معمای شماره 157


راهنما
دعوت دوستان
در تصویر زیر، کدام مخزن زودتر از بقیه پر می شود؟

پاسخ

  

ظرف شماره 9، همانطور که در تصویر مشخص شده تمامی راه ها به جز سطل شماره ۹ بسته است!


اسامی برندگان

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهفاطمه سبزه بان

فاطمه سبزه بان

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهیگانه نیك نام حصار

یگانه نیك نام حصار

برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهنازنین فاطمه خاکپور

نازنین فاطمه خاکپور

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهنیایش ولی زاده

نیایش ولی زاده

برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

برنده مسابقهحنانه حاکمی نسب

حنانه حاکمی نسب

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما : سطل ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

چون که همه ی راه ها بسته هست به جز راه سطل ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام . شماره ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره 9

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام . مخزن شماره ۹ زودتر پر می‌شود. چون بقیه مخزنها بسته هستند.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام جواب معما
شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
ظرف شماره ی 9

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
لیوان نهم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

ستایش غلامی  ستایش غلامی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
روزتون بخیر ‌🤗
پاسخ : مخزن شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت بخیر⭐🌹✌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام روز بخیر ۹ پاسخ هست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله⭐🌹✌

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مخزن شماره 7

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

نازنین فاطمه خاکپور  نازنین فاطمه خاکپور
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۸

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

مهدیه فرقانی  مهدیه فرقانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام شماره 6

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

9

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر پاسخ = مخزن شماره ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر صحیح نیست مجدد تلاش کنید

نیایش ولی زاده  نیایش ولی زاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

ریحانه فاطمی  ریحانه فاطمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سطل شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
ظرف شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سطل شماره۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

همه ی راهها جز ۹ بسته هست

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

3

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

7

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

6

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

8

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

چون راه های همه لیوان ها بسته است به جز لیوان شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر 🌺
مخزن شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

دلیل :
مخزن ها هر کدوم در قسمتی مسدود شدن و فقط مخزن ۹ هست که راهش تا مخزن به طور کامل بازه

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
مخزن 3

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۹💕

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
مخزن 6

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر صحیح نیست مجدد تلاش کنید

نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
مخزن 9

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

حنانه حاکمی نسب  حنانه حاکمی نسب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
ظرف شماره۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
پاسخ : ظرف شماره ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

هانیه شم آبادی  هانیه شم آبادی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

3

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مخزن شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
سطل شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر.
مخزن شماره 9
چون هرکدوم مسیرشون بسته شده یا هم که مسیر خیلی پیچ در پیچی دارن و بنابر این زود پر نمیشن اما فقط مسیر مخزن ۹ هستش که باز و بدون پیچ هستش

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من مخزن شماره ۹
زیرا راه های ورودی تمامی مخازن به جز شماره ۹ در قسمتی محدود شده

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

توضیح بیشتر در رابطه با پاسخم 💖

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

فاطمه بابائی  فاطمه بابائی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام سطل شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام
زمان پاسخ به اتمام رسیده است. ممنون.

ارسال دیدگاه