معمای شماره 160


راهنما
دعوت دوستان
ظرفی با گنجایش 10 لیتر، پر از سرکه است. چگونه می توان به کمک ظرف های 7 لیتری و 3 لیتری ، 5 لیتر سرکه برداشت به طوری که هیچ سرکه ای هدر نرود؟

پاسخ

  

با ظرف سه لیتری ، دو بار از ظرف 10 لیتری برمی داریم و در ظرف 7 لیتری می ریزیم. برای بار سوم ظرف 3 لیتری را با سرکه باقی مانده در ظرف 10 لیتری پر می کنیم و آنقدر در ظرف 7 لیتری می ریزیم تا پر شود. ( تا به اینجا 7 لیتر در ظرف 7 لیتری ، 2 لیتر در ظرف 3 لیتری و 1 لیتر در ظرف 10 لیتری داریم )
اکنون ظرف 7 لیتری را درون 10 لیتری خالی می کنیم و 2 لیتر موجود در ظرف 3 لیتری را در آن میریزیم. کافی است یک بار دیگه با ظرف 3 لیتری از ظرف 10 لیتری سرکه برداریم و به ظرف 7 لیتری منتقل کنیم تا در ظرف 7 لیتری 5 لیتر سرکه داشته باشیم.


اسامی برندگان

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهحنانه حاکمی نسب

حنانه حاکمی نسب

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام اول
هفت لیتر بر میداریم

بعد توی طرف سه لیتری میریزیم بعد چهار لیتر میریزیم تو ۵ لیتر
بعد دوباره سه لیتر میریزیم تو ۷ لیتر و ۷ لیتر رو پر میکنیم با ۴ لیتر از منبع اصلی
۳ لیتر میریزیم تو ۳ لیتری
بعد ۳ لیتری رو خالی میکنیم
بعد دوبار از ۴ لیتر مونده در ۷ لیتر در سه لیتر میریزیم
۱ لیتر باقی مونده رو تو ۵ لیتر میریزیم و تمام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید.دقت کنید ظرف ۵ لیتری وجود نداره.

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
دو ظرف ۷ لیتری بر میداریم
و سه ظرف ۳ لیتری بر میداریم
۷+۷=۱۴
۳+۳+۳=۹
۱۴_۹=۵

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر فقط 10 لیتر سرکه در اختیار داریم.مجدد تلاش کنید

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
۲ بار ظرف ۷ لیتری پر کرده
۱۴=۲×۷
۳ بار با استفاده از ظرف ۳ لیتری از درون آن سرکه بر میداریم
۹=۳×۳
۵=۱۴-۱۹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر مجدد تلاش کنید.دقت کنید فقط 10لیتر سرکه در اختیار داریم

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید پاسخ 👇

اول با ظرف 7 لیتری از داخل ظرف 10 لیتری بر می داریم.
بعد با ظرف 3 لیتری 2 بار از ظرف 7 لیتری درون ظرف 10 لیتری می ریزیم.
بعد 1 لیتر سرکه موجود در ظرف 7 لیتری را به ظرف 3 لیتری منتقل می کنیم.
بعد با ظرف 7 لیتری از ظرف 10 لیتری سرکه بر میداریم.
بعد ظرف 3 لیتری که 1 لیتر سرکه دارد ، را با سرکه موجود در ظرف 7 لیتری پر می کنیم
و آن را داخل ظرف 10 لیتری میریزیم.
در این صورت در ظرف 10 لیتری 5 لیتر سرکه و در ظرف 7 لیتری 5 لیتر سرکه وجود دارد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🥇🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام . اول ظرف 3 لیتری را سه بار پر میکنیم و در داخل ظرف 7 لیتری خالی می کنیم . حالا ظرف 7 لیتری پر میشود و در ظرف 3 لیتری 2لیتر و در ظرف 10 لیتری یک لیترسرکه باقی می ماند . دوباره ظرف 7 لیتری را داخل ظرف 10 لیتری سرکه میریزیم و ظرف 10 لیتری 8 لیتر سرکه دارد . دو لیتر سرکه ی داخل ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری خالی میکنیم و دو باره از ظرف 10 لیتری ظرف 3 لیتری را پر میکنیم و داخل ظرف 7 لیتری میریزم حالا ظرف 7 لیتری 5 لیتر سرکه دارد. و در ظرف 10 لیتری هم 5 لیتر سرکه باقی می ماند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ابتدا سه لیتر در ظرف 3 لیتری و 3 لیتر هم در ظرف 7 لیتری می­ریزیم. در ظرف 10 لیتری 4 لیتر می­ماند.

سرکه ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری خالی می­کنیم.

