معمای شماره 171


راهنما
دعوت دوستان
سه عدد پازل اعداد در زیر آمده است که باید آن را با توجه به قوانین زیر تکمیل کنید. ( برای تکمیل هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. )
1) عدد های 0 تا 9 را باید طوری در خانه های خالی جدول نوشته شوند که هر عدد در هر سط دقیقا یک بار ظاهر شود.
2) اگر در خانه ای عددی را نوشتید حق نوشتن همان عدد را در 8 خانه کنارش که به صورت سطری و ستونی و قطری قرار گرفته اند را ندارید. ( به عبارت دیگر در خانه های همسایه نباید عدد مشابه گذاشته شود )
3) مجموع اعداد هر ستون باید برابر با عددی شود که زیر آن نوشته شده است.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

توی ستونی که جمعش باید بشه ۲۰ شما ۱۷ تا گذاشتین یعنی توی دو تا خونه خالی باید یا ۱و۲ باشه یا ۰ و ۳ از صفر و سه نمی تونیم استفاده کنیم چون توی دو ردیف خالی ۳ داریم و از ۱و۲ هم نمی تونیم استفاده کنیم چون توی ستون ۲ داره این جدولتون مشکل نداره ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر صحیحه دقت کنید هر عدد در ۸ خانه ی اطرافش نباید تکرار شده باشه و هر عدد در یک سطر نباید بیش از یک بار وجود داشته باشه و لزوما این طور نیست که نشه یک عدد رو در یک ستون دو بار استفاده کرد

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

توی جدول شماره ۲ هم توی سطر آخر تنها عددی که میتونیم قرار بدیم ۶ هست اما توی اون ستون ۶ داره این جدول مشکل نداره ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر صحیحه.دقت کنید لزوما این طور نیست که نشه در یک ستون یک عدد رو دوبار استفاده کرد.پاسخی که به دیدگاه قبلیتون دادم رو بررسی کنید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما 👇؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیحه⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه🥇🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون صحیح نیست مجدد تلاش کنید.ستونی که مجموع اعدادش باید ۱۸ بشه مجموع اعدادش ۱۶ شده

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

شکل 2

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید.ستونی که باید مجموع اعدادش۲۴ بشه مجموع اعدادش ۲۵ شده

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

شکل 3

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید.دقت کنید هر عدداز 0تا۹ در یک ستون فقط یک بار باید وجود داشته باشه

فاطمه جعفری  فاطمه جعفری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید 🌹 پاسخ جدول 3

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون💐
تصویری ارسال نشده مجدد تصویر مورد نظرتون ارسال کنید

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

ببخشید دومیش رو دیر فرستادم چون به پاسخ اولیم هم شک داشتم😅
سومیش رو بعد پرگار 21 میفرستم

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

این درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر مجدد تلاش کنید.ستونی که باید مجموع اعدادش بشه ۲۷ مجموع اعدادش ۱۷ شده

فاطمه جعفری  فاطمه جعفری
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

دوباره ارسال کردم،اومد؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ارسال شد.صحیح نیست مجدد تلاش کنید.دقت کنید خانه ای در اون عدد ۴ رو قرار دادید در دو تا از خانه های همسایش(به صورت قطری)عدد ۴ وجود داره.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید.دقت کنید خانه ای در اون عدد ۴ رو قرار دادید در دو تا از خانه های همسایش(به صورت قطری)عدد ۴ وجود داره.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

سلام شب بخیر
پاسخ 1 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام شب شمام بخیر⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

جدول دیگه 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

و آخرین 👇؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

دیدگاه قبلیتون برای جدول ۲ صحیح بود.اما این صحیح نیست ۳ در سطر آخر از بالا دو بار وجود داره.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

یکی قبلی دوبار اومد

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
4 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🌹✌

ارسال دیدگاه