معمای شماره 229


راهنما
دعوت دوستان
برگ کاغذی بردارید و شکل زیر را در آن کپی کنید و آن را تا 3 برابر بزرگ کنید و 17 سکه به شکل زیر آماده کنید :
سکه 20 ریالی 5 عدد
سکه 15 ریالی 3 عدد
سکه 10 ریالی 3 عدد
سکه 5 ریالی 6 عدد
در هر خانه سکه ها را طوری قرار دهید ( هر خانه یک سکه ) که جمع آن ها در هر خط راست 55 ریال شود.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام 🥇✌️

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
2 هفته پیش
0 0

جواب

ارسال دیدگاه