معمای شماره 183


راهنما
دعوت دوستان
سه پازل داده شده را باید با توجه به قوانین تکمیل کنید. ( به ازای هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. پازل 1 : 1000 امتیاز - پازل 2 : 1000 امتیاز - پازل 3 : 1000 امتیاز )
1) هر پازل به هشت قسمت مجزا - که به آنها جعبه می گوییم تقسیم شده است.
2) در هر جعبه دقیقا یک ستاره وجود دارد.
3) به جز این - مثل سودوکو - در هر ردیف و هر ستون دقیقا یک ستاره وجود دارد.
4) ستاره ها نباید در مربع های مجاور هم باشند. ( نه افقی نه عمودی نه مورب )

پاسخ

  

ستاره ها در می توانیم در مکان زرد رنگ قرار دهیم.


اسامی برندگان

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهلعیا اصغری

لعیا اصغری

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

.

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر دو ستاره در موقعیت ردیف ششم - ستون اول و ردیف پنجم ستون دوم کنار هم هستن.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇👌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر باید در همه ستون ها ستاره داشته باشیم
در ستون پنجم ستاره نیست

کیانا رضائی  کیانا رضائی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام منظور 4امی رو متوجه نمیشم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام دیدگاه آقای وحیدی رو نگاه کنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۲

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇👏

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون درسته ⭐✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۳

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇🙌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۲

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر درست نیست در ردیف هفتم هیچ ستاره ای نیست در عوض در ردیف ششم دو ستاره هست. مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۳

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐✌😵

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۱

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر ستون سوم دو ستاره داره در عوض ستون پنجم ستاره نداره. مجدد تلاش کنید

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

قانون چهارم میگه وقتی ستاره رو در یک محل گذاشتید در خانه های کناریش دیگه نمی تونید بزارید.
مثلا اگه ستاره در خانه زرد رنگ باشه دیگه نمیشه داخل خانه های نارنجی ستاره گذاشت.
یا مثلا اگر در خانه سبز ستاره بزارید دیگه نمی تونید داخل خانه های بنفش ( یا شایدم صورتی 🤔 ) ستاره بزارید

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐👌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۱

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ولی تکراری ⭐👏

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر دو ستاره کنار هم هستن به دیدگاه اقای وحیدی دقت کنید.

زینب پورولی  زینب پورولی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

ببخشید الان باید انگار ستاره ها را جایگزین کنیم

تیم پشتیبانی پرگاس

بله باید هشت ستاره مطابق قوانین روی هر جدول بزارید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👏

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صحیح نیست ستون اخر ستاره نداره مجدد تلاش کنید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐✌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

همه ستون ها و ردیف ها باید ستاره داشته باشن الان ستون اخر ستاره نداره پس اشتباس مجدد تلاش کنید.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

الان فکر کنم درست شد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟.این درست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👏

لعیا اصغری  لعیا اصغری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

پرگاس میشه یکم دیگه در موردش توضیح بدین💗

تیم پشتیبانی پرگاس

پازل 3 که ارسال کردید درسته ولی بقیش درست نیست. دقت کنید که باید در هر ستون و ردیف دقیقا یک ستاره باشه ولی شما این رو رعایت نکردید.

لعیا اصغری  لعیا اصغری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب 👆 🌈
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

ببخشید جدول سوم من ارسال شده عکسش؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله درست بود 👌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر سطر پنجم دو تا ستاره داره. مجدد تلاش کنید.

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐👌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام باید در هر خانه پر رنگ که بهش جعبه گفتیم تو قوانین یک ستاره باشد

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام نه دو ستاره ردیف سوم ستون پنجم و ردیف چهارم ستون ششم کنار هم هستن

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر داخل یک جعبه ما اصلا ستاره نداریم در عوض در یک جعبه دیگه دو ستاره داریم

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام در یک جعبه ما دو ستاره داریم در عوض در یک جعبه ستاره نداریم

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐🙌

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر ستون چهارم دو ستاره داره در عوض ستون پنجم ستاره نداره

ارسال دیدگاه