معمای شماره 198


راهنما
دعوت دوستان
مشتری صد ریال به فروشنده داد و گفت : تعدادی تمبر دو ریالی و دو برابر آن تمبر یک ریالی و بقیه را تمبر ۵ ریالی بده.
تعداد هر یک از تمبر ها چقدر است؟

پاسخ

  

۵ تا دو ریالی ۱۰ تا یک ریالی ۱۶ تا پنج ریالی
۱۰ تا دو ریالی ۲۰ تا یک ریالی ۱۲ تا پنج ریالی
۱۵ تا دو ریالی ۳۰ تا یک ریالی ۸ تا پنج ریالی
۲۰ تا دو ریالی ۴۰ تا یک ریالی ۴ تا پنج ریالی 


اسامی برندگان

برنده مسابقهسیده محدثه حسینی

سیده محدثه حسینی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بله درسته 🥇👏

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام تکراریه چندین بار ارسال کردید 😁

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

سیده محدثه حسینی  سیده محدثه حسینی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام سال نو مبارک
۳۳ تمبر ۲ ریالی ، ۶۶ تمبر ۱ ریالی ،و یک تمبر ۵ ریالی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام
۲ تا ۵ تومنی
۳۰ تا ۲ تومنی
۶۰ تا یک تومنی

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام جمعش میشه ۱۳۰

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلاااام
خوبی پرگاس چطوری؟
اینم جواب معما 👇
ولی فکر کنم اشتباه باشه بازم نمی دونم

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر خسته نباشید.
پاسخ بنده👇👇

20×2=40= 20 تا تمبر دو ریالی

40×1=40= دو برابر 20=40،، پس 40 تا تمبر یک ریالی

حالا 40ریال+40ریال=80 ,,,,100_80=20

پس یعنی 20 تا میمونه که میشه:
4 تا تمبر 5 ریالی
4×5=20
در آخر
20+40+40=100 پس جواب درسته💐😉
ضمنا بنده از طریق حدس و آزمایش رفتم.

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

؟؟؟
تمبر دو ریالی -» ۱۰
تمبر یک ریالی -» ۲۰
تمبر پنج ریالی -» ۱۲

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
تمبر یک ریالی 20 عدد
تمبر پنج ریالی هم بشه 12 عدد
تمبر دو ریالی 10 عدد
درسته ؟

ارسال دیدگاه