معمای شماره 78


راهنما
دعوت دوستان
«جزیره پرسندگان»
در گوشه ای از اقیانوس بیکران، جزیره عجیبی وجود دارد که به جزیره پرسندگان شهرت دارد. سبب این نامگذاری آن است که ساکنان این جزیره همیشه مطلب خود را به صورت پرسش بیان می کنند. مردمان این جزیره فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ آنها بلی یا خیر باشد. هرکس از نوع A است یا از نوع B. مردمان نوع A فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ درست آنها بلی باشد و مردمان نوع B فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ درست آنها خیر باشد. به عنوان مثال، کسی از نوع A ممکن است بپرسد «آیا دو بعلاوه دو می شود چهار؟» اما نمی پرسد که «آیا دو بعلاوه دو می شود پنج؟»، یک فرد نوع B ممکن نیست بپرسد که آیا دو بعلاوه دو می شود چهار، بلکه می پرسد «آیا دو بعلاوه دو می شود پنج یا می شود شش؟»
فرض کنیم که در این جزیره حضور دارید و فردی از شما می پرسد «آیا من از نوع B هستم؟» شما چه نتیجه ای می گیرید؟
 آیا نتیجه می گیرید که این فرد از نوع A است؟ یا نتیجه می گیرید از نوع B است؟ یا نتیجه می گیرید که این فرد نمی تواند از نوع A و یا از نوع B باشد؟ یا نمی توان تشخیص داد و نیاز به اطلاعات بیشتری هست؟
توضیحات: لطفا با دلایل منطقی نتیجه گیری کنید که کدام یک از موارد فوق می تواند درست باشد و جواب خود را ارسال کنید.
توجه: در این معما برای جلوگیری از تقلب، راهنمایی از سمت پرگاس در دیدگاه هایی که نمایش داده می شود، صورت نمی گیرد. اگر پاسخ درست باشد و دلایل اشتباه باشد به عنوان برنده انتخاب نمی شوید.

پاسخ

  

این فرد نمی تواند از نوع A و همچنین از نوع B باشد.


اسامی برندگان

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهریحانه علی پور

ریحانه علی پور

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

برنده مسابقهدیانا شیرزاد

دیانا شیرزاد

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهنرگس رفیع

نرگس رفیع

برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهمرجان جعفری

مرجان جعفری

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

اگر از نوع b باشد پس باید پرسشی بکند که جوابش نه باشد که الان بله هست پس از نوع b نیست
اگر از نوع a باشد پس باید پرسشی کند که جوابش بلی باشد که الان نه است پس از نوع a هم نیست
پس نه a نه b هیچ کدومشون نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
من گفتم اگر این فردaباشه سوالی نمیپرسه که پاسخش خیر باشه
پسaنیست
و اگرbباشه سوالی نمیپرسه که پاسخش بلی باشه
پسbهم نیست
بنابراین اون نه از نوعAهست و نه از نوعBهست

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅👌

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
اگر آن فرد a باشد پس اشتباه پرسیده است
پرسش=آیا من از نوع bهستم؟
جواب در صورت aبودن بله
ولی نمی‌شود
مگر آنکه هم از گروه a و هم از گروه b باشد
یعنی گاهی جوابش خیر و گاهی جوابش بله باشدولی اگر از گروه b باشد
پرسش:آیا من از نوع b هستم؟
جواب در صورت b بودن
:نه b نیستی زیرا تو a هستي
که امکان ندارد که b باشد وتنها a هم که نمی‌تواند باشد زیرا در آن صورت باید جواب سوالش بلی می بود
پس ما یک گروه سوم داریم به نام c که گاهی جوابشان بله و گاهی جوابشان نه هست

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅👌

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
1 0

جواب درست این سوال برای افراد نوع A خیر است؛بنابراین افراد نوع Aاین سوال را نمی پرسند؛و جواب درست این سوال برای افراد نوع Bبله است و بنابراین افراد نوع Bاین سوال را نمی پرسند