3 لیتر از 4 لیتر سرکه داخل ظرف 10 لیتری را در ظرف 3 لیتری می­ریزیم. پس تا حالا در ظرف 10 لیتری 1 لیتر، در ظرف 7 لیتری 6 لیتر و ظرف 3 لیتری هم پر است.

1 لیتر از ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری می­ریزیم.

ظرف 7 لیتری را در ظرف 10 لیتری خالی می­کنیم و ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری خالی می­کنیم. تا این­جا هم در ظرف 10 لیتری 8 لیتر، در ظرف 7 لیتری 2 لیتر سرکه است و ظرف 3 لیتری خالی است.

3 لیتر از ظرف 10 لیتری را در ظرف 3 لیتری می­ریزیم و ظرف 3 لیتری را در ظرف 7 لیتری خالی می­کنیم.

به این ترتیب دو تا 5 لیتری سرکه داریم.

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
جواب 👇
اول با ظرف 7 لیتری از داخل ظرف 10 لیتری بر می داریم. بعد با ظرف 3 لیتری 2 بار از ظرف 7 لیتری درون ظرف 10 لیتری می ریزیم. بعد 1 لیتر شیر موجود در ظرف 7 لیتری را به ظرف 3 لیتری منتقل می کنیم. بعد با ظرف 7 لیتری از ظرف 10 لیتری شیر بر میداریم. بعد ظرف 3 لیتری که 1 لیتر شیر دارد ، را با شیر موجود در ظرف 7 لیتری پر می کنیم و آن را داخل ظرف 10 لیتری میریزیم. در این صورت در ظرف 10 لیتری 5 لیتر شیر و در ظرف 7 لیتری 5 لیتر شیر وجود دارد
درسته❓

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر بله⭐🌹✌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

اول سه لیتر از ظرف ۱۰ لیتری رو در ظرف ۳ لیتری و سه لیتر هم در ظرف ۷ لیتری میریزیم . در این صورت ۴ لیتر در ظرف ۱۰ لیتری باقی میمونه که انگار نسب های هر ظرف این شکلی میشه :
ظرف سه لیتری : ۳/۳
ظرف ۷ لیتری : ۳/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۴/۱۰

حالا همه سرکه موجود در داخل ظرف سه لیتری رو در ظرف ۷ لیتری میریزیم که میشه :
ظرف سه لیتری : ۰/۳
ظرف ۷ لیتری : ۶/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۴/۱۰

بعد ۳ لیتر از ۴ لیتر سرکه موجود در ظرف ۱۰ لیتری رو در ظرف ۳ لیتری میریزیم :
ظرف سه لیتری : ۳/۳
ظرف ۷ لیتری : ۶/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۱/۱۰

حالا یک لیتر از ظرف ۳ لیتری رو در ظرف ۷ لیتری میریزیم :
ظرف سه لیتری : ۲/۳
ظرف ۷ لیتری : ۷/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۱/۱۰

حالا ظرف ۷ لیتری رو در ظرف ۱۰ لیتری و ظرف ۳ لیتری رو در ظرف ۷ لیتری خالی می‌کنیم :
ظرف سه لیتری : ۰/۳
ظرف ۷ لیتری : ۲/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۸/۱۰

در نهایت ۳ لیتر از ظرف ۱۰ لیتری رو در ظرف ۳ لیتری میریزیم و ظرف ۳ لیتری رو در ظرف ۷ لیتری خالی می‌کنیم ‌:
ظرف سه لیتری : ۰/۳
ظرف ۷ لیتری : ۵/۷
ظرف ۱۰ لیتری : ۵/۱۰

در این صورت ما دو تا ۵ لیتر از سرکه خواهیم داشت .

تیم پشتیبانی پرگاس

انگار منظورتون نسبت حجم پر شده ظرف(به لیتر) به حجم کل ظرف(به لیتر)بوده.
برنده اعلام شدید

یگانه سراوانی  یگانه سراوانی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

7 بعلاوه ٣ منهای ۵؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام اگه منظورتون اینه که با ظرف ۵ لیتری سرکه برداریم مجدد تلاش کنید دقت کنید ظرف ۵ لیتری وجود نداره

یگانه چوبداران  یگانه چوبداران
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

از ۱۰ لیتر ۷ لیتر برمیداریم و دوباره ۳۰ لیتر از آن ۷ لیتر برمیداریم که می شود چهار لیتر و بعد ۷ لیتر به ۴ لیتر اضافه میکنیم که می شود ۱۱ لیتر و ۲ بار ۳ لیتری از ۱۱ لیتر کم میکنیم که می شود ۵ لیتر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید.دقت کنید 10لیتر سرکه در اختیار داریم

