معمای شماره 77


راهنما
دعوت دوستان
«تیمارستان ها»
به آقای کریگ، کارآگاه اسکاتلندیارد، ماموریت داده شد که به فرانسه برود و سه تیمارستان را که گویا با مسئله ای روبه رو شده بودند بررسی کند. ساکنان هر یک از این تیمارستانها را فقط پزشک و بیمار تشکیل داده بود. پزشکان کارمند تیمارستان بودند. در هر تیمارستان هر یک از ساکنان پزشک یا بیمار یا عاقل بود یا دیوانه. در ضمن عاقلها کاملا عاقل بودند و باورهایشان درستی صددرصد داشت، یعنی هر گزاره درست را درست می انگاشتند. باورهای دیوانه ها کاملا نادرست بود، یعنی هر گزاره نادرست را درست می پنداشتند و هر گزاره درست را نادرست می دانستند. در ضمن کلیه ساکنان تیمارستان همیشه راستگو بودند یعنی آنچه را می گفتند واقعا باور داشتند.
«تیمارستان اول»
کارآگاه کریگ، در نخستین تیمارستانی که بازدید کرد، با دو نفر از ساکنان به نامهای جونز (Jonnes) و  اسمیت (Smit)  جداگانه گفتگو کرد.
 از جونز پرسید: «بگو ببینم درباره آقای اسمیت چه می دانی؟»
جونز پاسخ داد: «باید بگویی دکتر اسمیت. او از پزشکان همکار ما در تیمارستان است.»
اندکی بعد کریگ آقای اسمیت را دید و از او پرسید: «درباره جونز چه می دانی؟ پزشک است یا بیمار؟»
اسمیت پاسخ داد: «او بیمار است.»
کارآگاه چند لحظه وضعیت را جمع بندی کرد و دریافت که باید در آن تیمارستان مسئله ای وجود داشته باشد: یا باید یکی از پزشکان دیوانه باشد و بنابراین نبایستی در تیمارستان کار کند، یا باید یکی از بیماران عاقل باشد و بنابراین نبایستی او را در تیمارستان نگه داشت.
کریگ چگونه به این واقعیت پی برد؟

پاسخ

  

ثابت می کنیم که جونز یا اسمیت (نمی دانیم کدامیک) باید یا پزشک دیوانه یا بیمار عاقل باشد (باز هم نمی دانیم کدامیک). جونز یا عاقل است یا دیوانه. فرض کنیم عاقل باشد. در این صورت نظر او درست است، یعنی اسمیت واقعا یک پزشک است. اگر اسمیت دیوانه باشد، در این صورت پزشکی دیوانه است. اگر اسمیت عاقل باشد، در این صورت پزشکی دیوانه است. اگر اسمیت عاقل باشد، در این صورت نظر او درست است و این بدان معنی است که جونز یک بیمار و بنابراین عاقل است (چون فرض کرده ایم که جونز عاقل است). به این ترتیب ثابت می شود که اگر جونز عاقل باشد، یا او بیماری عاقل یا اسمیت پزشکی دیوانه است.
اکنون فرض کنیم که جونز دیوانه باشد. در این صورت نظر او نادرست است و این بدان معنی است که اسمیت بیمار است. اگر اسمیت عاقل باشد در این صورت بیماری عاقل است. اگر اسمیت دیوانه باشد، در این صورت نظر او نادرست است و نتیجه می شود که جونز پزشک است، و آن هم یک پزشک دیوانه. به این ترتیب ثابت می شود که اگر جونز دیوانه باشد، یا او پزشکی دیوانه است یا اسمیت بیماری عاقل است.
به طور خلاصه، اگر جونز عاقل باشد، در این صورت یا او بیماری عاقل یا اسمیت پزشکی دیوانه است. اگر جونز دیوانه باشد، در این صورت یا او پزشکی دیوانه یا اسمیت بیماری عاقل است.


