معمای شماره 27


راهنما
دعوت دوستان
«لاغرها و چاقها»
سه برادر و همسران آنها در یک مهمانی خانوادگی از چاقی و لاغری صحبت می کردند و هر کسی می خواست خود را کم وزن تر از آنچه که هست نشان دهد، اتفاقا ترازوی دقیق دم دست بود و قرار شد همان لحظه خود را وزن کنند. وزن 3 زن مجموعا 198 کیلوگرم بود، اما نرگس 5 کیلوگرم بیش از اکرم، و مهری نیز 5 کیلوگرم بیش از نرگس وزن داشت. بهمن هم وزن زنش بود. وزن جعفر درست یک و نیم برابر وزن زن خود بود. اما رضا سنگین وزن ترین برادران، دو برابر زنش وزن داشت. جالب اینکه وزن کل این 6 زن و شوهر نیم تن بود؛ آیا می توانید به ما بگویید اولا کی زن کی بود؟ ثانیا وزن هر یک از زن ها و شوهرها را مشخص کنید.

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهرایحه رئوفی پور

رایحه رئوفی پور

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهنگین خوردستان

نگین خوردستان

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهسارینا غفوری

سارینا غفوری

برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهعلی یوسفی

علی یوسفی

برنده مسابقهمتینا ممرآبادی

متینا ممرآبادی

برنده مسابقهزهرا قنبری

زهرا قنبری

برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

برنده مسابقهآناهیتا ایمانی

آناهیتا ایمانی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهکیانا رضائی

کیانا رضائی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهلاله لایقی

لاله لایقی

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

برنده مسابقهمهدیه کلاته میمری

مهدیه کلاته میمری

برنده مسابقهریحانه میری نژاد

ریحانه میری نژاد

رایحه رئوفی پور  رایحه رئوفی پور
پاسخ
2 سال پیش
9 0

اکرم 61 زن بهمنه 61
نرگس 66 زن جعفره 99
مهری 71 زن رضاس 142

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
2 سال پیش
5 0

رضا ۱۴۲ شوهر مهری ۷۱
نرگس ۶۶ زن جعفری
بهمنه ۶۱ شوهر اکرم ۶۱

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
2 سال پیش
14 0

چون وزن ۳ زن روی هم برابر 198کیلوگرم بود و وزن ۶ نفرشان جمعا 500 کیلوگرم است؛پس مجموع وزن بهمن و رضا و جعفر روی هم 302 کیلوگرم است(198-500=302)
وزن هر یک از زن ها را می دانیم؛(تصویر) و می دانیم مجموع وزن جعفر و رضا و بهمن عددی صحیح است و چون اگر جعفر شوهر اکرم یا مهری باشد در این صورت مجموع وزن ۳ برادر عددی صحیح نخواهد شد پس جعفر شوهر نرگس است و بنابراین جعفر 99کیلوگرم وزن دارد(66×1.5=99) و بنابراین مجموع وزن رضا و بهمن 203 گیلوگرم است(99-302=203) و چون اگر بهمن شوهر مهری باشد مجموع وزن رضا و بهمن 203 کیلوگرم نمی شود(71+2×61=193 و 193<203) بنابراین بهمن شوهر اکرم است و رضا شوهر مهری است؛ و در این صورت مجموع وزن 6نفر 500 کیلوگرم است؛پس
اکرم 61 کیلوگرم و شوهرش بهمن 61کیلوگرم وزن دارد.
نرگس 66کیلوگرم و شوهرش جعفر 99کیلوگرم وزن دارد.
مهری 71 کیلوگرم و شوهرش رضا142 کیلوگرم وزن دارد.

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

نگین خوردستان  نگین خوردستان
پاسخ
2 سال پیش
4 0

جواب :
مهری ۷۱ زن رضاست و رضا ۱۴۲کیلوگرم
نرگس ۶۶ زن جعفره و جعفر ۹۹ کیلوگرم
اکرم ۶۱ کیلوگرم زن بهمن است و بهمن ۶۱ کیلوگرم
است

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
2 سال پیش
9 0

سن اکرم : 66 سن نرگس : 66 سن مهری : 71
سن بهمن : 66 سن جعفر : 99 سن رضا : 142
بهمن شوهر اکرم و جعفر شوهر نرگس و رضا شوهر مهری
جواب هم در عکس زیر با جبر و برهان خلف

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
2 سال پیش
7 0

سلام
اکرم زن بهمن ، نرگس زن جعفر ، مهری زن رضا
وزن اکرم: ۶۱ کیلو گرم ، بهمن : ۶۱ کیلو گرم ، نرگس : ۶۶ کیلو گرم ، جعفر: ۹۹ کیلو گرم ، مهری : ۷۱ کیلو گرم ، رضا : ۱۴۲ کیلو گرم

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
2 سال پیش
9 0

با سلام و احترام خدمت عوامل پرگاس خسته نباشید و ممنون بابت مسابقه های عالیتان
جواب معما:

وزن اکرم: 66 ، وزن نرگس: 66، وزن مهری: 71
وزن بهمن: 66، وزن جعفر: 99، وزن رضا: 142


بهمن شوهر اکرم
جعفر شوهر نرگس
رضا شوهر مهری

????????????????????????

