معمای شماره 164


راهنما
دعوت دوستان
آیا می توانید فقط با رسم سه خط راست، مربع زیر را طوری تقسیم کنید که هر قسمت فقط یک دایره داشته باشد؟

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمهشید مقصودی

مهشید مقصودی

برنده مسابقهمیرزاییی میرزایی

میرزاییی میرزایی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهریحانه فاطمی

ریحانه فاطمی

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهرومینا رحمانی

رومینا رحمانی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهکوثر ابولفضلی

کوثر ابولفضلی

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهیگانه چوبداران

یگانه چوبداران

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

با سلام در عکس مشخص کردم.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

میرزاییی میرزایی  میرزاییی میرزایی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

در تصویری که فرستادم خط ها را اگر با خط کش بکشم صاف درمیآید و این نمونه ای از آن است کا یک دایره در هر قسمت قرار میدهد

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

راهنمایی کنین لطفا به نظرم امکان پذیر نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

این کار امکان پذیره. پاسخی که به دیدگاه خانم حسین زاده دادیم رو بررسی کنید.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
این درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید. در هر ناحیه فقط یک دایره باید باشه(در قسمت های ۵ و ۲ رعایت نشده)

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

به نظرم نمیشه.. چون اگه سه خط بکشیم ۶تا قسمت داریم و اکر بخواهیم هرقسمت یکی بزاریم یکی میمونه

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.لزوما با ۳ خط ۶ناحیه ایجاد نمیشه.برای اسن که ۷ ناحیه با ۳ خط ایجاد بشه به نحوه ی رسم خطوط و تعداد تقاطع خطوط دقت کنید که حداکثر بشه.

ریحانه فاطمی  ریحانه فاطمی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید.دایره های ۳ و ۷ در بیش از یک ناحیه قرار گرفتن

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

به صورت صربدری مربع را ۴قسمت تقسیم میکنیم یکی از دایره ها نصف میشن و یکی دیگه ۴قسمت میشه و درقسمت سمت چپ که دوتا دایره هست با خط سوم هر قسمت یک دایره قرار میگیره

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
وقت بخیر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون وقت شمام بخیر⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام مجدد
این شکلی میشه

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام برنده اعلام شدید

رومینا رحمانی  رومینا رحمانی
پاسخ
5 ماه پیش
1 0

بله!!!

تیم پشتیبانی پرگاس

بدنده اعلام شدید

رومینا رحمانی  رومینا رحمانی
پاسخ
5 ماه پیش
1 0

طوری که در تصویر ذیل خط کشی شده است

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله برنده اعلام شدید👏👏👏

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

راهنمایییی
اولین خط را به صورت افقی در موازات طول مربع طوري رسم کنید که یک قسمت ۳ دایره داشته باشه و قسمت دیگه ۴ دایره


دو خط دیگه با خودتون😁

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

بابت راهنمایی خوبتون ممنون😉😉????????😘😘

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
درست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون⭐🌹✌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

کوثر ابولفضلی  کوثر ابولفضلی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید پاسخ من درست هست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون بله⭐🌹✌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر⭐🌹✌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درسته؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

سلام. شبتون بخیر.
پاسخ من👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر⭐🌹✌

یگانه چوبداران  یگانه چوبداران
پاسخ
5 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐🌹✌

ارسال دیدگاه