حنانه حاکمی نسب  حنانه حاکمی نسب
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام،
ابتدا با ظرف 7 لیتری از داخل ظرف 10 لیتری بر می داریم. بعد با ظرف 3 لیتری 2 بار از ظرف 7 لیتری درون ظرف 10 لیتری می ریزیم. بعد 1 لیتر سرکه موجود در ظرف 7 لیتری را به ظرف 3 لیتری منتقل می کنیم. بعد با ظرف 7 لیتری از ظرف 10 لیتری سرکه بر میداریم. بعد ظرف 3 لیتری که 1 لیتر سرکه دارد ، را با سرکه موجود در ظرف 7 لیتری پر می کنیم و آن را داخل ظرف 10 لیتری میریزیم، در این صورت در ظرف 10 لیتری 5 لیتر سرکه و در ظرف 7 لیتری 5 لیتر سرکه‌وجود دارد.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

یگانه ابراهیمی  یگانه ابراهیمی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

دو لیتر از ظرف هفت لیتری سرکه بریزیم داخل ظرف سه لیتری
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

در صورتی که ۱ لیتر سرکه در ظرف ۳ لیتری و ۷ لیتر سرکه در ژرف ۷ لیتری و ۲ لیتر سرکه در ظرف 10لیتری داشته باشیم صحیحه.توضیح ندادید چطور این شرایط به وجود بیاد

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

مال من درست بود؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خب اونجوری که خیلی راحته
اول ۷ رو پر میکنیم
بعد میریزیم در ۳ لیتری
بعد خالی میکنیم
دوبار همینکار رو میکنیم
بعد ۱ مونده رو در ۳میریزیم
۷ رو پر میکنیم و در ۳ میریزیم ۵ تا اماده

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام
جواب-» از ظرف ده لیتری هفت لیتر به ظرف هفت لیتری انتقال می دهیم . بعد با ظرف سه لیتری سه لیتر از ظرف هفت لیتری خارج می کنیم و بعد به ظرف ده لیتری انتقال می دهیم و دوباره همین کار را انجام می دهیم که نه
لیتر در ظرف ده لیتری وجود دارد و یک لیتر در ظرف هفت لیتری همان یک لیتر را به ظرف سه لیتری انتقال می دهیم و از ظرف ده لیتری که الان نه لیتر داخلش سرکه هست هفت لیتر سرکه راه به ظرف هفت لیتری انتقال می دهیم که در ظرف ده لیتری الان ما دو لیتر سرکه داریم و از ظرف سه لیتری که داخلش یک لیتر سرکه بود میاییم از طریق ظرف هفت لیتری ظرف سه لیتری را پر می کنیم انگاری دو لیتر از ظرف هفت لیتری خارج میشه و اون سه لیتری که در ظرف سه لیتری هست به ظرف ده لیتری انتقال می دهیم که میشه در ظرف ده لیتری ما الان پنج لیتر سرکه داریم و در ظرف هفت لیتری هم پنج لیتر سرکه داریم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام خداقوت
جواب من: از ظرف ده لیتری هفت لیتر به ظرف هفت لیتری انتقال می دهیم . بعد با ظرف سه لیتری سه لیتر از ظرف هفت لیتری خارج می کنیم و بعد به ظرف ده لیتری انتقال می دهیم و دوباره همین کار را انجام می دهیم که نه
لیتر در ظرف ده لیتری وجود دارد و یک لیتر در ظرف هفت لیتری همان یک لیتر را به ظرف سه لیتری انتقال می دهیم و از ظرف ده لیتری که الان نه لیتر داخلش سرکه هست هفت لیتر سرکه راه به ظرف هفت لیتری انتقال می دهیم که در ظرف ده لیتری الان ما دو لیتر سرکه داریم و از ظرف سه لیتری که داخلش یک لیتر سرکه بود میایم از طریق ظرف هفت لیتری ظرف سه لیتری رو پر می کنیم انگاری دو لیتر از ظرف هفت لیتری خارج میشه و اون سه لیتری که در ظرف سه لیتری هست به ظرف ده لیتری انتقال می دهیم که میشه در ظرف ده لیتری ما الان پنج لیتر سرکه داریم و در ظرف هفت لیتری هم پنج لیتر سرکه داریم.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون✌🌹⭐

نازنین فاطمه خاکپور  نازنین فاطمه خاکپور
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

نمیشه اصلا

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

سلام درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله✌🌹⭐

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

چرا راحت میتونید دیدگاه اولم کمکتون کنه

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
6 ماه پیش
0 0

ببخشید مال من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

ارسال دیدگاه