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

سارینا غفوری  سارینا غفوری
پاسخ
2 سال پیش
9 0

سلام وقتتون بخیر
اکرم ۶۱کیلوگرم وشوهرش بهمن۶۱کیلوگرم
نرگس۶۶کیلوگرم وشوهرش جعفر۹۹کیلوگرم
مهری۷۱کیلوگرم وشوهرش رضا۱۴۲کیلوگرم

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

غزل ابراهیمی  غزل ابراهیمی
پاسخ
2 سال پیش
14 0

سلام خسته نباشید وقتتون بخیر

بهمن شوهر اکرم
جعفر شوهر نرگس
رضا شوهر مهری


وزن هر یک : اکرم ۶۱ کیلو گرم _ بهمن ۶۱ کیلو گرم _ نرگس۶۶ کیلو گرم _ جعفر ۹۹ کیلو گرم _ مهری ۷۱ کیلو گرم _ رضا ۱۴۲ کیلو گرم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
2 سال پیش
13 0

سلام پاسخ:
نرگس زن جعفر نرگس= 66 جعفر=99
اكرم زن بهمن اكرم = 61 بهمن 61
مهري زن رضا مهري = 71 رضا = 142

زيرا:
X+(X+5)+(X+10)=198=وزن خانم ها
3X+15=198
61=3/(X=(198-15
61+66+71=198
61= اكرم 66= نرگس 71=مهري

وزن مردها:
302 = 198 كيلوگرم - 500كيلوگرم
142+ 61+61*1.5=302

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

علی یوسفی  علی یوسفی
پاسخ
2 سال پیش
6 0

سلام

اکرم 61=بهمن61

نرگس66=جعفر99

مهری71=رضا142

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

متینا ممرآبادی  متینا ممرآبادی
پاسخ
2 سال پیش
9 0

بهمن شوهر اکرم است
جعفر شوهر نرگس است
رضا شوهر مهری است
وزن ها:
اکرم:61 kg
بهمن:kg۶۱
نرگس:kg۶۶
جعفر:kg۹۹
مهری:kg71
رضا:kg142

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

زهرا قنبری  زهرا قنبری
پاسخ
2 سال پیش
1 0

وزن مهری71 کیلو گرم ، رضا شوهر مهری 142 کلیوگرم وزن دارد .
وزن اکرم 61 کلیوگرم و وزن همسرش بهمن هم 61 کلیوگرم است .
وزن نرگس 71 کلیوگرم و وزن همسرش هم 99 کلیوگرم است .

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
2 سال پیش
16 0

سلام من جوابو پیدا کردم
جرم مهری ۷۱ کیلوگرم میشه
رضا شوهرش هم ۱۴۲ کیلوگرم
جرم اکرم ۶۱ کیلوگرم و جرم شوهرش هم بهمن ۶۱ کیلوگرم
جرم نرگس ۷۱ کیلوگرم هست و جرم همسرش هم ۹۹ کیلوگرم????????????

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
2 سال پیش
14 0

اکرم ۶۱ زن بهمنه ۶۱
نرگس ۶۶ زن جعفر ۹۹
مهری ۷۱ زن رضا ۱۴۲

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
2 سال پیش
7 0

سلام تو پیام من عدد ها اشتباه خورده برای همین درستش رو میفرستم

نرگس زن جعفر
مهری زن رضا
اکرم زن بهمن

اکرم :61 kg
بهمن :61 kg
نرگس :66 kg
جعفر :99 kg
مهری :71 kg
رضا: 142 kg


♡♡♡♡♡♡♡

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

آناهیتا ایمانی  آناهیتا ایمانی
پاسخ
2 سال پیش
10 0

اكرم زن بهنمه که جرم هردو 61 کیلوگرم هست
نرگس زن جعفر هستش که نرگس 66 و جعفر 99 کیلوگرم هستن
مهری زن رضا هستش که جرم مهری 71 و جرم رضا 142 کیلوگرم
مجموع جرم مردان هم که میشه 302 که اگر جمع بشه با مجموع جرم زنان 500 کیلوگرم یا نیم تن بدست میاد

