معمای شماره 217


راهنما
دعوت دوستان
شکل زیر عملیات ضرب دو عدد دو رقمی را نشان می دهد. در هر کدام از مربع ها یک عدد اول یک رقمی قرار دهید، به طوری که عملیات ضرب دو عدد، درست باشد.

پاسخ

  

۷۵ × ۳۷
۷۷ × ۷۵


اسامی برندگان

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر 6 و 8 اول نیستند

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام . تمام اعداد زیر ممکن است جواب باشد
۷۲×۳۵
۷۲×۵۳
۷۵×۲۳
۷۵×۳۲
۵۲×۳۷
۵۷×۲۳
۵۳×۲۷

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر 4 و 0 اول نیستند

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر 4 و 6 و 0 اول نیستند

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب:

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون 6 اول نیست

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر
۷۵×22؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر جواب میشه 1650 که نه 6 اوله نه 0

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۲۹×67=1943

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر 6 و 4 اول نیستند.

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

23و53 ؟؟😬😁

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر اگر حساب کنید میشه 1219 که نه 1 اول است نه 9

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
1 0

چرا جواب معماها رو دیر میزارین😢

تیم پشتیبانی پرگاس

استرس وارد کنیم😂😂 اگه برنده نداشته باشیم وقت میدیم بیشتر نگران دیر جواب دادن نباشید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

1 اول نیست

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

57×۵۳؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر جواب میشه 3021 که 1 و صفر اول نیستند

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

اگه ۱ توش باشه مشکل داره؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله دیگه 1 اول نیست

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۳۷×۷۵=۲۷۷۵؟؟؟

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

اعدادی که در هم ضرب میشوند هم باید اول باشند ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

رقم ها فقط باید اول باشند

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۷۵×37؟

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب😎😄

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

اول نشدم😢😔 😣

تیم پشتیبانی پرگاس

نه ولی سعی کنید عدد دیگه ای اگه هست پیدا کنید امتیاز بیشتری بگیرید

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ۷۵×۳۷ = ۲۷۷۵

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

روزایی که عیده اگه میشه امتیازها رو بالا ببرین
برای عیدی بچه ها

تیم پشتیبانی پرگاس

دیر گفتین هفته پیش عید بود. حتما از دور های بعد اینکارم می کنیم ✌

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلااااام
خسته نباشید
جواب 👇؟؟

75×37

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب:

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

23 × 25 هم هست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر اگه بنویسید صفر در مربع ها ظاهر می شود

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام ۲۳×۵۷؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر 1 داره داخلش

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۳۷×۷۵؟

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

این چیی؟

75×77
که میشه 5775

تیم پشتیبانی پرگاس

نه اگه کل مربع ها رو بنویسید 8 ظاهر میشه

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

۷۵×۷۷=۵۷۷۵

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

تمام اعداد اول است

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته من برعکس رفتم 77 ضربدر 75 کردم
امتیازتون افزایش پیدا کرد

ارسال دیدگاه