معمای شماره 158


راهنما
دعوت دوستان
دوازده ظرف آب داریم که مطابق شکل قرار گرفته اند. شیر آب را باز می کنیم. آب با فشار ملایم وارد ظرف اول می شود. آیا می توانید بگویید کدام ظرف قبل از بقیه، بصورت کامل پُر خواهد شد؟

پاسخ

  

ظرف شماره 11
اگر خوب دقت کنید می بینید بین ظروف سه و چهار، بسته است!


اسامی برندگان

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهمحمد نوری

محمد نوری

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهنازنین فاطمه خاکپور

نازنین فاطمه خاکپور

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهغزل نوری

غزل نوری

برنده مسابقهیگانه سراوانی

یگانه سراوانی

برنده مسابقهفاطمه سبزه بان

فاطمه سبزه بان

برنده مسابقهپوریا میرزاده

پوریا میرزاده

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
6 ماه پیش
1 0

سلام . شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
ظرف شماره ی ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

10
سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیستمجدد تلاش کنید

محمد نوری  محمد نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اگر دقت کنیم بین ظرف 3و4 بسته است پس 11 می شه

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
شماره ۸

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🌹⭐✌

زهرا جیشی  زهرا جیشی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۶

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام به عوامل پرگاس خسته نباشید.
جوا ظرف شماره 12 درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر مجدد تلاش کنید

ستایش غلامی  ستایش غلامی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ : ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره 8 از همه ظرف ها زود تر پر میشه درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام مخزن شماره ۸ درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام مخزن شماره ۱۱ از دیگر مخزن ها زودتر پر میشود
فکرکنم این درسته الان که دیدم این میشه چون اگر بخواد مخزن شماره۸ پر بشه باید مخزن شماره ۶ بطور کامل پربشه اما مخزن شماره ۱۱ زودتر پر میشود.
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

نازنین فاطمه خاکپور  نازنین فاطمه خاکپور
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۰

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
ظرف شماره ی 11

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🌹⭐✌

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام . ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر🌹⭐✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

یگانه چوبداران  یگانه چوبداران
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف ۸

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

نازنین فاطمه خاکپور  نازنین فاطمه خاکپور
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف 8 درسته دیگه اره؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
ظرف شماره 11 زودتر در پر شود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🌹⭐✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
ظرف شماره 10 زودتر در پر شود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون پاسخ قبلیتون صحیح بود

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

همه ی راههای ۱۱ بازه پس ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

ریحانه فاطمی  ریحانه فاطمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
ظرف ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره 11

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

11؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله🌹⭐✌

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر پاسخ قبلیتون صحیح بود

روژان ایرانی  روژان ایرانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۸

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام جواب معما
ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر 8

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر صحیح نیست مجدد تلاش کنید

پوریا میرزاده  پوریا میرزاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام👋/ شماره 11

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۸

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۷

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

مهدیه مشکانی  مهدیه مشکانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۰

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۹

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۰

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام ظرف شماره ۱۱ میشه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ببخشید حواسم نبود ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
6 ماه پیش
1 0

سلام خسته نباشید 🍉
می خواستم بگم اگه میشه از این جور معما ها زیاد بزارین تا ذهنمون به چالش کشیده بشه 😍

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون💐
حتما بررسی میشه ممنون از همراهیتون

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
فکر کنم ظرف ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
پاسخ ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌🌹⭐

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام شبتون بخیر🍀
ظرف شماره 11 🌈

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر✌🌹⭐

كوثر لائی قلعه نوئی  كوثر لائی قلعه نوئی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام شماره3

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ظرف شماره ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

مریم حسن نژاد  مریم حسن نژاد
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام شماره ١١؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، زمان پاسخ دهی به اتمام رسیده.

ارسال دیدگاه