معمای شماره 73


راهنما
دعوت دوستان
«عددهای طبیعی»
عددهای طبیعی را از 1 تا 60 روی یک سطر پشت سر هم نوشته ایم:

از عددی که بدست می آید صد رقم خط بزنید، به نحوی که عدد باقیمانده بزرگترین باشد.

پاسخ

  

باید رقمها را طوری حذف کرد که عدد 99999785960 باقی بماند.


اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهریحانه ضیغمی

ریحانه ضیغمی

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقههلن یعقوبی

هلن یعقوبی

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهمبینا تواضعی

مبینا تواضعی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهآیدا اسكندری

آیدا اسكندری

برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

سلام
این تکراری نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، خیر.
این بار بزرگترین رقم مدنظر است.

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

9876543210

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

سلام

عدد بدست امده 👇


98765432100

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

۹۹۹۹۹۵۶۷۸۹۶

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

اومد؟
۹۹۹۹۹۵۶۷۸۹۶

تیم پشتیبانی پرگاس

بله، دوباره تلاش کنید.

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

999996789

تیم پشتیبانی پرگاس

مجدد تلاش کنید.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

یک جواب دیگه ام بدست آوردم

99999988888

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

زهرا قنبری  زهرا قنبری
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

به نظر من جواب 98765432110 می شود
امیدوارم درست باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
6 0

99999678960

تیم پشتیبانی پرگاس

نزدیک شدید، ولی هنوز به جواب نرسیدید.

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
3 1

۹۹۹۹۹۵۶۷۸۹۰

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😎🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

اهان
۹۹۹۹۹۶۷۸۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999678960
ببخشید اولی دو رقم کمتر خط خورده بود؛این درسته

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

بله درسته بی دقتی بود

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

درسته حالا؟
۹۹۹۹۹۶۷۸۹۶۰

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

فکر کنم جواب دوم باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب تون درست بود😍👌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😍👌

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

اول 6 تا 0 رو خط می زنیم
بعد 16 تا 1 رو خط می زنیم
بعد 16 تا 2 رو خط می زنیم
بعد 16 تا 3 رو خط می زنیم
بعد 16 تا 4 رو خط می زنیم
بعد 16 تا 5 رو خط می زنیم
بعد ادامه میدیم با 6 و 7 و 8 تا به 100 رقم برسیم
عدد باقی مانده 98989898989 هست

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

عدد بزرگتر از اینه یا من اشتباه خط زدم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بزرگتره

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اشتباه خط زدین

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
2 2

هورااااااا
اول شدم😀😀

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
3 4

میشه به نفر اول و دوم باهم ۲ برابر امتیاز بدین لطفا

تیم پشتیبانی پرگاس

جز قوانین نیست، بستگی داره به تعداد برنده های معما.
اجازه بدید تا اعلام نتایج، اونجا بررسی می کنیم.

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🌟

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

یک سوال باصفر شروع میشه؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه عزیزم
چون بزرگترین رو خواسته، با عدد 9 شروع میشه.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

ممنون

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

99999678980

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

نزدیک شدم یا دورم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نزدیک

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999678596
اگه درست بود بعدش دلیلشو می فرستم

تیم پشتیبانی پرگاس

درست نیست

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
99999876549
جواب من 👆

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۹۹۹۹۹۶۷۸۹۶۰
درسته ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

میشه بگید جواب درست بزرگتره یا کوچکتر ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بزرگتره

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

۹۹۹۹۹۶۷۸۵۹۶

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

99999785960
اگه اسمم در بیاد دلیلشم میگم😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🌟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۹۹۹۹۹۶۷۸۹۹۶

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

چرا سمت راست دوتا ۹ گذاشتی؟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جواب دومم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

نزدیک تر شدم ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها راهنمایی کنن

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ببین تا یک جایی درست پیش رفتی اما به ارقام سمت راستت یکم بیشتر دقت کن
اگر رو برگه داری خط می‌زنی که جواب خیلی سریع به دست میاد

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🌟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۹۹۹۹۹۷۵۸۹۹۶

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه عزیزم

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

کلا داخل عددی که گفتن 6 تا 9 بیشتر نیست شما چجوری 7 تا 9 به کار بردی؟ نه درست نیست

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
1 3

دلیلشم نیاز هست بگم😥😥😥 گفتم میگم تو دیدگاهم ولی اگه میشه نگم
راهنمایی هم به تمام دوستان : سعی نکنید ارقام کوچک رو خط بزنید سعی کنید تا جایی که می تونید ارقام بزرگ رو بیارید سمت چپ

تیم پشتیبانی پرگاس

نه نیازی نیس😂😂😂

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۷۵۸۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

