معمای شماره 201


راهنما
دعوت دوستان
سه رقمی را که در جمع زیر با x و y و z نشان داده شده اند، پیدا کنید.
x x x x
y y y y +
z z z z +
--------------
y x x x z

پاسخ

  

x برابر است با 9
y برابر است با 1
z برابر است با 8


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا طالبی ایوری

زهرا طالبی ایوری

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام
y=1
z=8
x=9 ?

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇👏

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

از معادله حل کردن رفتم
جواب معادله شد
x=8889y-1110z
خود معادله هم میشه
1111×(x+y+z)=10000y+1110x+z

زهرا طالبی ایوری  زهرا طالبی ایوری
پاسخ
1 ماه پیش
1 0

سلام خسته نباشید 😊♥
من این مسئله رو به روش حدس و آزمایش رفتم 👇

9999 xxxx
1 1 1 1 + yyyy +
8888 + zzzz +
ـــــــ ــــــــ
9998 1 y xxxz

x = 9 , y = 1 , z = 8

در جواب مسئله ما y با جمع ارقام هزارگان بدست میاد که یک میشه، و من y رو از این نظر بدست اوردم.💛
امیدوارم که درست باشه ♥🌺

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐🙌

زهرا طالبی ایوری  زهرا طالبی ایوری
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید 😊♥
من این مسئله رو به روش حدس و آزمایش رفتم. 👇

9۹99 x x x x
1 1 1 1 + y y y y +
8888+ z z z z +
ــــــــ. ــــــــــ
9998 1 y x x x z

x = 9 , y = 1 , z = 8

جواب 👆💞

با توجه به جواب مسئله y از جمع هزارگان ها بدست اومده، پس y ، یک هست و من از این طریق y رو بدست اوردم. 😊♥

امیدوارم که درست باشه 🌺🌷

تیم پشتیبانی پرگاس

تکراری 😁

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر ❤
X = 9
Y = 1
Z = 8

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐✌️

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلاااام
خوبی پرگاس
اینم جواب معما 👇
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون شما خوبید؟ ⭐😁

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب درست هست؟
X : 9
Y : 1
Z : 8

9999+1111+8888 : 19998

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر درست نیست ( دروغ سیزده ⭐😂 )

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
جواب معما 👇
درسته؟
ایکس میشه 9
ایگرگ میشه 1
و z نوشتم 8

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون ⭐👌

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹
۱۱۱۱
۸۸۸۸
---------
۱۹۹۹۸

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👏

ارسال دیدگاه