اسامی برندگان

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهنازنین عابدینی

نازنین عابدینی

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام ببخشید میشه هم بیمار و هم دکتر عاقل
یا هم دکتر و هم بیمار دروغگو باشند؟
و اینکه میخواستم بپرسم منظور سوال اینه که تو هر بیمارستان یک دکتر ،یک بیمار و چند ساکن دیگر بجز ابن دونفر دارد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بله می شه.
بله داره ولی همه ساکنین یا بیمار هستند یا دکتر.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

یعنی چی؟😐😐😐

تیم پشتیبانی پرگاس

راهنمایی: دو حالت در نظر بگیرید یک حالت اینکه اگر جونز عاقل باشد و دومین حالت اینکه اگر جونز دیوانه باشد.
بعد در هر حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلان و عرض ادب و احترام
اگر جونز عاقل باشد، اسیمت دکتر است و جونز بیمار
اگر جونز دیوانه باشد ، اسیمت بیمار است و جونز دکتر

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم
باید مشخص کنی که دکتر یا بیمار چه حالتی می تونن داشته باشن، یعنی مشخص بشه بیمار عاقل یا بیمار دیوانه!

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام صبح بخیر
چون که جونز گفته اسمیت از همکاران من است ینی خودش را پزشک میدانسته ولی اسمیت گفته که جونز بیمار است
پس میتونیم بگیم یا جونز واقعا پزشک دیوانه است یا یک بیمار عاقل...
و اسمیت هم همینطور یا میتوان گفت که یک پزشک دیوانه است که گاهی اشتباه می کند و یا یک بیمار عاقل است...

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب نهایی درسته😍👌
نحوه بیان جواب با کمی ارفاق پذیرفته شد🤫

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام😞💔✋
اگر جونز عاقل باشد پس باید مرخص بشه و جحاش اونجا نیست.
اگر دیوانه باشد باید تحت درمان قرار بگیرد
اگر اسمیت دیوانه باشد پس نباید دکتر باشد و باید تحت درمان قرار بگیره
و اگر عاقل باشه دکتر هست و باید به کارش در بیمارستان ادامه بده

تیم پشتیبانی پرگاس

😇😇😇 تحلیل تون کامل نیس، دوباره تلاش کنید.
برنده ها راهنمایی کنید.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

خب اینجوری میشه اگه جونز عاقل باشه پس اسمیت میشه دکتر و چون اسمیت دکتره پس عاقله و میگه جونز بیماره یعنی دیوانه است که با فرض اولیه تناقض است
اگر جونز دیوانه باشد پس اسمیت بیماره پس دیوانه است پس وقتی میگه جونز بیماره یعنی جونز دکتره که بازم با فرض اولیه در تناقضه
پس جونز نه دیوانه بیمار نه عاقل دکتر است پس یا عاقل بیمار است یا دیوانه دکتر

تیم پشتیبانی پرگاس

خوبه 😇👌

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

دو حالت امکان دارد یا جونز عاقل است یا جونز دیوانه است:
حالت اول جونز عاقل است:بنابراین با توجه به گفته ی جونز خودش و اسمیت پزشک اند و چون می دانیم جونز پزشک است اما اسمیت گفته است او بیمار است؛پس اسمیت یک پزشک دیوانه است و نباید در تزمارستان کار کند
حالت دوم جونز دیوانه است:بنابراین با توجه به گفته ی جونز اسمیت بیمار است و بنابراین اگر اسمیت عاقل باشد خود بیماری است که عاقل است و نباید در تیمارستان نگه داشته شود و اگر اسمیت دیوانه باشد؛پس با توجه به حرف اسمیت جونز پزشک است و بنابراین چون می دانیم جونز دیوانه است پس جونز پزشک دیوانه است و نباید در تیمارستان کار کند

تیم پشتیبانی پرگاس

عالی😎🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

😞💔👈
اگر جونز یک بیمار عاقل باشد پس باید مرخص بشود چون جاش اونجا نیست
در صورتیکه جونز یک بیمار دیوانه باشد باید در آنجا تحت درمان قرار بگیرد

اگر اسمیت یک پزشک عاقل باشد باید در آنجا به کارش ادامه دهد
و اگر یک پزشک دیوانه باشد باید تحت درمان قرار بگیرد( به عبارتی اسمیت یک پزشک دیوانه هست)

تیم پشتیبانی پرگاس

صحبت شما درسته، اما خواسته سوال این نیست.
از شما خواسته شده به صورت منطقی در مورد حالت های مختلف بحث کنید، همونطور که در جواب اول محسن عزیز راهنمایی کردیم، دو حالت رو در نظر بگیرید و مشخص کنید در هر حالت چه نوع بیمار و دکتری وجود خواهد داشت.

