معمای شماره 181


راهنما
دعوت دوستان
در جدول زیر اعداد 2 و 4 و 8 و 16 و 32 و 64 و 128 و 256 و 512 را طوری قرار دهید که حاصل ضرب اعداد هر ستون و هر سطر و هر قطر ( مکان هایی که با فلش مشخص شده اند ) با هم برابر شود.

پاسخ

  

جواب به صورت شکل زیر است که ضرب اعداد روی هر ستون و سطر و قطر برابر 215 یا 32768 میشود.


اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید.
حاصل ضرب سطر اول میشه 32768 ولی حاصل ضرب ستون اول میشه 4096 که برابر نیستن با هم.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام صحیح نیست مجدد تلاش کنید.
حاصلضرب سطر اول میشه 32768 و حاصلضرب ستون اول میشه 262144 که برابر نیستن با هم.
دقت کنید همه باید با هم برابر باشه

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇👌

پردیس صفای نیکو  پردیس صفای نیکو
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام اگر عکسی همراهش ارسال کردید ارسال نشده مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست متاسفانه حاصلضرب سطر اول میشه ۱۶۳۸۴ ولی سطر دوم میشه ۳۲۷۶۸

ارسال دیدگاه