را از بزرگ به کوچک بنویسید:

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🥇🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

۴/۵
۵۳/۶۷
۵۰۹/۶۵۳
۶۰۱/۷۸۷
۴۵۷/۶۱۳
۳۶۰/۴۹۱
۳۲۱/۴۴۹
از زیاد به کم
سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام برنده اعلام شدید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام
جواب : 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام برنده اعلام شدید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

جواب ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
جواب درست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر اینی که نوشتید صحیحه اما یکی از کسر ها با کسر سوال تفاوت داره

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

جواب من درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

اونی که نوشتید صحیحه اما یکی از کسر ها با کسر سوال تفاوت داره

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
7 ماه پیش
0 0

آها این درسته آره ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۲ حالت داره
۱.سوال قبل ساعت ۱۰ معلومه شده باشه
۲. پیشگو باشند

ارسال دیدگاه