معمای شماره 163


راهنما
دعوت دوستان
کدام یک از شکل های A و B و C و D را می توان بدون برداشتن نوک قلم از روی کاغذ ( در یک حرکت پیوسته ) رسم کرد، به طوریکه از هیچ مسیری دو دفعه عبور نکنیم؟

پاسخ

  

شکل های A و B و D را می توان رسم کرد و تنها شکل C را نمی توان با یک حرکت قلم رسم کرد.


اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهستایش غلامی

ستایش غلامی

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهمیرزاییی میرزایی

میرزاییی میرزایی

برنده مسابقهمهشید مقصودی

مهشید مقصودی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

ملیكا اسلامیان  ملیكا اسلامیان
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباسید💕

میشه شکل C

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون صحیح نیست مجدد تلاش کنید.
راهنمایی به همه بچه ها:در این معما منظور این نیست که فقط جواب باید یکی از شکل ها باشه و ممکنه پاسخ۱یا۲یا۳یا۴ تا از اشکال باشه.

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

B?

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام شکل D میشه؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیرD

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام . A

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A,,?

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
جواب -» A

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب -» D

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A?

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

B?

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A, B,D.

تیم پشتیبانی پرگاس

🥇🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

شکل c رو نمیتونیم رسم کنیم؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

منظورتون اینه که AوBوD رو میشه و فقط c رو نمیشه؟

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

بله
درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب : c

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

من جواب معما رو گفتم C به این دلیل که شکل های A,B،
,D را می توان در یک حرکت پیوسته رسم کنیم اما C را نمی توان

تیم پشتیبانی پرگاس

برای این منظوری که گفتید باتوجه به متن سوال باید می گفتید AوBوD.

مهدیه فرقانی  مهدیه فرقانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر🌺

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر💐مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام b

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

تمام اشکال به جز شکل c را می توان با حرکت پیوسته کشید.

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام . شکل‌های A,B,D را می‌توان رسم کرد به شرطی که از راس نقاط فرد شروع کنیم . اما شکل C را نمی توان رسم کرد.

حنانه حاکمی نسب  حنانه حاکمی نسب
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
گزینه D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

یگانه چوبداران  یگانه چوبداران
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

شکل A

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

ستایش غلامی  ستایش غلامی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
شکل های B . A و D ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من شکل D زیرا از هر نقطه ای که شروع کنیم در انتها میتوان کل شکل را رسم کرد و مداد نیز تنها یک بار ورقه را لمس کند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

باسلام و عرض ادب
پاسخ من : D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A,B,D هرسه میشن

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
2 هفته پیش
2 0

خیلی عالی میشه اگر معما ها به همین صورت باشه و نیاز به وقت انچنانی نداشته باشه چون مدارس از وقتی حضوری شده صد در صد زمان مون خیلی کمتره و این جور معما هم وسط درس خوندن و .. تفریح کوتاهی هست اگر سخت باشه و نیاز به زمان زیاد داشته باشه با این شرایط حضوری و مجازی خیلی سخت مون میشه و خب صد در صد بقیه بچه ها هم زیاد استقبال نمیکن

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

سلا، B

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

ممنونم از سایت عالی تون با تمرینات تست زنی و درسنامه ها آزمونای هماهنگ دروس اصلی رو عالی دادم ( نمره کامل ۲۰ 😎😎 ) ایشالا آزمونای ترمم رو هم عالی بدم 😍💖

تیم پشتیبانی پرگاس

خیلی متشکریم، تلاش شما ستودنیه و به ما انرژی می ده.امیدواریم آزمونای ترم رو هم عالی بدید و نمره کامل بگیرید.💜💜💜

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام B

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
شکل D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
شکل D و شکل B

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A و BوD را میتوان بدون برداشتن نوک قلم رسم کرد اما Cرا نمینوان بدون برداشتن قلم رسم کرد

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

گزینه A

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

با سلام شکل های A و B و D را می توان هر کدام را به چند روش کشید ، اما شکل C را نمی توان کشید.

نازنین فاطمه خاکپور  نازنین فاطمه خاکپور
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

شکل A

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A,B,D

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام مجدد وقتتون بخیر
شکل A و D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر.مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام a,b,d

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خداقوت
شکل A و B و D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

یعنی A,B,D رو میتونیم رسم کنیم اما C رو نمیتونیم رسم کنیم

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

من باز هم امتحان کردم . B هم میشه .

تیم پشتیبانی پرگاس

یعنیAو BوDپاسختونه؟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

بله

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

ریحانه فاطمی  ریحانه فاطمی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

A,B,D هر سه میشن

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
شکل A،B،D

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
شکل های A,D,C ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام.خیر مجدد تلاش کنید

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام شکل های D,B,C,?

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ببخشید چرا پاسخ من بررسی نمیشه مال 4 ساعت پیش هست😓😓😓😓

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام پاسخ های صحیح نمایش داده نمیشن تا ساعت22.پاسختون صحیحه و برنده اعلام شدید👏👏👏

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
شکل هایA,B,D😇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

4 تاشون درست میشن؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

روژان ایرانی  روژان ایرانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

دی

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

روژان ایرانی  روژان ایرانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

با سلام شکل دی درست هست

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید.

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام🌿
شبتون بخیر🌠
AوBوD؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر.بله⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

بی و دی فقط
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام مجدد وقت تون بخیر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام به نظرم شکل های A,B,D میشه اگر منظور سوال همین باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب من براتون اومده؟؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله صحیح بود برنده اعلام شدید👏👏👏

روژان ایرانی  روژان ایرانی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

شکل ای

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.در پاسخ به دیدگاه اول خانم اسلامیان راهنمایی کردیم بررسی کنید

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

پاسخ A B D

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

معراج درخوش  معراج درخوش
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

a.b.d

ارسال دیدگاه