تیم پشتیبانی پرگاس

😍🏅👌

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام صبح بخیر
من میگم نمیشه تشخیص داد چون اگه شخصیت A بپرسه:بله اون شخص، شخصِ B هست.
ولی اگه شخصیت B بپرسد این سوال را: مطمعن میشویم که این شخص، شخصِ B نیست چون جواب درست سوالایی که شخصیت B میدهد، خیر است.
و چون ما تو دو تا گزاره دو جواب متفاوت داریم نمیتونیم قطعی بگیم که این شخص، A هست یا B ، و نیاز به توضیحات بیشتر داریم...

تیم پشتیبانی پرگاس

نتیجه گیری درست نیس،‌ مجدد تلاش کنید.

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
به نظر من فرد نه A هست و نهB

خب اگر بخواهد a باشد باید پاسخش بله باشد
اما اینکه افراد b. ، a نیستند

واگر بخواهد b باشد که پاسخش خیر میشود
بازهم افراد a ، b نیستند

پس این شخص نه a و نه b است

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
اگر a باشد جواب سوال او خیر خواهد بود پس از نوع a نیست
اگر b باشد جواب سوال او بلی خواهد یود پس از نوع bهم نیست
به همین دلیل نیاز به اطلاعات بیشتر داریم

تیم پشتیبانی پرگاس

نتیجه گیری درست نیس،‌ مجدد تلاش کنید.

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

به نظرم فرد نمیتواند از نوع a و b باشد .

چون اگر a باشد و سوال کند آیا من از نوع b هستم
و جواب های a حتما بله است پس فرد جزو a نیست.

اگر فرد b باشد و سوال کند آیا من از نوع b هستم
خب جوابهای گروه b خیر است . پس فرد در گروه b هم نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام و عرض ادب
باتوجه به مفروضات سوال اگر فرض کنیم شخص از گروه Aباشد باید جواب بلی باشد که نمی تواند درست باشد
و چون گروه Bجواب سوالشان خیر است باز هم جواب سوال بله می باشد پس نتیجه می گیریم فرد نمی تواند از نوع A و یا از نوع B باشد

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
1 سال پیش
1 0

یک روش دیگه هم برای این که نشون بدیم این فرد نه نوع Aهست نه نوع Bاینه که بگیم اگه جواب درست این سوال برای فرد پرسشگر بله باشد پس باید نوع Aباشد و از طرفی چون جواب بله بوده پس فرد باید نوع Bباشد؛بنابراین تناقض به وجود میاد و اگرم جواب درست سوال برای فرد پرسشگر خیر باشه پس پرسشگر باید نوعBباشه و از طرفی چون جواب خیر بوده پس فرد باید نوع Aباشه و بازم تناقض به وجود میاد؛پس این فرد نه میتونه نوع Aباشه نه میتونه نوع Bباشه؛و چون مردمان جزیره حتما یکی از دو نوعAوBهستن پس پرسشگر اصلا از مردمان جزیره نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

عالی😎👌

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام میشه دونفر اول به عنوان نفرات اول قبول کنید چون من از 9و45دقیقه منتظر بودم واقعا اون چند دقیقه تفاوت هم به خاطر صفحه کلید و تایپ هست😔
لطفا😢من نفر اول میخوام...

تیم پشتیبانی پرگاس

اگر نفر اول موافق باشه و موافقتشو اعلام کنه، ما مشکلی نداریم.
محسن خان جواب بده😎

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

من هم این پیشنهاد رو داده بودم
مخصوصا این دفعه که بخاطر اینکه حتما قبول کنند یک عالمه توضیح دادم

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام پریا جان
در حالت کلی قبول نکردیم، ولی امروز چون فاصله زمانی بین نفر اول و دوم کم بود تصمیم گیری رو به نفر اول سپردیم.

