معمای شماره 248


راهنما
دعوت دوستان
علی و حسین هر کدام ، یک ساعت مچی دارند. ساعت های هیچ کدامشان خوب کار نمی کند. ساعت علی، هر ساعت 2 دقیقه عقب می افتد. ساعت حسین هم هر ساعت ، 1 دقیقه جلو می افتد. آنها هر روز ساعت 7 صبح، ساعت هایشان را با اخبار رادیو تنظیم می کنند. امروز وقتی زنگ تفریح شروع شد ساعت هایشان با هم 10 دقیقه اختلاف داشت. زنگ تفریح در چه ساعتی بوده است؟

پاسخ

  

10:20 
در ساعت 8 ، ساعت هایشان 3 دقیقه اختلاف دارند. در ساعت 9 این اختلاف به 6 دقیقه و در ساعت 10 به 9 دقیقه میرسد.
پس هر ساعت 3 دقیقه اختلاف پیدا می کنند یعنی هر 20 دقیقه ، 1 دقیقه اختلاف پیدا می کنند. یعنی ساعت 10:20 دقیقه اختلاف این دو ساعت به 10 دقیقه میرسد.


اسامی برندگان

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۱۰:۲۰

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

ساعت۱۰ و ۲۰ دقیقه

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

10:20

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

هرساعت ۳ دقیقه اختلاف دارند پس تا ساعت ۱۰ ، ۹ دقیقه اختلاف دارندو ادقیقه بعد هم با تقسیم ۶۰ بر ۳ میشه ۲۰دقیقه . پس جواب میشه ۱۰ و ۲۰دقیقه

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلااااام
ساعت ۱۰:۲۰ بوده

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

در هر ساعت 3 دقیقه اختلاف
در سه ساعت 9 دقیقه اختلاف


نفر اول هر 20 دقیقه 40 ثانیه عقب میوفته
نفر دوم هر 20 ثانیه 20 ثانیه جلو میفته
که در مجموع 60 ثانیه اختلاف
و به اضافه 9 دقیقه میشه 10 دقیقه اختلافپس 7+۳:۲۰= 10:۲۰

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ۱۱

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام وقت بخیر 💕🌺
ساعت ۱۰:۲۰ اختلاف ساعت هاشون ۱۰ دقیقه هست .
ساعت ۸ اختلاف ساعت هاشون ۳ دقیقه هست . علی : ۷:۵۸ حسین : ۸:۱
ساعت ۹ اختلاف ساعت هاشون ۶ دقیقه هست . علی : ۸:۵۶ حسین : ۹:۲
ساعت ۱۰ اختلاف ساعت هاشون ۹ دقیقه هست . علی : ۹:۵۴ حسین : ۱۰:۳
حالا ما گفتیم باید اختلاف ۱۰ دقیقه باشه .
پس میگیم از ۱۰ تا ۱۱ میشه ۶۰ دقیقه که باید یک سومش رو حساب کنیم
یک سوم ۶۰ دقیقه میشه ۲۰ دقیقه
پس جواب میشه ۱۰:۲۰

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ، وقتتون بخیر🌸
پاسخ : ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام ساعت ۱۰؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام خیر مجدد تلاش کنید

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

۱۰و ۲۰ دقیقه؟

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

سلام شبتون بخیر 😍????
پاسخ = ۱۰:۲۰

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

من چرا جز برنده ها نیستم ؟؟????😭

تیم پشتیبانی پرگاس

درست شد

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

برای راه حل امتیاز نمی‌دید؟💕

تیم پشتیبانی پرگاس

این معما نه

ارسال دیدگاه