معمای شماره 227


راهنما
دعوت دوستان
9 عدد درخت را طوری قرار دهید که در ردیف های 3 تایی قرار گیرند. حداکثر شمار ردیف ها چقدر خواهد بود؟

پاسخ

  

8 ردیف


اسامی برندگان

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۷

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
3 هفته پیش
0 1

۳

تیم پشتیبانی پرگاس

امروز فقط با دلیل پذیرفته میشه جواب

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر
؟؟

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام . ۸ ردیف

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام . ۸ ردیف

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۸ ردیف.
یک مربع که ۴ تا درخت روی راسهای آن و ۴ تادرخت دیگر در وسط ضلعهای مربع و یکی در وسط که میشه حداکثر ۸ ردیف.

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
۸ ردیف

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب میشه ده ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نارنجی ها در یک ردیف نیستن که

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جوابی که فرستادم درصورتی که ردیف ها ۳ تا باشه
اگه تعداد درخت های داخل هر ردیف باید ۳ تا باشه میشه
♧ ♧ ♧
♧ ♧ ♧
♧ ♧ ♧

سارا وطن خواه  سارا وطن خواه
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۳تا؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام
۴ ردیف؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام هشت ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بدون دلیل قبول نمیشه

کیمیا عرب نیا  کیمیا عرب نیا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

تیم پشتیبانی پرگاس

با ارفاق قبول ⭐😉

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۷؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام هشت؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام با ارفاق قبول می کنیم

ارسال دیدگاه