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

تو این موقعیت آقای وحیدی رو از کجا پیدا کنم😰

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

من مشکلی ندارم اگه در امتیاز من تاثیری نداره🤔🤔🤔
( حالا که قبول کردم میشه جام اخلاق بدین یک چند هزار امتیازی اضافه بدین😉😉😉 )

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂😂🏅👌

ریحانه علی پور  ریحانه علی پور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

آخیییییش قلبم اومد تو دهنم....
سپاسگزارم از شما 🙏

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
1 سال پیش
0 0

اگر a باشد جواب سوال او خیر خواهد بود پس از نوع a نیست
اگر b باشد جواب سوال او بلی خواهد یود پس از نوع bهم نیست
پس عضو گروه a,b نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

جواب من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😍👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
این فرد نه از نوع A هستدو نه از نوع B
درصورتیکه از نوع A باشد جواب خیر میشود. و این اشتباهه چون جواب گروهA همیشه بله هست.
و درصورتیکه از نوع B باشد باید دو گزینه بدهد... مثل اینکه بپرسد : آیا من از گروه B می‌شوم یا از گروه A می‌شوم؟

پس درنتیجه این فرد نه آ هست و نه ب😁
و کلا فرد مردم‌وزاری‌هست که مارا سرکار گذاشته😶👌

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂🏅👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام صبحتون بخیر
به نظر من نمیشه تشخیص داد .
چون که اگه آدم A این سوال رو پرسیده باشه که آیا من از نوع B هستم؟ ، جوابش میشه بله ، یعنی از آدم B هست ! ولی ما گفتین که آدم ها A فقط بله میگن.
اگه هم آدم B این سوال رو پرسیده باشه ، جوابش میشه خیر ، یعنی از آدم B نیست و از آدم A هست ! ولی ما گفتین فقطB ها خیر میگن، پس اگه B گفته خیر ، و آدم A هست ، چجوری گفته خیر ؟

پس به نظر من واقعا نمیشه تشخیص داد.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام باران عزیز، نتیجه گیری کلی درست نیس. مجدد تلاش کنید.

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

ببخشید من دقیقا در کجا اشتباه کردم ؟
در راه حل یا اینکه گفتم نمیشه مشخص کرد ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

اینکه نمیشه مشخص کرد

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 سال پیش
2 0

یعنی خدایی جا نداره یه بلایی سرخودم بیارم😐
یکی نیست بگه توکه همون ساعت جوابو پیدا کردی آخه چرا رفتی سریال ببینی😶😡😡😡😡😡
پشتیبان محترم پرگاس( نمیدونم پشتیبانی کیه 😬😬😬) شما نظری درمورد تنبیه من نداری😑؟:(

تیم پشتیبانی پرگاس

خوب کاری کردی، هم سریال دیدی هم معما جواب دادی.
ما که دلمون نمی یاد غزل تنبیه بشه😘😘😘😘

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 سال پیش
1 1

😙😙😙
ولی خب من جوابو پیدا کردمو رفتم😲😲😲😵😵😵😵

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
1 سال پیش
2 1

بیخیالش مهم نیست😗
فقط میشه چون جواب درستو گفت دیدگاه بینهایت بزارین😋
اینم که خودتون دیدین دیگه😗👇
شادی پس از گل😋😋😋😋

تیم پشتیبانی پرگاس

😂😂😂👌

علیرضا خالقی  علیرضا خالقی
پاسخ
1 سال پیش
1 2

سلام پرگاس عزیز به نظرمن باید به او بگوییم یک سوال از ما کند که مشخص شود که جواب بله است یا خیر اگر بله است فرد a هستش اگر خیر هست b هستش

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام علیرضا عزیز
استدلال درستی نشده، دوباره تلاش کنید.