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام..روزتون بخیر🌷🌱
یعنی مثل خانم غلام زاده که تمام حالات رو نوشتند ؟
یا فقط باید مشخص کنیم جونز پزشک یا بیمار عاقل یا دیوانه ست و همینطور برای اسمیت ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

تمام حالتها نیاز نیس عزیزم، باید بگیم اگه جونز عاقل باشه با توجه به صحبت‌هایی که در معما شده، آیا جونز پزشک است یا بیمار؟ اسمیت چطور؟
و بعد اگر جونز دیوانه باشه، دوباره همین موارد رو بررسی کنیم. ✌️

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ بنده : بیمار عاقل هست و دکتر هم که معلومه عاقل هست در نتیجه بیمار باید مرخص شود
زیرا : بیمار عاقل میداند ( باور دارد ) که پزشک کیست و در سوال گفته شده بیمار ها همیشه نادرست میگویند اما آنچه باور دارند را میگویند که راست محسوب میشود اما این بیمار چون عاقل بوده میدانسته که پزشک کیست و حقیقت را نیز می‌گفته

و اما پزشک به نظر من عاقل هست زیرا حقیقت را گفته و درست هم بوده که بیمار کیست در سوال گفته شده پزشک درست میگوید و حقیقت را نیز میگوید

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام بیتا عزیز
در این معما بیمار می تونه سالم (عاقل) و یا دیوانه باشه، دکتر هم می تونه عاقل یا دیوانه باشه. دوباره تلاش کنید.

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگر جونز عاقل باشه ، بیمار نیست و باید مرخص بشه
اگر جونز دیوانه باشه، که باید در تیمارستان تحت درمان باشه


اگر اسیمت دیوانه باشه ، پس نباید دکتر باشه و باید در تیمارستان تحت درمان باشه

اگر اسیمت عاقل باشه، که هیچی دکتره

اگر هر دو عاقل باشند که ، اسیمت دکتر است و جونز بیمار

اگر هر دو دیوانه باشند ، اسیمت بیمار و جونز دکتر


دیگه از این کامل تر به ذهنم نرسید امیدوارم درست باشه

تیم پشتیبانی پرگاس

😵😵😵

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگر جونز یک بیمار عاقل باشد پس یک پزشک چون در متن اومده همکار ما

و اگر دیوانه باشد باید تحت درمان قرار بگیرد

اگر اسمیت عاقل باشد پس یک دکتر عاقل هست و در صورتی که دیوانه باشد او یک بیمار است و باید تحت درمان دکتر باشد

تیم پشتیبانی پرگاس

🤓🤓🤓نه متاسفانه

النا یوسفی  النا یوسفی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
اسمیت: عاقل
جونز:دیوانه

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

فک کنم جفتشون مریض دیوانه باشن😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂👌

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگه جونز دیوانه باشه:
اسمیت دکتر نیست و اسمیت باید از تیمارستان بره
اگه جونز عاقل باشه :
اسمیت دکتر است و جونز باید تیمارستان را ترک کنه


اگه اسمیت دیوانه باشع:
جونز دیوانه نیست
اگه اسمیت عاقل باشد :
جونز دیوانه است

شاید جفتشون دکتر باشن
شایدم جفتشون مریض باشن

نتیجه :
اسمیت : اسمیت دکتر سالم است
جونز هم مریض سالم هست

یا

اسمیت دکتر دیوانه است
جونز هم بیمار سالم است

فعلا فقط همینا به عقلم میرسه

تیم پشتیبانی پرگاس

😵😵😵

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

طبق جوابهایی که جونز داده:
اگر جونز عاقل باشد پس اسمیت هم عاقل است
اگر جونز دیوانه باشد پس اسمیت هم دیوانه است.

طبق جوابهایی که اسمیت داده:
اگر اسمیت دیوانه باشد پس جونز عاقل است
اگر اسمیت عاقل باشد پس جونز دیوانه است
.....
چون این سخن های این دو نفر باهم نمیخورد
کاراگاه به این واقعیت پی برد.