نزدیک شدی

ریحانه ضیغمی  ریحانه ضیغمی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

پرگاس قبلا انقدر راهنمایی نمی‌کرد...!😂

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999876598

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999875960

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🌟

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

❤❤

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام پرگاس جون..صبحت بخیر😍
۹۹۹۹۹۹۸۷۶۵۴ ؟
هرچند میدونم غلطه😑
حالا غلطه دیگه..نه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

صبح شما هم بخیر😍
بله غلطه😇

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 1

حتی نزدیکم نیست ؟😢🤐

تیم پشتیبانی پرگاس

تقریبا نزدیکه

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

شما جای اعداد رو عوض کردید و این اشتباهتون هست
الان ما بعد آخرین 9 فقط 6 و 0 داریم داخل عدد اصلی شما چجوری 8 و 7 و 5 و 4 رو هم آوردید؟ جای اعداد نباید عوض بشه

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ممنونم.
میشه لطفا در رابطه با اینکه چجوری اعداد رو خط بزنیم هم یه کم راهنمایی کنید ؟
اگه ممکنه🙏🏻

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها راهنمایی کنن

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999876950

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام به همگی پرگاسی های سحر خیز 😂
پاسخ من : ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰
امیدوارم درست باشه ????

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🌟

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جواب آخرم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

پاسخم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

درست بود😍

نرگس طیبی  نرگس طیبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟🏅😎

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

99999876960

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹۹۷۵۸۵۹۶

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جواب بزرگتر از اینه؟؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

راهنمایی ها رو بخونید

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام، خسته نباشید
۹۹۹۹۹۴۵۶۷۸۹

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

9999988760

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۶۷۸۹۶۰ ؟
این چطور ؟

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

فکر کنم داخل عدد فقط 9و6و0 وجود داره
نه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ببخشید یعنی در این عدد یازده رقمی فقط از ۹ و ۶ و ۰ استفاده شده؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ساام عرض ادب و احترام
99999785960

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅😎👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید جوابم غلط بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله متاسفانه

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

999999666660

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

99999666960

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام غزل جون
جواب قبلی شما خیلی نزدیکه
کافیه به ترتیب بنویسی

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹۹۶۸۵۹۶۰ ؟
اینم غلطه ؟😢🤐

تیم پشتیبانی پرگاس

بله

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

باشه ممنون فقط یه سوال..!!
نزدیکتر نشدم آیا ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها باید راهنمایی کنن

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

خب آخه برنده ها نیستن 😢
میشه بازم تحریکشون کنید بیان راهنمایی کنن مثل معماهای قبلی ؟😂😂😜

تیم پشتیبانی پرگاس

نازنین جون اومد😉

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

یعنی اینقدر نزدیکی که حد نداره یک جا اشتباه کردی سعی کن هر چه قدر می تونی اعداد کوچک رو از سمت چپ خط بزن تا اعداد بزرگ بیان سمت چپ به سمت راست کار نگیر😂😂😂
فکر کنم راهنمایی که هیچی جوابو واضح گفتم🤣🤣🤣

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
3 2

خیییلیییی ممنون آقای وحیدی..
🍩🍩
🍰🍰
هرکدومو دوست دارید بردارید😅
( شیرینی برنده شدنمه😂)

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

999999666600

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999966600

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلامی مجدد
۹۹۹۹۹۵۶۷۸۹۶

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰
امیدوارم درست باشه🙂

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅😎👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام مجدد تر
۹۹۹۹۹۶۷۸۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
۹۹۹۹۹۵۶۷۸۹

تیم پشتیبانی پرگاس

غزل هم اومد😎

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

بله😅
البته زیاد نمی‌تونم بمونم:(
کلاس دارم😭👋

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

9999989660

زهرا ذوقی  زهرا ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام. جواب من
99999678596

زهرا ذوقی  زهرا ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

جوابم درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

جوابی ارسال نشده!

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹۹۷۵۸۵۹۶

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰ ؟؟
به جان خودم درست باشه ؛ کل پرگاس رو شیرینی میدم..!!😂

تیم پشتیبانی پرگاس

👌🏅😎

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پرگاس جون ؟؟؟
میدونستی سکوتت عامل خودکشی من خواهد بود ؟😭

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده شدی😍 شیرینی یادت نره😋

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

ای به چششششششم😍
شیرینی هم میدم😉💕
🍰🍰🍰🍰
🍩🍩🍩🍩
🍪🍪🍪🍪
🍰🍰🍰🍰
🍩🍩🍩🍩
🍪🍪🍪🍪
شرینیاش خونگیه..خودم پختم.😌
نوش جونتون😍😅💛

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

😒
من که میدونم کیبوردت پخته😂😂😂😻

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

بیا در گوشت یه چیزی بگم که علاوه بر خودت همه بفهمن😂

" معلومه کیبوردم پخته اگه خودم پخته بودم که الان تمامی بچه هایی که ازین کیکا خوردن مثل دیگر عزیزانی که در فامیل دستپخت منو خوردن باید تشریف میبردن بیمارستان😂"

اینم اختصاصی واسه غزل جون خودم : 🍩🍩🍩
موفق باشی تو کلاس امروزت دختر پرگاسی😉😍💛

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

ممنونم😻😻😻😻

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999865960

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

جواب آخرم درست بود؟
تو رو خدا بگین درست بود
خیلی تلاش کردم 😭

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۶۶۸۹۶۰😁

تیم پشتیبانی پرگاس

نه🙃

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلامم جواب معماا😊😊

99999785960

هلن یعقوبی  هلن یعقوبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید دقیقا کجاش اشتباهه؟؟!!