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام مجدد💗
این فرد نه از نوع A بوده و نه از نوع B
چون اگه از نوع B باشه باید دو گزینه ایی بیاد مثلا: من B هستم یاA ؟!
و در صورتی که از گروه A باشد جواب خیر می‌شود ولی پاسخ های گروه ها همیشه بلی هستش
پس نه B هستش و نه A
(خیلی شهر عجیبیه... 😑😂)

تیم پشتیبانی پرگاس

معمای بعدی از این شهر عجیب در می یابیم می ریم تيمارستان دوم😇😅😅
😎🏅✌️

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
1 0

سلام روزتون بخیر🌻
به نظرم هیچکدوم از دو نوع
چون اگه نوع A باشه ، سوالی که میکنه باید جواب درستش بله باشه پس سوالی که فرد کرده میشه بله و عضو B میشه
اگه نوع B باشه ، باید جواب درستش خیر باشه پس سوالی که فرد کرده میشه خیر و عضو B هم نیست.
پس نه عضو A و نه عضو B✌

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅✌️

معصومه ابراهیمی  معصومه ابراهیمی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام ، روزتون به خیر 😍⁦♥️⁩
به نظر من این شخص نمی تواند از نوع A و یا از نوع B باشد
چون اگر در پاسخ به سوال او بگوییم بله : از نوع A است ( چون فقط پاسخ نوع A بله است ) پس پاسخ بله درست نیست
و اگر بگوییم خیر : از نوع B است ( چون فقط پاسخ نوع B بله است ) پس پاسخ خیر هم درست نیست
امیدوارم درست باشه 🌹

تیم پشتیبانی پرگاس

🤗🤗🤗💗

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام..
اگه اون شخص از نوع A باشه ، قطعا جوابش بله خواهد بود..طبق این فرضیه یعنی یه شخصی که A هست بپرسه آیا من B هستم و به سوال خودش جواب بله بده در صورتیکه B نیست.!!!
اگه اون شخص واقعا B باشه باز هم ما تناقض داریم..جواب اون شخص اگه B باشه قطعا خیر خواهد بود و طبق این فرضیه یعنی یه شخصی که از نوع B هست ، بپرسه ایا من از نوع B هستم و به پرسش خودش جواب خیر داده میشه در صورتیکه B هست..
در نتیجه این شخص نه A هست و نه B پس اصلا اهل این جزیره نیست..فقط یه مردم آزاره که تشریف اورده تو معمای امروز ما 😎😅🤐

تیم پشتیبانی پرگاس

😅😅😅👌👌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
1 سال پیش
1 4

سلام مجدد خدمت پرگاس عزیزم😎
ای پشتیبان دوست داشتنی پرگاس معما ، کیستی ؟
این دفعه دیگه مرگ خودمو قسم نمیخورم که بگید چون راه فرار ندارید😈
باید بگید چه کسی هستید..!!
دستور از مقام بالا الان بهتون میرسه که خودتونو باید معرفی کنید😍😎

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام فاطمه جان
غلامپور هستم 😎🙌

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
1 سال پیش
1 1

وویییی..واقعا ؟؟
چرا هروقت کودک شیطون و مردم ازار من فعال میشه ؛ شما پشتیبان هستید ؟ شما خودتون مقام بالایید که😰
شرمندم ببخشید..به مرگ خودم قصد جسارت نداشتم..
حرفامو فراموش کنید لطفا 😢😢

تیم پشتیبانی پرگاس

این چه حرفیه عزیزم
وقتی شماها راحت باشید ما حس بهتری داریم،‌ پرگاس نگاه آموزشی متفاوتی داره مثل روابط مدیران مدرسه با دانش آموزها نیس.
شاد باشی🤗🤗🤗

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
2 1

سلام آقای دکتر😁
من شما رو تا حالا ندیدم هر وقتم که اومدم نبودید شما چه موقع هایی در موسسه حضور دارید؟ اما آقای مهندس رو همیشه دیدم👋😎