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

من این رو فقط میگم و میرم شما 😵😵😵 این علامت رو دادید یعنی هیچکدوم از پاسخ های من درست نبود پس
لسمیت دکتر سالم و جونز دکتر دیوانه
یا اسمیت دکتر دیوانه و جونز دکتر سالم
یا اسمیت مریض سالم و جونز مریض دیوانه
یا اسمیت مریض دیوانه و جونز مریض سالم
یا اسمیت دکتر سالم و جونز مریض دیوانه
یا اسمیت دکتر دیوانه و جونز مریض سالم
یا اسمیت مریض دیوانه و جونز دکتر سالم
یا اسمیت مریض سالم و جونز دکتر دیوانه
یا اسمیت دکتر سالم و جونز مریض سالم
یا هم اسمیت دکتر دیوانه و جونز مریض سالمه
یکی از اینا هستش نه ؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه معنیش این بود که گیج شدم😇😇👌
شما همه حالتها رو گفتید، ولی فقط یه تعدادی از اینها جواب معما میشه.

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگه جونز عاقل باشه جفتشون دکترن ولی جونز دکتر سالم و اسمیت دکتر دیوانه

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام جواب من

جونز عاقل است.
اسمیت دیوانه استِ

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جواب من درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام زهرا جون، استدلال تون درست نیس.
به راهنمایی های قبلی توجه کنید.

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام عصرتون بخیر
اگر جونز عاقل باشد اسمیت دکتر دیوانه است و نباید کار کند
اگر جونز دیوانه باشد اسمیت و جونز هر دو دیوانه اند و جونز دکتر دیوانه است

تیم پشتیبانی پرگاس

خوبه✌️🏅
قبول می کنیم ولی با ارفاق، حتما جواب معما رو با دقت بخونید و درک کاملتری نسبت به جواب معما داشته باشید.😎

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
11 ماه پیش
0 1

سلام جونز دیوانه است و اسمیت عاقل است

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه، جواب رو با توجه به راهنمایی های انجام شده ارسال کنید.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

با سلام
دوستان معمای امروزم داخل پرگاس دریچه گذاشتم دیگه فکر کنم همتون می دونید که جایزه هم داره پس نمیگم دیگه.
راهنمایی این معما هم من بلد نیستم بقیه برنده ها راهنمایی کنن ولی به نظرم راهنمایی که پرگاس به من کرد رو بخونید احتمالا بتونید حل کنید چون منم با همون راهنمایی پیش رفتم.
آقای غلامپور اگه میشه یک لحظه پی وی تلگرامتونم چک کنید😊😊 ( یا اگر فرد دیگه ای دید بگن که چک کنن البته اگه استراحت نمی کنن و خواب نیستن )

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون محسن عزیز✌️

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام

اگر جونز عاقل باشد، اسیمت دکتر دیوانه است و جونز بیمار عاقل
اگر جونز دیوانه باشد ، اسیمت بیمار عاقل است و جونز دکتر دیوانه

تیم پشتیبانی پرگاس

خوبه✌️🏅
قبول می کنیم ولی با ارفاق، حتما جواب معما رو با دقت بخونید و درک کاملتری نسبت به جواب معما داشته باشید.😎

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

واییییییی باورم نمیشه چقدر آسون بووووود😱😱
من عاشق معمای منطقیم😍
دو تا سوال دارم نمیدونم تیکت بزنم یا نه!
خب میگم شاید خودتون جواب بدید😁
اینکه وقتی پشتیانی به دیدگاهم پاسخ میده برای من اعلانی نمیاد.نمیدونم چیکار کنم.بعد باید برم همونجایی که دیدگاه فرستادم رو ببینم که بعد میفهمم پاسخ دادن. برای همه اینجوریه یا فقط برای من؟
اگه برای همه هستش وقتی پشتیبان پاسخ میده اعلان بیاد برامون خیلی خوب میشه اینو اجرا کنید لطفا.
اگه برای همه نیستش مشکل من چیه؟ فقط تو پرگاس دریچه وقتی یک کاربر جواب میده برام اعلان میاد تو سرگرمی های دیگه اعلان نمیاد برام. تو هیچکدوم از سرگرمی ها وقتی پشتیبان پاسخ دیدگاهم رو میده برام اعلان نمیاد.
وقتی میخوام یکی رو به پرگاس دعوت کنم باید چطوری این کارو بکنم بعد حتما باید اون شخص عضو پرگاس بشه که برای من امتیاز بیاد؟

