معمای شماره 169


راهنما
دعوت دوستان
دو عدد پازل نفت کش در شکل زیر آمده که باید با توجه به قوانین آنها را تکمیل کنید. ( دقت کنید به ازای حل هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. )
1) طول هر نفت کش می تواند 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 خانه از جدول باشد.
2) نفت کش ها را می توانید به صورت افقی و یا عمودی در جدول قرار دهید.
3) هیچ کدام از نفت کش ها نباید همسایه نفت کش دیگری باشند. نه به صورت افقی نه به صورت عمودی و نه به صورت قطری.
4) در هر بخش از جدول نفت کشی که اجازه دارید در آن ناحیه قرار دهید هاشور زده شده است.
5) در هر پازل تعداد و نوع نفت کش هایی که باید قرار دهید، نوشته شده است.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهغزل نوری

غزل نوری

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون.صحیح نیست.در کنار هم قرار نگرفتن نفت کش ها رعایت نشده

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
این درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون.خیر مجدد تلاش کنید.در کنار هم قرار نگرفتن نفت کش ها رعایت نشده

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام 👋🏻👋🏻👋🏻
ببخشید اصلا حواسم نبود در معما قبلی فرستادم جواب رو 🤦
؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست.مجدد تلاش کنید.در کنار هم قرار نگرفتن نفت کش ها رعایت نشده
بله برای معمای قبلی هم همین دیدگاه رو فرستاده بودید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست.در کنار هم قرار نگرفتن نفت کش ها رعایت نشده

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام وقت تون بخیر پاسخ من

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام وقت شمام بخیر.مجدد تلاش کنید.دقت کنید سمت راست پایین دو نفت کش به صورت قطری در کنار هم قرار گرفتن

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید.دو نفت کش(یکی دو خانه ای و یکی یک خانه ای)به صورت قطری در کنار هم قرار گرفتن

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این درسته فکر کنم 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

نرگس نصرآبادی  نرگس نصرآبادی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

چرا هر کار میکنم عکس ارسال نمیشه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام تصویر ارسال شده.این پاسخ برای معمای قبلی صحیحه؛معمای امروز تفاوت داره.مجدد تلاش کنید

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید.سمت راست پایین دو نفت کش(یکی یک خانه ای و یکی چهار خانه ای)به صورت قطری در کنار هم قرار گرفتن

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مجدد تلاش کنید.دو نفت کش(یکی دو خانه ای و یکی چهار خانه ای)به صورت قطری در کنار هم قرار گرفتن

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست.مجدد تلاش کنید.دو نفت کش(یکی یک خانه ای و یکی دو خانه ای)به صورت قطری در کنار هم قرار گرفتن

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام✌🌹⭐

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این چی؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر صحیح نیست.منظور از این که دو نفت کش نباید به صورت قطری یا افقی یا عمودی در کنار هم قرار بگیرن اینه که نباید در دو خانه از جدول که به صورت افقی یا عمودی یا قطری در کنار هم قرار گرفتن هم زمان نفت کش وجود داشته باشه

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟.

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

اینم درسته فکر کنم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله✌🌹⭐

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله✌🌹⭐

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

اینم یکی دیگه

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

میتونیم پاژل های صاف رو مورب هم بزاریم؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر.نحوه ی قرار گرفتن نفت کش ها در خانه های جدول با رنگ طوسی مشخص شده

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

غزل نوری  غزل نوری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه✌🌹⭐

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام خداقوت

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون✌🌹⭐

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این هم یکی دیگر

تیم پشتیبانی پرگاس

✌🌹⭐

ارسال دیدگاه