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام محدثه عزیز
من تا 15 تیرماه فقط صبح ها موسسه هستم چون عصرها درگیر ضبط محتوای آموزشی هستم. ولی از 15 تیر به بعد بیشتر اوقات داخل موسسه هستم.
راستی شنیدم شما هم قرار هس به دانش آموزهای مدرسه پرگاس اضافه بشی و آخرین نفری هستی که امسال پذیرش میشه،‌ از این بابت خوشحالم خانم دکتر آینده 😉💗

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
1 0

مدرسه پرگاس🤔🤔🤔🤔
منظور همین محتوا هاست؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه،‌ هر سال فقط 6 تا 7 نفر دانش آموز در مقطع دهم به مدت سه سال در پرگاس پذیرش میشن و به طور تخصصی برای قبولی در رشته های پزشکی آموزش می بینن و مدرسه شون در فضایی مجزا به صورت VIP و جدا از بقیه بچه های مدرسه هست.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
1 سال پیش
1 0

آها خیلیم عالی👌👌
چون سه دیدگاهمم داره تموم میشه دوستان یادتون نره امروز اخرین معمای من هست که جایزه داره ساعت ۱۶ پرگاس دریچه

تیم پشتیبانی پرگاس

بچه ها محسن این ماه خیلی بابت گذاشتن معماها وقت گذاشته و زحمت کشیده، کار سختیه مخصوصا برای ایشون که امسال کنکور هم داره،‌ لطفا طوری برنامه ریزی کنید که با همراهی گرمتون جواب زحمات ایشونو بدین. ممنون از همه تون🙏💗💗

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
1 سال پیش
2 0

دیدی محدثه خانم دیدی ؟
حرف منو که قبول نمیکردی خیییلیییییییی خوشحالم شدم واست.از اخرم قبول شدیییی😍😍
ان شاءالله لباس سفید خوشگل پزشکی رو تنت کنی خوشگل خانم.بالاخره تو بیمارستان همکاریم دیگه😎
درضمن فک نکن از شیرینی میگذرم..باید به کل بچه های مطهره شیرینی بدی شیرینی منم باید با بقیه فرق داشته باشه ها

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
2 0

بله😍😂
خیلی ممنونم عزیزم😍❤
انشاالله. چه همکارایی بشیم ما 😂 من و تو غزل😍👌
چشم عزیزم😉❤💋

تیم پشتیبانی پرگاس

خدا به دادمون برسه😅😅😅

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
2 0

آها . خب پس دیگه همش میبینمتون از ۱۵ تیر به بعد👌

خیلی خیلی ممنونم ازتون😍❤

تیم پشتیبانی پرگاس

امید به خدا،‌ مخصوصا توی اردوهای پرگاس که هر 45 روز می ریم😍😍

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت عوامل دوست داشتنی پرگاس
امیدوارم حال همتون خوب خوب باشه

جواب معما 👇👇👇👇👇


به نظر من نمیشه تشخیص داد

چون اگه اون شخصی که سوال می پرسه از نوع a باشه جوابش میشه بله اون از نوع b هست

حالا اگر اون شخصی که سوال می پرسه از نوع b باشه ، جوابش میشه خیر اون از نوع b نیست

حالا ما دو تا جواب متفاوت داریم که نمیتونم با قاطعیت بگیم که این شخص از نوع a هست یا b و نیاز به توضیحات بیشتری داریم تا جواب قاطعی بگیم

بازم ممنون از تمام زحماتتون و سایت پرگاس عالیه ❤👌

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام غزل عزیز
ممنون از محبت شما،‌ در استدلال نهایی بیشتر دقت کن. متشکریم💗

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
روز بخیر
جواب معما 👇
نوع A چون همیشه جوابشان بلی است
این سوال که گفته ایا من از نوع B هستم
برای A که همیشه جوابشان مثبت اشتباهه
نمیتونه B باشه چون جواب باید منفی باشه
نتبجه میگیریم این فرد نه از نوع A است نه B

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌👌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

