معمای شماره 179


راهنما
دعوت دوستان
مردی 5 بشکه سرکه و یک بشکه آبغوره خرید. مقدار مایع موجود در  بشکه ها روی آن نوشته شده بود ( 15 و 31 و 19 و 20 و 16 و 18 ) اما معلوم نبود که کدام بشکه سرکه یا آبغوره است. این مرد مقداری از سرکه ها را به یک مشتری و دو برابر این مقدار را به مشتری دیگری فروخت و در آخر بشکه آبغوره را برای خود نگه داشت. با این اطلاعات بشکه آبغوره چند لیتری بود؟

پاسخ

  

چون مقداری سرکه را به یک مشتری و دو برابر همان مقدار سرکه را به یک مشتری دیگر فروخته بود و در نهایت هیچ سرکه ای برایش باقی نمانده بود پس حجم کل بشکه هایی که سرکه داشتند در مجموع مضرب 3 است بنابراین جمع حجم 5 تا از این بشکه ها باید مضرب 3 باشد که تنها امکان آن 15 و 31 و 19 و 16 و 18 می باشد. 
پس حجم بشکه آبغوره 20 لیتر بوده است.


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
اولی
۱۸ و ۱۵ که میشه ۳۳
دوبرابرش ۶۶ که میشه ۱۶ و ۱۹و ۳۱
و ۲۰ تایی میمونه که همون آبغوره هست

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته 🥇👏

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

20

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام .جواب میشه ۲۰
چون کل مایعات ۱۱۹ است . مقدار فروش باید مضربی از ۳ باشدو تنها ۲۰ است که از ۱۱۹ کم شود میشود ۹۹ که مصرب ۳ است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐👌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

نفر اول
15 و 18 ليتري برده كه ميشه 33 ليتر
نفر دوم 31 و 16 و 19 ليتري برده كه ميشه 66 ليتر

و خودش هم 20 ليتر آبغوره براي خودش نگه داشت

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام 15؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام جواب باید به همراه دلیل باشد ولی ۱۵ هم صحیح نیست.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
15؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون جواب باید به همراه دلیل باشد ولی ۱۵ هم صحیح نیست.

ستایش غلامی  ستایش غلامی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام روزتون بخیر🤗
پاسخ : ۱۵؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون جواب باید به همراه دلیل باشد ولی ۱۵ هم صحیح نیست.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما -» ۱۸ درسته ؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام جواب باید به همراه دلیل باشد.

دیانا افضلی جامی  دیانا افضلی جامی
پاسخ
3 ماه پیش
0 1

سلام
۱۵

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون جواب باید به همراه دلیل باشد ولی ۱۵ هم صحیح نیست.

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
بشکه ۲۰ لیتری آبغوره

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون جواب باید به همراه دلیل باشد.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

18…؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون جواب باید به همراه دلیل باشد.

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب تنهای من با نفر اول چقدر اختلاف داشته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

۸ دقیقه

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۱۵+۱۸=۳۳
۳۱+۱۹+۱۶=۶۶
به مشتری اول ۳۳ لیتری و به مشتری دوم ۶۶ لیتری داده و بشکه ۲۰ کیلویی که آبغوره دارد برای خودش باقی ماند.

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤
میشه لطفا یکمی راهنمایی کنید 🙏

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون باید هر بار یکیشونو حذف کنید و ببینید ایا با بقیه می تونید کاری که معما خواسته رو انجام بدید یا نه

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ۲۰
جمع همه بشکه ها ۱۱۹ است و میزان فروش ۳xاست بنابرین هر کدام از مقدار ها رو کم کنیم
مضرب ۳ باید باشد

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام مجدد
فکر کنم پاسخ بشه 20
جمع لیتر در همه ی بشکه ها ۱۱۹ است
و میزان فروش هم ۳y است
بنابرین هر کدام از مقدار ها را کم کنیم
مضرب باید بشه سه
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐🙌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید ۱۶/۱۸ بشکه ابلیمو نیست؟ چون ۲۰ و ۱۵ رو اگ داده باشه به اولین نفر و به نفر دوم ۳۱ و۱۹ رو داده باشه ۱۶/۱۸ میمونه

تیم پشتیبانی پرگاس

درست نیست مجدد تلاش کنید فقط یک بشکه ابغوره داره.

ارسال دیدگاه