معمای شماره 175


راهنما
دعوت دوستان
سه عدد پازل اعداد در زیر آمده است که باید با توجه به قوانین آنها را حل کنید. ( به ازای حل هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. )
در این پازل ها شما باید یک مسیر پیوسته از خانه ابتدا به انتها بیابید که خانه های مسیر از یک ضلع به هم وصل باشند و داخل آنها حتما عددی اول نوشته شده باشد. ( دقت کنید که گاهی ممکن است به مسیر انحرافی بر بخورید که در ادامه به بن بست خواهید خورد ولی حتما مسیری پیدا خواهد شد. در ضمن تعیین مسیر انحرافی خواسته این معما نیست و صرفا پیدا کردن مسیر اصلی کافی است. )

پاسخ

  

پاسخ در شکل های زیر آمده است. ( مسیر زرد رنگ مسیر اصلی و خانه های صورتی دیگر اعداد اول موجود در جدول هستند. )


اسامی برندگان

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

برنده مسابقهفاطمه سبزه بان

فاطمه سبزه بان

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهملیكا اسلامیان

ملیكا اسلامیان

برنده مسابقهمهشید مقصودی

مهشید مقصودی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه 🥇🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام جواب 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه 🥇🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست متاسفانه مجدد تلاش کنید.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

👇

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. دقت کنید که باید از روی خانه هایی گذر کنید که عدد اول باشند.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

👇؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون ⭐🌹✌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🌹✌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

پاسخ شکل۳♥️

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید.

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل ۴🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید.

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل۵🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. دقت کنید باید از خانه هایی عبور کنید که عدد داخلشان اول باشد.

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام این شماره ۳
النا یوسفی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐🌹✌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام این شماره ۴
النا یوسفی

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام این شماره ۵
النا یوسفی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید. باید از خانه هایی گذر کنید که اعداد اول در آن موجود باشد.
راهنمایی به خانم میرشاهی : پازل شماره ۵ صحیح نیست.

ملیكا اسلامیان  ملیكا اسلامیان
پاسخ
3 ماه پیش
1 0

سلام خسته نباشید♡ جواب معما👇🏻

جدول شماره 5 جوابش میشه
5,37,31,97,73,29,53,43,79,101,41

جدول شماره 4
13,47,107,2,61,5,97,113,23,17,83,89,7

جدول شماره3

31,43,37,53,61,47,109,97,113,101

خسته نباشید✌💕

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🌹✌

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

با سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🌹✌

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

با سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🌹✌

مهشید مقصودی  مهشید مقصودی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

با سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام پازل ۵ صحیح نیست ولی بقیه درست هست ⭐🌹✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیحه ⭐🌹✌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام بفرمایید درست شد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله ممنون ⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید.

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐🌹✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🌹✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐🌹✌

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

من 3 تاشو درست جواب دادم چقدر امتیاز میگیرم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

از قسمت نتایج سرگرمی ها در پنل شخصی تون می تونید ببینید.

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🌹✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🌹✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست متاسفانه

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام . چرا به من فقط 1000 امتیاز تعلق گرفته

تیم پشتیبانی پرگاس

دوستان امتیاز این معما به این صورت بود. هر پازل ۱۰۰۰ امتیاز و نفر اولی که هر پازل رو حل کرده دو برابرش یعنی ۲۰۰۰ امتیاز براش ثبت شده که داخل پاسخ دیدگاه علامت 🥇 براشون مشخص شده.
اگر بعضی از دوستان اختلاف امتیازی می بینن درست میشه نگران نباشین.✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام . من سه تا جدول را حل کردم اما فقط ۱۰۰۰ امتیاز گرفتم

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ارسال دیدگاه