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
2 سال پیش
20 0

اکرم همسر بهمن ۶۱.۶۱
نرگس همسر جعفر ۶۶ ۹۹
مهری همسر رضا ۷۱ ۱۴۲

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

کیانا رضائی  کیانا رضائی
پاسخ
2 سال پیش
11 0

سلام وقت بخیر
اکرم و شوهرش بهمن 61 کیلوگرم
نرگس 66 کیوگرم و شوهرش جعفر 99 کیلوگرم
مهری 71 کیلوگرم و شوهرش رضا 142 کیلوگرم

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
2 سال پیش
5 0

سلام خسته نباشید
پاسخ من :
مهری : ۷۱
رضا : ۱۴۲
جعفر : ۹۹
نرگس : ۶۶
اکرم : ۶۱
بهمن : ۶۱

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

صبا احمدی کمال  صبا احمدی کمال
پاسخ
2 سال پیش
7 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
2 سال پیش
13 0

با سلام خدمت عوامل پرگاس
وزن هر سه خانم اکرم و نرگس و مهری رو در تصویر به صورت معادله حساب کردم که شد وزن اکرم = ۶۱ وزن نرگس = ۶۶ وزن مهری = ۷۱ . بعدش چون گفته جعفر ۱/۵ برابر وزن همسر خودش هست پس باید بین این ۳ عدد یکی را ضرب در ۱/۵ کنیم که در این ها فقط وزن نرگس ۶۶ کیلو است اگه ضرب در ۱/۵ باشه یک عدد بدون اعشاری در میاد. پس جعفر شوهر نرگس است . اگر وزن مهری را هم ضرب در ۲ کنیم عدد ۱۴۲ به دست میاد که وزن رضا است پس رضا شوهر مهری هست ، حالا با خود می گویم چرا رضا شوهر اکرم نباشه ؟؟ چون اگه اکرم را زن رضا در نظر بگیریم و بهمن را زن مهری ، جمع عدد ها ۵۰۰ کیلو گرم که یک تن هست نمیشه .
بنابر این بهمن شوهر اکرم هست ، جعفر شوهر نرگس هست و رضا هم شوهر مهری هست .

وزن مرد ها =
بهمن = ۶۱ کیلو گرم
جعفر = ۹۹ کیلو گرم
رضا = ۱۴۲ کیلو گرم

جواب نهایی =
۱۴۲+۹۹+۶۱+۷۱+۶۶+۶۱=۵۰۰ کیلو گرم یا نیم تن

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

لاله لایقی  لاله لایقی
پاسخ
2 سال پیش
9 0

بهمن , اکرم
جعفر , نرگس
رضا , مهری

بهمن = ۶۰
جعفر = ۹۹
رضا = ۱۴۲
نرگس = ۶۶
اکرم = ۶۱
مهری = ۷۱

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

مهدیه کلاته میمری  مهدیه کلاته میمری
پاسخ
2 سال پیش
15 0

بهمن. اکرم
جعفر. نرگس
رضا. مهری
بهمن 60 کیلوگرم
جعفر 99 کیلو گرم
رضا 142 کیلو گرم
نرگس 66 کیلو گرم
اکرم 61 کیلو گرم
مهری 71 کیلو گرم

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

ریحانه میری نژاد  ریحانه میری نژاد
پاسخ
2 سال پیش
10 0

بهمن .اکرم
جعفر .نرگس
رضا.مهری


بهمن ۶۰ میشه
جعفر ۹۹ میشه
رضا۱۴۲ میشه
نرگس۶۶ میشه
اکرم ۶۱ میشه
و مهری هم ۷۱ میشه

امیدوارم درست باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
2 سال پیش
12 0

سلام
بهمن۶۱ شوهر اکرم ۶۱
جعفر ۹۹ شوهر نرگس ۶۶
رضا۱۴۲ شوهر مهری ۷۱

تیم پشتیبانی پرگاس

درود بر شما، امیدواریم برنده بعدی شما باشی.

لاله لایقی  لاله لایقی
پاسخ
2 سال پیش
13 0

برندگان رو اعلام نمیکنید ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، به زودی اعلام می شه.

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
2 سال پیش
23 0

سلام ببخشید منم پاسخم دقیقا با برندگان یکی بود چرا جزو نفرات برتر نشدم، ؟؟؟

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
2 سال پیش
14 0

عذر میخوام الان درست شد خیلی ممنون

سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
2 سال پیش
4 0

ازین سوال به من امتیاز نرسیده اگه میشه کمک کنید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام سارا عزیز، کیف پولتون رو بررسی کنید. همون شب براتون شارژ شده.
اون موقع هنوز معماها امتیازی نبود و کیف پول شارژ میشد.
موفق باشی

ارسال دیدگاه