معمای شماره 247


راهنما
دعوت دوستان
دو پازل زیر را با توجه به قوانین تکمیل کنید. ( به ازای تکمیل هر پازل امتیاز جداگانه دریافت خواهید کرد. پازل 1 : 3000 امتیاز - پازل 2 : 3000 امتیاز )
1) باید کل صفحه های مربع زیر را به تعدادی مستطیل تقسیم کنید. ( دقت کنید مربع هم نوعی مستطیل است. )
2) درون هر مستطیل باید دقیقا یک عدد نوشته شده باشد. 
3) تعداد مربع های 1*1 در هر مستطیل ، باید برابر عددی باشد که درون مستطیل نوشته شده است. ( مساحت مستطیل برابر عدد نوشته شده در آن باشد.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب بعدی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جواب

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام سلام 😍😍
عیدتون مبارک باشه😇

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

اینم از پازل بعدی😍💐

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
1 0

عیدی نمیدین امروز به ما ؟ 😍

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عید همه پرگاسی ها مبارک
امتیاز پازل ها همیشه 1500 امتیاز بوده امروز دو برابر شده و هر پازل 3000 و در کل 6000 امتیاز هست

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلاااام
عیدتون مبارک

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

درسته؟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر 🌺💕
جدول سمت راست⭐

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر 🌺💕
جدول سمت چپ⭐

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ، وقتتون بخیر🌸
جدول شماره ۱

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

جدول شماره ۲

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

یک سوال الان اگر ابن جوابم هم درست باشه من ۱۲ هزار امتیاز میگیرم درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر 9000 امتیاز

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 1

سلام چرا ۹۰۰۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون فقط یک پازل رو به عنوان نفر اول فرستادید.
شما و خانم خاوری رسا ۹۰۰۰ امتیاز گرفتید

ارسال دیدگاه