تیم پشتیبانی پرگاس

وقت بخیر، حتما بررسی میشه. ممنون از همراهی شما.
برای دعوت دوستان کافیه شماره تماس دوستتون رو در قسمت دعوت دوستان وارد کنید تا پیامک دعوت برای ایشون بره.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

تیکه کلامتون😂👌
خیلی ممنون❤

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جونز و سمیت هردو دیوانه اند

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

هلن یعقوبی  هلن یعقوبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام به نظر من جونزپزشک بیمار بوده که عاقل شده و اسمیت دکتر است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر باشه 😘
به نظر من جونز دکتر دیوانه است که باید بستری شود
و اسمیت بیمار عاقل است که باید مرخص شود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام😋
اگر جونز عاقل باشد😁اسیمت یه دکتر دیوانه است و😯 جونز بیمار عاقل😂
اگر جونز دیوانه باشد 😜، اسیمت بیمار عاقل است😐 و جونز دکتر دیوانه😂😂😂😂

تیم پشتیبانی پرگاس

خوبه✌️🏅
قبول می کنیم ولی با ارفاق، حتما جواب معما رو با دقت بخونید و درک کاملتری نسبت به جواب معما داشته باشید.😎
اگر جونز عاقل باشد😁اسیمت یه دکتر دیوانه است و😯 یا جونز بیمار عاقل😂
اگر جونز دیوانه باشد 😜، اسیمت بیمار عاقل است😐 و یا جونز دکتر دیوانه😂😂😂😂
به تفاوت بین جملات اینجا و جملات جواب خودتون دقت کنید.

هلن یعقوبی  هلن یعقوبی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جوابم به دستتون رسید

تیم پشتیبانی پرگاس

بله بررسی شد، مجدد تلاش کنید.

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پاسخ بنده درست بود ؟🍀

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

نازنین عابدینی  نازنین عابدینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اولی دکتر دیوانس بیمار عاقله
دومی دکتر عاقله بیمار دیوانس

نازنین عابدینی  نازنین عابدینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اولی دکتر دیوانس بیمار عاقله
دومی دکتر عاقله بیمار دیوانس

تیم پشتیبانی پرگاس

جواب کامل نیس.

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام شبتون بخیر 💗
اگر جونز عاقل باشد، اسیمت دکتر است و جونز بیمار
اگر جونز دیوانه باشد ، اسیمت بیمار است و جونز دکتر
تو حالت اول
دکتر دیوانه بیمار عاقل
و در حالت دوم
دکتر عاقل بیمار دیوانه

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام شب بخیر
ببخشید اگه کمتر از 10 نفر بشیم مث چند سری قبل دو برابر امتیاز میدین؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بررسی می کنیم. شاید😉

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پرگاس جون بررسی کردین؟ 🙃

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم، امکانش نیس😬

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

درست بود ؟؟😱😥

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😍👌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

اخ جونمی جون😍😍💕
میشه معرفی کنید خودتونو ؟ مرگ من بگید کی هستید.
من میدونم پشتیبانامون ناز میکنن ولی به جان خودم با سه دیدگاه نمیشه ناز خرید..!!
بگید کی هستید از دست منم راحت میشید..
لطفااا😭😭😢

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂😂
من دکتر غلامپور هستم😎👌متاسفانه اومدید موسسه من ندیدم شما رو.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

از نظرم اسمیت دکتر هستش و دیوانه
و جونز دکتر و عاقل

یا هم
جونز بیمار دیوانه و اسمیت بیمار عاقل

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، مورد قبول نیس.

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام
یعنی نادرست هست یا بی دلیل قبول نیست؟
دلیلم اینه که جونز اگر دیوانه باشه و دکتر که اشتباه میشه چون تو حرفش گفته خودش و اقای اسمیت باهم دکتر هستن
وو اگر که بیمار باشه قطعا باید دیوانه باشه چون اگر عاقل باشه در مورد خودش اشتباه گفته
و از روی همین مال اقای اسمیت رو مشخص کردم

تیم پشتیبانی پرگاس

به طور خلاصه دو حالت دیوانه و عاقل بودن جونز رو بیان کنید و نتیجه بگیرید چه حالت‌هایی می تونه به‌وجود بیاد. ممنون

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

کردم دیگه
اگر جونز دیوانه باشه نه خودش و نه اسمیت دکتر نیستند و اسمیت هم عاقل و بیمار هست بنا به حرف جونز
پس جونز بیمار دیوانه و اسمیت بیمار عاقل
اگر هم جونز راست بگه هم خودش و هم اسمیت دکتر هستند و حرف اسمیت در مورد بیمار بودن جونز نادرست است پس
اسمیت دکتر دیوانه و جونز هم دکتر عاقل هست
دیگه از این دلیل بیشتر نمیتونم بیارم

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه، نمیشه اینطور استدلال کرد.

