معمای شماره 76


راهنما
دعوت دوستان
«کدام سه عدد؟»
عدد 22 را به سه قسمت چنان تقسیم کنید که اگر به یکی از عددهایی که بدست می آید 0.5 اضافه و از دومی 1.5 را کم و سومی را در 2.5 ضرب کنیم، سه عدد مساوی پیدا شود.

پاسخ

  

مجوع سه عدد مجهول برابر است با 22، اگر به اولی 0.5 اضافه کنیم، به مجموع هم 0.5 اضافه می شود؛ اگر از دومی 1.5 کم کنیم، از مجموع هم 1.5 کم می شود. اگر هر دو عمل را انجام دهیم، مجموع مساوی 21 می شود.
به این ترتیب، مساله ما چنین می شود: «مجموع سه عدد برابر است با 21، دو عدد اول و دوم با هم برابرند و هر کدام از آنها 2.5 برابر سومی است.» از اینجا نتیجه می شود که مجموع دو عدد اول و دوم مساوی 5 برابر سومی می شود، یعنی عدد 21 مساوی 6 برابر سومی است و بنابراین عدد سوم مساوی 3.5 خواهد بود. هر یک از دو عدد دیگر مساوی 8.75 و عددهای مورد نظر مساله چنین خواهند بود:


اسامی برندگان

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهریحانه طوفان

ریحانه طوفان

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهالنا یوسفی

النا یوسفی

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهنازنین عابدینی

نازنین عابدینی

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهریحانه غلامی

ریحانه غلامی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام صبح بخیر
باید مقسوم علیه 22 باشن اون سه تا عدد یا جمعشون بشه 22؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نیازی نیس مقسوم علیه 22 باشن، مجموعشون میشه 22.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

X+1.5+x/2.5+x-0.5=22
X=35/4

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، لزوما 3 تا عدد یکسان نیستند. دوباره تلاش کنید.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

من هم نگفتم هر سه یکسانند

تیم پشتیبانی پرگاس

نوشتن یک متغیر برای هر سه باعث برداشت اشتباه میشه، ممنون جواب بعدی تون درست بود.

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

اولی ۸/۲۵
دومی ۱۰/۲۵
سومی ۳/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🌹🏅

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

X+1.5+x/2.5+x-0.5=22
X=35/4=8'3/4
10.25
8.25
3.5

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام درآخر عددی که بدست میاد(یعنی ۳ عدد باهم مساوی می شوند) : ۳۵/۴

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، خیر. برابر نیستند. سه عدد متمایز هستند.

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتون بخیر
پاسخ من
اعداد =
8/25
10/25
3/5

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب =۱۰/۲۵
۸/۲۵
۳/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید پاسخ من :
اعداد :
۸٫۲۵
۱۰٫۲۵
۳٫۵

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹😎🏅

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
۸/۲۵-۳/۵-۱۰/۲۵

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹😎🏅

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ من:
۳۸/۶

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه.
سوال رو مجدد بخونید، احتمالا متوجه خواسته معما نشدید. ممنون از شما

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

این جوابی که من گفتم به جواب اصلی نزدیک هست یاخیر؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نزدیک نیست متاسفانه، برنده ها راهنمایی کنید.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

الان اون سه عدد قسمت کردیم رو بگیم یا یک عدد آخر که مساوی شده؟

تیم پشتیبانی پرگاس

اون 3 عددی که جمع شون 22 میشه و شرایط معما رو دارند، در یک دیدگاه جدید ارسال کنید.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

8.25
10.25
3.5

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

این درسته؟ ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😎🏅

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام روزتون بخیر🌞
اعداد اعشاری هستند؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، روز شما هم بخیر عزیزم.
بله.

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر باشه 🌸
سه عددی که من به دست آوردم 👇
۸٫۲۵ و ۱۰/۲۵ و ۳/۵
خسته نباشید 🌼

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹😎🏅

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام😇
اینم جواب من امیدوارم درست باشه😊

3ونیم
8و25صدم
10و25صدم

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ من اعداد:
۱۰/۲۵
۸/۲۵
۳/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
جواب معما اعداد
3/5
8/25
10/25

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
11 ماه پیش
1 3

وایییی مخم ترکید خیلی سخته😔 😔

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

#نفر_دهم😃
#اولین_دیدگاه
😉😎✌✌

تیم پشتیبانی پرگاس

😇👌

نازنین عابدینی  نازنین عابدینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اولی👈۸.۲۵
دومی👈۱۰.۲۵
سومی👈۳.۵؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

نازنین عابدینی  نازنین عابدینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

ببخشید،جوابی که فرستادم اومدش؟درس بود؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام نازنین جان، بله.
لطفا فقط یک دونه دیدگاه ارسال کنید و منتظر بمونید تا بررسی و تایید بشه.
اسم شما در لیست برنده ها اومده✌️

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب و احترام

جواب معما 👇👇👇👇👇


3/5
8/25
10/25

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام روز بخیر😎😁
اعداد👇🏻
۱۰/۲۵
۳/۵
۸/۲۵
🤗

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅✌️

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخ من : y:10.25
X:8.25
Z:3.5

تیم پشتیبانی پرگاس

🌹😍✌️

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و خسته نباشید.
میشه همین رو راهنمایی کنید که اون سه عدد اعداد یک رقمی هستند؟

تیم پشتیبانی پرگاس

دو تا از اعداد یک رقمی هستن.

