معمای شماره 70


راهنما
دعوت دوستان
«از هر کدام چندتا؟»
دانش آموزی تعدادی خودکار، مداد و دفتر خرید و 100 تومان داد. خودکار دو تومان و مداد یک تومان و دفتر پنج تومان قیمت داشت، و تعداد مدادها 10 برابر خودکارها بود. تعداد هرکدام از این سه جنس را بیابید.

پاسخ

  

تعداد خودکار 5 تا و مداد 50 تا، و دفتر 8 تا بوده است.


اسامی برندگان

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهآیلا ابراهیم پور

آیلا ابراهیم پور

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهیاسمن میثمی نسب

یاسمن میثمی نسب

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

برنده مسابقهبهنوش نیرومند

بهنوش نیرومند

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهالناز رستمی

الناز رستمی

برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
3 3

5 خودکار
50 مداد
6 دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه😇

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

آخ آخ یعنی اگه این درست میشد من اول بودم😑😑😑😑

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

خودکار ۵ تا
مداد 50تا
دفتر ۸ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅🏅🏅😎

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅🏅😎

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

5 خودکار
50 مداد
8 دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅😎✌️

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

8 تا دفتر
50 مداد
5 خودكار

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅😍✌️

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

انگار ۵۰ تومن برای مداد ها=۵۰مداد
۱۰ تومن برای خودکار ها=۵ خودکار

۴۰ تومن می ماند که برای دفتر ها داده است=۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅✌️

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب
مداد 50 عدد
دفتر 8 عدد
خودکار 5 عدد

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅✌️

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
50 مداد
8 دفتر
5 خودکار

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 2

درسته؟؟؟؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام 😍
۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 1

درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید😁💗
مداد=50
خودکار=5
دفتر=8

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🌟👌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من
50 مداد = 50 تومان
5 خودکار = 10 تومان
8 دفتر = 40 تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 1

پاسخ من درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 1

ببخشید معمای امروز چند امتیازیه؟! 😎😁

تیم پشتیبانی پرگاس

2000 امتیاز😉

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

راه حل 🌺
اگر خودکار را (2x) و مداد را (x) و دفتر را (۵x) بگیریم
سپس با قرار دادن ضریب های مختلف برای دو متغیر اول
مثل ۲x یا ۴x یا ۸x یا ۱۰x به عدد ۱۰x که رسیدیم (یعنی ۵ برابر ۲x) مقدار متغیر دوم (مداد =x) را ۱۰ برابر (یعنی ۵۰x ) به مقدار مشخص ۶۰ میرسیم بعد اختلاف مقدار را از ۱۰۰ تومان کم کرده و به ۴۰ تومان رسیده . سپس عدد ۴۰ را تقسیم بر ۵ میکنیم و به مقدار ۸ میرسیم

تیم پشتیبانی پرگاس

😎😎👌

آیلا ابراهیم پور  آیلا ابراهیم پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام من یه حدسی دارم
5 تا خودکار
50 تا مداد
8 تا دفتر خرید
اگر با قیمت هم حساب کنیم
5 تا خودکار 2تومانی میشه 10 تومان
50 تا مداد 1 تومانی 50 تومان
8 تا دفتر ۵ تومانی ۴۰ تومان
که سر جمع میشن ۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅👌

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 2

پاسخ من درست بود ؟😃

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😎👌

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
1 3

جواب اولمو منتشر نکنید که جواب لو میره😂😂😂😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

دیر گفتی 😂😂😂

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
5 1

جای شما بودم این دیدگاهو نمی‌فرستادم😏

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
4 4

خب نمایش نداده بودن اون موقع😂😂😂 حالا عیبی نداره دیگه فوقش همه میگن رکورد میزنیم امروز
دوستان دیگه راهنمایی نخواین همون دیدگاه اول کل راهنمایی هست

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂😂😂از دست شما محسن جان

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
3 2

راهنمایی ؟؟؟
خودِ جوابه😞👌

تیم پشتیبانی پرگاس

جبران می کنیم😉
هفته دیگه منتظر معماهای منطقی و خاص پرگاس باشید😎

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
4 1

ایول این یعنی خوشبختی من😎😎😎😎 خدا کنه بتونم

تیم پشتیبانی پرگاس

😎😎😎✌️

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
5 1

ایوللللل😙😙😙
کعما منطقی دوست دارم😌😘

تیم پشتیبانی پرگاس

😍😍😘😘😘👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
4 1

معما😂👌

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
12 1

معما منطقی یعنی چی؟

تیم پشتیبانی پرگاس

به زبان ساده، یعنی محاسباتی نیست و یا کمتر نیاز به محاسبات و دانش ریاضی داره، ولی با منطق و تامل می تونی جواب بدی.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
6 0

چه باحال 😍
پس منتظرم😎

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
5 2

سلام مجدد ببخشید پرگاس من دفعه قبل جواب درست رو بدون شکل فرستاده بودم و شما اون رو نمایش دادین و دقیقا بعد از نمایش اون عکس تعداد برنده ها چندین برابر شد
لطفا اینجور جواب ها رو نمایش ندین ‌
ممنون