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

پاسخ من درست هست؟؟💖💖😁😁

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۸۹۶۶۰😶

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

خب من امروز نه دفتر و مداد در دسترس ندارم مجبورم ذهنی بگم 😭
جواب : 99999687960
درسته ؟
مطمئنم که غلط هست 😂

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

وای خدا چرا حواسم نیست عدد ۸ نیست😅

۹۹۹۹۹۶۹۵۹۶۰😂

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

چه سرعتی پرگاس😶👏

تیم پشتیبانی پرگاس

😎😎

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۵۵۶۹۶۰😁😅

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

۹۹۹۹۹۷۹۸۶۵۵

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟🏅😎

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999988888
این بزرگترین عدده.
اگه غلطه معما اشتباهه.
وقتی اعداد 9و8 از همه بزرگترن براچی باید از اعداد دیگه استفاده کنم؟!!🧐
اگر قانونی برای این معما وجود داره باید داخل متن معما بگین.
نباید از اعداد تکرای استفاده کنم؟

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

کاملا درسته..این بزرگترین عدد هستش
اما اگه ما اعداد رو بنویسیم و خط بزنیم و اعداد باقی مونده رو به ترتیب بنویسیم چنین عددی باقی نمی مونه..
شما باید اعداد رو بنویسی و شروع کنی به خط زدنشون و در آخر اعدادی که باقی موند رو درکنار هم بنویسی..

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ممنونم فاطمه جون😘😍
راستش باید بگم که من اصلا نمی‌دونستم که باید اعدادو به ترتیب کنار هم قرار بدم🤭🤭🤭😬😬
ممنونم که گفتی

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

میتونی تکراری بنویسی
و داخل 8 و 9 خلاصش نکن سعی کن از اعداد دیگه هم کمک بگیری

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999987650

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

مطمئنید این اشتباهه؟؟

99999785960

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅✌️😎

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام
99999876549

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام پاسخ من
99999986650
درسته؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

پریا جون باید به ترتیب اعداد دقت کنی
نمیتونی جا به جاشون کنی

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

نگار جونم یعنی چی نمیتونم جابه جاشون کنم؟
متوجه منظورتون نشدم...

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

درسته😍

هلن یعقوبی  هلن یعقوبی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

ببخشید دقیقا کجاش اشتباهه؟؟!!

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۹۹۹۹۹875960

تیم پشتیبانی پرگاس

تکراریه

هلن یعقوبی  هلن یعقوبی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999785960

تیم پشتیبانی پرگاس

👌✌️😎

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

الان یکی منه گیج شده را راهنمایی کنه.
من برم از سمت چپ خط بزنم؟
و ۹ها رو خط نزنم؟!!!😩😩

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام زهرا جان
راهنمایی من به شما : اعدادی که در جواب هستند 9,8,0,6,7,5

و در جواب از ۶ تا ۹ استفاده شده
موفق و پیروز باشید ❤

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ممنونم غزل جان.
دستت درد نکنه عزیزم💖

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

۹۹۹۹۹۹۸۷۶۶۰

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۹۹۹۹۹۹۸۶۶۵۰

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

سلام روزتون بخیر😻💞

تیم پشتیبانی پرگاس

روز بخیر عزیزم😍

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999876609

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

9999896789؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

سلام ظهرتون بخیر🎗😎
99999987660
درسته!؟🙁

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه.

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

الان پاسخم درسته یا نه؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😍👌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

خیلیییی ممنوننن💔😁😁😉😉😉

تیم پشتیبانی پرگاس

😇🌹

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟✌️😎

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
5 2

ایول😃😂✌

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99998956789

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

فرناز جان به راهنمایی که به خانم زهرا خورشاهی کردم دقت کن ❤

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

خیلی ممنون از راهنمایی تون💙

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999987650

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

سلام پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه.

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام ، خسته نباشید ، وقتتون بخیر 😘

💗 پاسخ = 99999785960 💗

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟✌️😎

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99998956790?

