معمای شماره 222


راهنما
دعوت دوستان
چگونه می توان شش ضلعی منتظم زیر را به هشت قسمت یکسان تقسیم کرد؟

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام این ۱۲ قسمته

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇👌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

سلامممم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐🙌

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 ماه پیش
0 0

لام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ⭐👏

ارسال دیدگاه