معمای شماره 180


راهنما
دعوت دوستان
سه پازل زیر را با توجه به قوانین تکمیل کنید. ( به ازای تکمیل هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. پازل 1 : 1000 امتیاز - پازل 2 : 1000 امتیاز - پازل 3 : 1000 امتیاز )
1) باید کل صفحه های مربع 5*5 زیر را به تعدادی مستطیل تقسیم کنید. ( دقت کنید مربع هم نوعی مستطیل است. )
2) درون هر مستطیل باید دقیقا یک عدد نوشته شده باشد. 
3) تعداد مربع های 1*1 در هر مستطیل ، باید برابر عددی باشد که درون مستطیل نوشته شده است.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهفاطمه سبزه بان

فاطمه سبزه بان

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته 🥇🙌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۱

تیم پشتیبانی پرگاس

شکل رو روی کاغذ اشتباه کشیدید😃

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۱

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۲ و ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

پاسخ شکل 1

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👏

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

پاسخ شکل 2

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐👌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

پاسخ شکل3

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
اینجوری ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون بله درسته ⭐💪

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
منظورتون این هست که این شکلی رسم کنیم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله ⭐👌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل 2

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل 3

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🙌✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

من نفر چندم شدم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نتایج و دیدگاه ها ساعت 20 به بعد نشون داده میشه.
خانم سبزه بان شکل 3 رو دو بار ارسال کردید و شکل 1 رو ارسال نکردید.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👏

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐✌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐👏

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐👌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐✌

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐👏

فاطمه سبزه بان  فاطمه سبزه بان
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام جواب معما

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام تکراریه😉

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما 👇

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیحه ⭐👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🙌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐✌

ارسال دیدگاه