معمای شماره 219


راهنما
دعوت دوستان
اعداد 1 تا 12 را طوری در خانه ها قرار دهید که حاصل جمع خانه های هر دایره 28 شود. ( برای آسان تر شدن حل معما چهار عدد در خانه ها قرار دادیم )

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇✌️

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر ۸ تکرار شده و ۴ نداریم

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

بفرماییذ❤️

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون ⭐👏

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

این درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله ⭐👌

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر دو بار از ۱ و ۸ استفاده کردید

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون بله ⭐🙌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐👏

ارسال دیدگاه