معمای شماره 184


راهنما
دعوت دوستان
سه پازل داده شده را باید با توجه به قوانین تکمیل کنید. ( به ازای هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. پازل 1 : 1000 امتیاز - پازل 2 : 1000 امتیاز - پازل 3 : 1000 امتیاز )
1) هر پازل به هشت قسمت مجزا - که به آنها جعبه می گوییم تقسیم شده است.
2) در هر جعبه دقیقا یک ستاره وجود دارد.
3) به جز این - مثل سودوکو - در هر ردیف و هر ستون دقیقا یک ستاره وجود دارد.
4) ستاره ها نباید در مربع های مجاور هم باشند. ( نه افقی نه عمودی نه مورب )

پاسخ

  

ستاره ها در می توانیم در مکان زرد رنگ قرار دهیم.


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام🥇👌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۲.

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇👏

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐✌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلااام درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام نه ستون اول دو تا ستاره داره

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب ۴

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

۳

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته 🥇👏

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

این درسته قبلی اشتباه هست البته اگه بارم اشتباه نکنم

تیم پشتیبانی پرگاس

بله درست شد ⭐✌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🙌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب۵

تیم پشتیبانی پرگاس

بله درسته ⭐👏

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر ستون چهارم دو ستاره داره

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

جواب۶

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐✌

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.
برای امتیاز معماهای قبلی شماره ۱۷۵ و ۱۸۲ برای حل هر پازل ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ امتیاز داشت . من معمای ۱۷۵ هر سه پازل را درست حل کردم و فقط ۱۰۰۰ امتیاز گرفتم و معمای ۱۸۲ دو تا پازل را درست حل کردم و فقط ۱۵۰۰ امتیاز گرفتم. چرا؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون
احتمالا درست شده مجدد بررسی کنید.

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐👌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐🙌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
روز بخیر
النا یوسفی
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر ستون چهارم دو ستاره داره

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل 4💓🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته⭐👌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

این درسته؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله⭐✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🙌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐✌

فاطمه حافظی  فاطمه حافظی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👏

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

⭐👌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👏

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐🙌

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته ⭐👌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
النا یوسفی
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام درسته ⭐👌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
النا یوسفی
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله ⭐✌

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

سلام
النا یوسفی
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🙌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

شکل ۵🌹♥️

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته⭐✌

ارسال دیدگاه