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999585960
سلام😇
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه. 😎

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

😕😐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

خیلی نزدیک شدی
۵ تا ۹ اولت درسته
۹۶۰ آخر هم درسته
فقط سه رقم وسط اشکال داره

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

999996785960
دیگه باید خودش باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😎🏅

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام میشه بگین اشتباهم کجاست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

برنده ها راهنمایی کنید لطفا

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

پریا جان راهنمایی های من رو با دقت بخون
کلا جواب رو گفتم

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
3 1

سلام بچه ها..
ببینید بهترین کار اینه که توی یک برگه اعداد ۱ تا ۶۰ رو بنویسید و شروع کنید با حوصله به خط زدن اعدادی که لازمشون ندارید..یعنی ۱۰۰ رقم باید خط بخوره و فقط ۱۱ رقم باقی بمونه..حالا طوری باید خط بزنید که اون عدد ۱۱ رقمی بزرگترین حالت ممکن باشه‌..
و اجازه جا به جا کردن اعداد رو ندارید..!

یه راهنمایی دیگه هم این میتونه باشه :
آخرین عددی که من به دست آوردم رو در نظر بگیرید و راهنمایی ای آقای وحیدی به اون دیدگاه کردن رو هم بخونید ؛ یقینا به جواب درست خواهید رسید👌🏻

موفق باشید سختکوشان پرگاسی😍😉🌿

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

999997585960
این چطور؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ریحانه جان عدد ۱۱ رقمی هست
مال شما ۱۳ رقم هست !

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

جواب 👇
99999758960
درسته یا نه ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام عصرتون بخیر ❤
پاسخ من ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰
🌻🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

👌🏅😎

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

پرگاس جان جوابم درست بود ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه😅

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

جواب : 99999785960
درسته ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

👌🏅😎

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام مجدد
99999875960

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

پاسخم درست شد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
6 0

نزدیکی پریاجون..
توی اعدادی که به کار بردی ؛ هییییچ تغییری ایجاد نکن..!
فقط ترتیبشون رو یه کوچولو عوض کن..
به سمت راست دست نزن
به سه رقم آخر هم کاری نداشته باش
فقط همون ۳ تا عدد وسط
دوتا عدد رو با هم جا به جا کنی ؛ حله 😉

مهدیا رجبی  مهدیا رجبی
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام وقت بخیر
99999785960
جواب من💓✨

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🌟

غزل ابراهیمی  غزل ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام خسته نباشید فکر میکنم جواب بشه ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟✌️😎

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

👌🏅😎

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
2 0

سلام مجدد😁👋
۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅😎✌️

زهرا خورشاهی  زهرا خورشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

دستت درد نکنه فاطمه جون بابت راهنمایی هاتون.
بالاخره برنده شدم😃😃

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
10 0

کاری نکردم من که..
تلاش ستودنی خودت باعث شد برنده شی😉💫

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام پاسخ من:۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

🌟😎👌

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

سلام
پاسخ من : ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
6 0

ممنون از فاطمه جون وراهنماییش😊💙
ممنونم از پرگاس😅👏

تیم پشتیبانی پرگاس

🙃🌷

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
10 0

🙂🌼🌻

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
11 ماه پیش
4 1

پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😎👌

مبینا تواضعی  مبینا تواضعی
پاسخ
11 ماه پیش
9 0

سلام روز خوش .. جواب میشه ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰ ... درسته ؟!

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

سلام خسته نباشید
پاسخ من : ۹۹۹۹۹۷۸۵۹۶۰

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
7 0

پاسخم درست بود؟؟

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99,999,785,960 جواب
با سلام
خدافظ😐
وقتی حرفی ندارم خوب چب بگم بازم به بزرگواری خودتون ببخشید

آیدا اسكندری  آیدا اسكندری
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

درسته؟

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

سلام خسته نباشید
جواب من:(99999678960)

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999785960

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام پاسخم درست بود؟

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

99999678960
اینم جواب من

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
4 0

میشه سریعتر بگین؟😕😕😕

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
5 0

99999785960

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

99999857960

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
10 0

جوابم ارسال شد؟! :(
تا الان گوشی نداشتم 😭

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
11 0

چرا دیدگاه من نیومد:(

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
11 1

با عرض سلام و خسته نباشید.
به نظر من پاسخ میشه:
٩٩٩٩٩٧٨٥٩٦٠

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
10 0

با عرض سلام و خسته نباشید.
به نظر من پاسخ میشه:
٩٩٩٩٩٧٨٥٩٦٠

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، درسته😎👌

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
9 0

99999578960
این چطور

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
8 0

سلام مجدد.
آیا پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بررسی میشه. ممنون

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
6 0

سلام مجدد‌.خسته نباشید.
شما فرمودید پاسخ من صحیحه ولی چرا اسمم جزء اسامی نیست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، با کمی تاخیر برنده ها معرفی شدن. ممنون از همراهی شما.

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

ممنون از زحماتتون😙😚😗😚😙

ارسال دیدگاه