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بعضی وقتها برای گمراه کردن بچه هایی که می خوان تقلب کنن و حدس بزنن اینکارو می کنیم، ولی باشه چشم. ظاهرا بچه ها گول نمی خورن😅😅😅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
9 1

😏😏😏
پرگاس جان ما گول بخوریم؟😂

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅👌

آیلا ابراهیم پور  آیلا ابراهیم پور
پاسخ
11 ماه پیش
1 1

درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام..صبح بخیر 💛
خودکار : ۵
مداد : ۵۰
دفتر : ۸

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

مهدیا رجبی  مهدیا رجبی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام وقت بخیر
مداد:۵۰
خودکار:۵
دفتر:۸

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😍🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر


راستی سلام😂👏

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام پاسخ من:
۵۰ مداد ، ۵ خودکار ، ۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام خسته نباشید
پاسخ من :
۵۰ مداد : ۵۰ تومان
۵ خودکار : ۱۰ تومان
۸ دفتر : ۴۰ تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام خسته نباشید.
50 مداد = 50 تومان
5 خودکار = 10 تومان
8 دفتر = 40 تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌🏅

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

باسلام وعرض ادب واحترام خدمت همگی😍
پاسخ سوال
۸دفتر:۴۰تومان
۵۰مداد:۵۰تومان
۵خودکار:۱۰تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

5خودکار
8 دفتر
50 تا هم مداد
😶😎

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

یاسمن میثمی نسب  یاسمن میثمی نسب
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍✌️

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام
خودکار:۵ تا
مداد: ۵۰ تا
دفتر: ۸ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام وقت بخیر
پاسخ من:
50 مداد=50 تومان
5 خودکار=10 تومان
8 دفتر=40 تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
3 1

پاسخم درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

بهنوش نیرومند  بهنوش نیرومند
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

5خودکار
50مداد
8 دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

👌✌️🏅

غزل ابراهیمی  غزل ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
2 2

سلام خسته نباشید
۷ خودکار
۵۱ مداد
۷ دفتر
خداکنه درست باشه 💖😃

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه😇

غزل ابراهیمی  غزل ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

ببخشید یک جواب دیگه ارسال کردم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام
پنج تا خودکار= ۱۰ تومان
چون گفته مداد ها ده برابر خودکار پس ۵×۱۰= ۵۰
هشت تا دفتر که قیمت دفتر ها پنج تومان بود میهش ۸×۵=۴۰
۱۰+۵۰+۴۰=۱۰۰ تومان
درسته ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام 🙋🏻‍♀️
۵ خودکار ، ۵۰ مداد، ۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام پرگاس
۵تا خودکار
۵۰نامدار
۸تادفتر
پاسخ من
درسته؟ ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😍🏅

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلااااامم
جواب من😎😎⁦✌️⁩
خودکار:10تا
مداد:۵۰تا
دفتر:۸تا
خداییی ۵۰ تا مدادو کجای دلم بذارم🤔😬

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😍🏅

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
3 1

پاسخم درست بود؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر
راه حل: وقتی تعداد مدادها ۱۰برابر خودکار هاست و هر خودکار قیمتش دوبرابر قیمت مداده
نتیجه می‌گیریم که قیمت هر مداد ۵برابر قیمت خودکار میشه
d=دفتر
یعنی
x+5x+d=۱۰۰
حالا اگر ۵تا خودکار داشته باشیم قیمتش میشه ۱۰تومان
و دراین صورت ۵۰تامداد داریم که میشه ۵۰تومان
باهم میشن ۶۰تومان و اگر بگیم قیمت دفترها میشه ۴۰تومان یعنی ۸تا دفتر داشتیم

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

غزل ابراهیمی  غزل ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

😥😥
۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌🏅

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
1 2

سپاسگزارم🙏💞

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.
به نظر من جواب میشه:
50 مداد = 50 تومان
5 خودکار = 10 تومان
8 دفتر = 40 تومان

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌🏅

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 3

2 ساعت گذشت 29 برنده ایول یعنی یک بار راهنماییم بدرد خورد😂😂😂😂

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
9 3

کاشکی راهنمایی بود خود جواب 😹

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
10 0

سلام آقای وحیدی
من خودم به شخصه اصلا از جواب شما نگاه نکردم و حتی برای راهنمایی....
هر کسی جواب داده حتما این نیست که از روی جواب شما نگاه کرده باشند😊

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

اره دقیقا،ایشون همه‌رو یک جور درنظر می‌گیره😂
البته اهمیتی هم نداره عزیزم🍬

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
1 3

نه بابا من اینجوری فکر نکردم

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

OK

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
9 0

تعداد خودکار:۵
تعداد مداد:۵۰
تعداد دفتر:۸

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
9 1

سلام خسته نباشید جوابم درسته؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام
بله عزیزم😍👌

