معمای شماره 228


راهنما
دعوت دوستان
پازل زیر را با توجه به قوانین حل کنید.
1) این پازل شبیه پازل سودوکو باید با استفاده از اعداد 1 تا 9 جدول را پر کنیم به طوری که در هر سطر یا ستون هر عدد دقیقا یک بار تکرار شود.
2) تفاوت این پازل با سودوکوی اصلی این است که به جای مربع های 3 در 3 کوچک ، اینجا شکل های متفاوت و متنوعی داریم که باید همه اعداد 1 تا 9 در این شکل ها دقیقا یک بار تکرار شوند.

پاسخ

  

جواب


مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام
هنوز جوابش مشخص نشده؟ نمیشه جواب داد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام جوابش رو بدید قبول می کنیم چون کسی جوابی نداد

ارسال دیدگاه