معمای شماره 161


راهنما
دعوت دوستان
چهار رقم متوالی را پشت سر هم، از چپ به راست نوشته ایم و سپس جای دو رقم سمت چپ را با هم عوض کرده ایم. به این ترتیب، عددی چهار رقمی به دست آمده است که مجذور کامل است. این عدد را پیدا کنید.

پاسخ

  

برای نوشتن یک عدد چهار رقمی ، به کمک چهار رقم متوالی ، تنها شش حالت ممکن است :
1234 – 2345 – 3456 – 4567 – 5678 – 6789
که اگر جای دو رقم سمت چپ را با هم عوض کنیم به این عدد ها می رسیم :
2134 – 3245 – 4356 – 5467 – 6578 – 7689
که از بین این اعداد تنها عدد 4356 مجذور کامل است ( 66 به توان دو برابر است با 4356 )


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهمیرزاییی میرزایی

میرزاییی میرزایی

برنده مسابقهمهشید مقصودی

مهشید مقصودی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهیگانه نیك نام حصار

یگانه نیك نام حصار

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۳۴۵۶
۴۳۵۶
۶۶×۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 1

۳۴۵۶
۴۳۵۶=۶۶×۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۳۴۵۶میشود ۴۳۵۶مربع کامل عدد۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
جواب معما -» عدد اصلی ۳۴۵۶
زمانی که دو رقم سمت چپ را جابه جا کنیم عدد-» ۴۳۵۶
جذر عدد -» ۶۶ =۴۳۵۶√

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر
3456

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر🌹⭐✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ میشه 3456
که 4356 مجذور کامل است
66×66 = 4356
درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون🌹⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

3456
که میشه 4356 و جذرش هم میشه 66

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹⭐✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام. ارقام ۳۴۵۶ است که با جابجایی دو رقم چپ ۴۳۵۶ می‌شود که جذر آن ۶۶ است.
عدد۴۳۵۶

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

عدد چهار رقمی متوالی:3456،که اگر دو رقم سمت چپ را عوض کنیم عدد چهار رقمی:4356،که مجذور آن :66،میباشد و 66 هم مجذور کامل است.

تیم پشتیبانی پرگاس

۶۶جذرعدد۴۳۵۶هست و عدد ۳۴۵۶ مجذور کامل است

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ممنون

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

با سلام جواب میشه ۳۴۵۶ که بعد از جا بجایی دو رقم سمت چپ عدد ۴۳۵۶ بدست می آید که مجذور کامل عدد ۶۶ می باشد.

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
عدد ۳۴۵۶
میشه ۴۳۵۶=۶۶²

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر✌🌹⭐

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر
66*66=4356

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر✌🌹⭐

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
پاسخ:۳۴۵۶
که وقتی دو عدد سمت چپ رو تغییر بدیم میشه عدد ۴۳۵۶
که جذر این عدد میشه ۶۶
🌺🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🌹⭐✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

معما یک جواب دیگه هم داره عدد 👇
۷۷۴۴ ما اگه این دو عدد سمت چپش رو جابه جا کنیم فرقی نمی کنه همین میشه پس جذر عدد ۸۸ =۷۷۴۴√

تیم پشتیبانی پرگاس

7744از چهار رقم متوالی تشکیل نشده

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

آها بله اصلا حواسم به اعداد متوالیش نبود 😬

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
عدد ۳۴۵۶ که وقتی دو عدد سمت چپش رو جا به جا کنی میشه عدد ۴۳۵۶ که جذر این عدد میشه ۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐✌🌹

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خداقوت
پاسخ معما: ۳۴۵۶ که وقتی بیایم دو عدد سمت چپ رو تغییر بدیم میشه عدد ۴۳۵۶ که جذرش میشه ۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐✌🌹

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

4۳۵۶=۶۶×۶۶

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌🌹

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

درسته؟😃

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
پاسخ = ۳۴۵۶

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید

یگانه نیك نام حصار  یگانه نیك نام حصار
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام به همگی
عدد ۳۴۵۶
وقتی دورقم سپت چپش جابه جا بشه میشه ۴۳۵۶ و جذرش هم ۶۶ هست

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐✌🌹

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ببخشد پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام پرگاس عزیز🌺
شب بخیر🌺
۳۴۵۶
انگار میشه ۴۳۵۶=۶۶².
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام💐 شب شمام بخیر برنده اعلام شدید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

یکی من درست نبود؟؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده اعلام شدید

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

خیلی آسون بود باید معما جوری باشه که دو سه نفر نه بیست نفر حل کنند😖

ارسال دیدگاه