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
11 0

سلام روزتون بخیر😍
۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر
۴۵+۵۰+۱۰=۱۰۰ تومان

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
12 1

چقدر برنده داریم البته معمای امروز خیلی آسونه👌

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
13 3

پرگاس من امروز خیلی خوشحالم😃معلمم پاسخنامه امتحان ترم علومو فرستاد برامون من همرو درست نوشته بودم😻من برای امتحان علوم خیلی خونده بودم اصلا نخوابیده بودم.😢

تیم پشتیبانی پرگاس

😍😍😍👏👏👏

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
10 1

سلام جواب من =۱۰ خودکار /۱۰مداد /۶۰ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه عزیزم. دوباره تلاش کن.

الناز رستمی  الناز رستمی
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

سلام خسته نباشید
خودکار : 5 عدد
مداد : 50 عدد
دفتر :8 عدد

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

ساجده رنجبر  ساجده رنجبر
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

دفتر ۶تا. مداد.۵۰ تا. خودکار ۵ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

دوباره تلاش کنید.

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

ساجده جون ، ۶ تا دفتر میشه : ۳۰ تومان
۵۰ تا مداد هم میشه : ۵۰ تومان
و ۵ تا خودکار هم میشه : ۱۰ تومان
خب حالا اینا رو با هم جمع کنیم که ۱۰۰ تومان نمیشه که،، ۱۰ تومان دیگه چی ؟
خیلی نزدیکی عزیزم

تیم پشتیبانی پرگاس

راهنمایی کردن😎

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

با سلام
۵۰ مداد= ۵۰ تومن
۵ خودکار= 10 تومن
۸ دفتر= ۴۰ تومن😃

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍✌️

سارا امیری  سارا امیری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلاااامممم 🤗
چه هوا گرمه امروز😰
خب پاسخ من😘
مداد ۵۰ تا
خودکار ۵ تا
دفتر ۸ تا
درسته😕؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام ، خسته نباشید ، وقتتون بخیر😘

💗 مداد = 50 💗
💗 خودکار = 5 💗
💗 دفتر = 8 💗

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🌟

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

پس چرا اسمم نیست؟!😑

معصومه ابراهیمی  معصومه ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام ، پاسخ من 🌻

ساجده رنجبر  ساجده رنجبر
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

راهنمایی نمیکنین

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها راهنمایی کنین

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

یک رابطه بین مداد و خودکار پیدا کن و برای هردو یک مجهول رو قرار بده البته ضریب مجهولشون متفاوت میشه
رابطه رو می‌تونی از اینکه قیمت خودکار ۲برابر قیمت مداده و اینکه تعداد مداد ها ۱۰ برابر خودکارهاست پیدا کنی
بعد هم کلا یک معادله بنویس و...
برو این راهو اگه نتونستی بگو راه جدید بگم🌸

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
8 0

ساجده جون برو بالا اولین دیدگاه( دیدگاه آقای وحیدی)
خود جوابه فقط یکم تغییرش بده😹👌😙😙😙

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

جواب خودشون هم دقیقا جواب جناب وحیدی هستش فقط به یه تغییر کوچولو داره.. ۱۰ تومان کم داره درواقع🙃

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام وقتتون بخیر
۵ خودکار
۵۰ مداد
۸ دفتر

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🌟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

پاسخم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
9 0

متشکرم😍❤

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
9 0

ااااااااا چه همه برندههههه😐👏👏👏👏

فشارم افتاد😹😹😹😹✌

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

منم همینطور 😰😰
بیا ابنبات بخوریم واسه معمای بعدی ، زنده بمونیم لااقل 😅
این برا پرگاس جان : 🍭
این برا شما : 🍭
اینم برا خودم : 🍭

تیم پشتیبانی پرگاس

😋👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

😋😋😋😋

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۱۰ دفتر
۲۰ خودکار
۱۰ مداد

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

عزیزم ، شرایط تعداد مداد در صورت سوال اومده..!

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام فکر کنم این دفعه دیگه درست باشه
خودکار ۵ تا
دفتر ۸ تا
مداد ۵۰ تا

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم، نتایج اعلام شده😢

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
تعداد خودکار ها =5 تا
تعداد مداد ها = 50 تا
تعداد دفتر ها = 8 تا

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ببخشید درست بود پاسخم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

37 برنده
فکر کنم رکورد شکستیم.😎😎😎

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

علاوه بر آسون بودن معما ؛ یه راهنمایی خیلی داغ هم اون اول بود دیگه..😂

کیانا رضائی  کیانا رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

40 مداد
20 خودکار
10 دفتر

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پرگااااااس اسمم چرا نیست؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

اضافه شد عزیزم

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
8 0

😓من بعد از خانم امیری بودم
ولی بازم دست تون درد نکنه اضافه کردین😅
و اگر نه باید پول شرط بندی من و دوستامو میدادین😊

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅

ارسال دیدگاه