معمای شماره 232


راهنما
دعوت دوستان
خرچنگ زیر با 17 قطعه شماره گذاری شده تشکیل شده است. آن را روی یک کاغذ کپی کنید و با قیچی آن ها را از هم جدا کنید. با قطعات 2 و 5 و 6 و 8 یک مربع بسازید.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

جواب

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

سلام . امتیاز این معما در قسمت امتیازهای من آمده است . اما در مجموع امتیاز تاثیر نداشته است.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام من یک بار دیگه ثبت کردم اگر همچنان مشکل وجود داشت لطفا به پشتیبانی تیکت بزنید.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

نه مشکلم برطرف نشد.

تیم پشتیبانی پرگاس

الان چی؟! 🤔🤔

ارسال دیدگاه