نازنین عابدینی  نازنین عابدینی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگر جونز عاقل باشد، اسیمت دکتر دیوانه است و جونز بیمار عاقل
اگر جونز دیوانه باشد ، اسیمت بیمار عاقل است و جونز دکتر دیوانه

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام من گفتم اگر جونز دیوانه باشه پس گزاره اش اشتباهه و اسمیت بیماره
ازطرفی جونز در این حالت هم میتونه دکتر دیوانه باشه هم بیمار دیوانه که اگر بیمار دیوانه باشه باید اون بستری بشه و اسمیت مرخص بشه چون گزاره اش درست بوده
اما اگر دکتر دیوانه باشه که نباید اونجا کار کنع و اسمیت هم بیمار هست و باید بستری بشه
.
.
.
.
وای گیج شدم😅
خب حالا اگر جونز عاقل باشه وقتی گفته اسمیت دکتره پس درست گفته حالا ممکنه جونز دکتر عاقل باشه یا بیمار عاقل اگر دکتر عاقل باشه اسمیت اشتباه گفته و دیوانه هست بنابراین اسمیت یک دکتر دیوانه هست و جونز یک دکتر عاقل که در این حالت باید اسمیت از اونجا بره حالا اگر جونز بیمار عاقل باشه باید مرخص بشه و اسمیت هم که به اون گفته بیمار درست گفته و اسمیت دکتر عاقل هست.
.
.
.
.
.
.
.
من خیلی گیج شدم امیدوارم درست باشه😊😅

تیم پشتیبانی پرگاس

والا من نفهمیدم چی گفتی فقط فهمیدم درستی و یا نادرستی گزاره ها رو خوب متوجه شدی و چون امروز به بقیه هم ارفاق شده، با ارفاق ازتون قبول می کنم. 😇

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

از این به بعد یک معما بزارین حداقل خودتون گیج نشین😂😂😂عالی ولی😀😇

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅👌

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
11 ماه پیش
1 0

سلام
الان فهمیدم امروز معما داشتیم😑😑😂😂
تا ساعت چند وقت داریم؟؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

تا ساعت 22🙃

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جونز دیوانه و بیمار بوده چون همه رو دکتر میدونسته
اسمیت دکتر است

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

باورم نمیشد درست باشه😍
در اولین پاسخ😎
متشکرم پرگاس✌❤

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگر جونز عاقل باشد:
جونز(پزشک)عاقل
اسمیت(پزشک)دیوانه
اگر جونز دیوانه باشد:
جونز (بیمار)دیوانه
اسمیت(بیمار)عاقل

تیم پشتیبانی پرگاس

داری نزدیک میشی

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

اگر جونز عاقل باشد :
جونز پزشک عاقل
اسمیت پزشک دیوانه
اگر جونز بیمار دیوانه باشد :
اسمیت پزشک عاقل
جونز بیمار دیوانه

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
اگر جونز عاقل باشه :
جونز پزشک عاقل هست و اسمیت پزشک دیوانه .

اگر جونز دیوانه باشه :
جونز بیمار دیوانه هست و اسمیت پزشک عاقل .

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

نزدیک شدم ؟

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

جواب دوم من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب
با توجه به مکالمات انجام شده
آقای جونز حتما بیمار و آقای اسمیت دکتر سالم هستند

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه.

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

کاراگاه همچنان در تیمارستان سرگردان است
باتوجه به صورت معما قرار بود کاراگاه یک جواب مشخص درک کند

تیم پشتیبانی پرگاس

سرگردان نیس، میدونه که یک بیمار عاقل و یا یک پزشک دیوانه در بیمارستان وجود داره.

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

پاسخم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
11 ماه پیش
0 0

یا اسمیت دکتر دیوانه هستش و جونز مریض دیوانه
یا جونز دکتر دیوانه و اسمیت مریض دیوانه است

ارسال دیدگاه