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام روز خوش🙂🤞
جواب:
3.5
8.25
10.25

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

مهدیا رجبی  مهدیا رجبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
10.25
8.25
3.5
درسته؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

✌️😎🏅

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید.
به نظرمن پاسخ سوال میشه:
8/25
10/25
3/5

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🌹🏅

سیده مائده امینی  سیده مائده امینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

خسته نباشید.
پاسخ من صحیح بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بله عزیزم😍✌️

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام دوباره😊🌻
۸/۲۵
۱۰/۲۵
۳/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🌹🏅

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

فکر کنم رکورد کمترین تعداد دیدگاه رو امروز زدیم😂😂😂😂
دوستان خیلی باهوش پاشید برید پرگاس دریچه معمای امروز رو گذاشتم جایزه هم داره ساده هم هست جواب بدید جایزشم بگیرید
لازم به ذکره که هر روز ما معما داریم با جایزه راس ساعت 16 هم گذاشته میشه پس حتما شرکت کنید🙏🙏🙏

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🚙✌️

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

اما اصلا قشنگ نیست💔حتما شرکت کنید بچه ها👌

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

چی قشنگ نیست؟ ( گزینه میزارم جوابت راحت تر بشه )
1) دیدگاه کم تو این معما
2) معمای من
3) جایزه دادن من ( یا جایزه های من )
4) شرکت نکردن بچه ها تو معمای من

تیم پشتیبانی پرگاس

شاید منظور کم بودن دیدگاه های معمای امروز پرگاسه! تا الان 24نفر برنده داریم ولی😎

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
3 0

۱) دیدگاه کم😞

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

😂😂😂😂
به دیدگاه آقای وحیدی جواب دادین اعلانش واسه من اومده😂😂😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

😅✌️

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
2 1

وایی شما چرا همه چی رو ریاضی میکنین😱😂(کلا همه کاراتون براساس منطق هست)

گزینه۱) 😭😭

(آخرین دیدگاهم😭)

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خدمت پرگاس
پاسخ من=
8/25
10/25
3/5
ممنونم

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
3.5 و 8.25و10.25

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

معصومه ابراهیمی  معصومه ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

با عرض سلام و وقت به خیر ، و اما این هم پاسخ من 🌺

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام پرگاس جان 🌹
اینم جواب من ☺️
درسته ؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام😁👌
۸/۲۵(+۰/۵)
۱۰/۲۵(-۱/۵)
۳/۵(× ۲/۵)

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🌹🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

پرگاس جونم اینجا سوت و کور شده😭
صفا نداره😲😞
من پرگاس شنگول خودمو میخوام😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
حالا که اینطور شد میرم سراغ مردم آزاری😎😈
بلکه یکم روحیه بگیرن بچه‌ها😋👌

تیم پشتیبانی پرگاس

😇😇😇😎😎✌️

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

۸.۲۵ عدد اول
۱۰.۲۵ عدد دوم
۳.۵ عدد سوم

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅👌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام..شبتون بخیر
3.5 و 8.25 و 11.75 ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

راستی راستی
کدوم پشتیبان زیباروی پرگاس هستید ؟😎😍

تیم پشتیبانی پرگاس

حدس بزنید😎

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نمیشه خودتون بگید ؟
قضیه حدس رو من به خانم محمدی فقط گفتم که..
ولی بعید میدونم ایشون باشید

تیم پشتیبانی پرگاس

ایشون نیستن

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

الان با این حرفتون یعنی سرپوش بزارم رو حس کنجکاویم؟
خییلیییی سخته هااااا

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅👌

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

8/25

10/25

3/5
سلام اعداد اینان .

علیرضا خالقی  علیرضا خالقی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام پرگاس جواب من اینه اولی ۸/۲۵
دومی ۱۰/۲۵
سومی ۳/۵

تیم پشتیبانی پرگاس

نتایج اعلام شده علیرضا عزیز

معصومه ابراهیمی  معصومه ابراهیمی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پرگاس جون امتیاز من ثبت نشده 😢

تیم پشتیبانی پرگاس

داخل پنل تون قسمت سرگرمی ها رو ببینید، نتایج و امتیازتون ثبت شده.

ارسال دیدگاه