پاسخ من درست بود؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍👌

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام دوباره

نوع a همیشه جوابشان بله است
این سوال گفته که آیا من از نوع b هستم
برای a که همیشه جوابشان مثبت است اشتباهه
نمیتونه b باشه چون جواب باید منفی باشه
نتیجه میگیرم این فرد نه از نوع a هست نه از نوع b

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌⭐

غزل غلام زاده  غزل غلام زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

ببخشید جواب آخرم درست بود ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌

دیانا شیرزاد  دیانا شیرزاد
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر و شادی 💗
اگر از نوع a باشه باید سوالی رو بپرسه که جوابش بشه بلی و چون این فرد پرسیده ایا من نوع b هستم پس حتما این فرد نوع a نیست
و چون باید کسانی که نوع b هستند سوالاتی رو بپرسند که جوابشون خیر باشه و چون اون فرد گفته ایا من b هستم پس اگر باشه جواب میشه بلی و خب میفهمیم که از نوع b هم نیستش

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅✌️

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

باسلام و عرض ادب واحترام
پاسخ👇
نوع (A)،چون همیشه جواب او بله است.
این سوال که گفته است آیا من از نوع(B)هستم؟
برای A که همیشه جوابشان مثبت است مطمئنا اشتباه است
نمیتواند(B)باشه زیرا جواب باید منفی باشد
نتبجه میگیریم که
این فرد نه از نوع(A)هست نه از نوع(B)
امیدوارم درست باشه😊

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام نگار عزیز، استدلال شما درست نیس لطفا دوباره تلاش کنید.

ریحانه طوفان  ریحانه طوفان
پاسخ
1 سال پیش
0 0

نمی توان تشخیص داد
چون اگر از نوع a باشه از من پرسیده آیا من از نوع bهستم نمیتونم بگم بله باید بگم خیر چون گفته
نوع aسوال هایی میپرسن که باید جوابشون بله باشه
اگر از نوعbباشه من نمیتونم بگم خیر چون اون از من پرسیده آیا من از نوع b هستم باید بگم بله که نمیشه
چون گفتین نوع bسوال هایی می‌پرسد که باید جوابشون خیر باشد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ریحانه جان، نتیجه گیری تون درست نیس.کمی بیشتر دقت کنید. متشکرم

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام مجدد
نوع A جوابشون همیشه بله است و این سوال جوابش برای A خیر میشود و نوع B جوابشون همیشه خیر هست و این سوال جوابش برای B بله میشود پس نتیجه می گیریم فرد نه نوع A و نه نوع B

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌⭐

نرگس رفیع  نرگس رفیع
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت بخیر
نمیتونه تو هیچکدوم از گروه های A و B باشه
چون اگر جوابش بله باشه باید تو گروه B بیفته یعنی کسایی که همیشه جوابشون خير هست
و اگر جوابش خير باشه باید تو گروه A باشه یعنی کسایی که همیشه جوابشون بله هست
پس تو هیچکدوم از گروه ها نیست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎⭐👌

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام میشود فرد B
زیرا از من میپرسد که بله یاخیر جواب من خیر است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام سونیا جان، نه متاسفانه. درست استدلال نکردید.

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

استدلال من بر این است که اگر اون فرد b از من میپرسد قطعا جوابش خیر است چون میداند خودش که خیر است ولی اگر فرد A سوال میکرد باید میگفتم بله چون در اول معما گفته بودید فرد های B فقط پرسش هایی میپرسند که جوابش خیر است و فرد های A سوال هایی میپرسند که جوابش بلی هست پس اینجا فرد b سوال پرسیده باید بگوییم خیر

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
1 سال پیش
0 0

درست است ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

اسما ذوقی  اسما ذوقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام خدمتت پراس عزیز
استدلال بنده این است که نوع B که جوابش همیشه خیر هست ولی در این سوال متفاوت است و برای سوالB جوابش بله است.و در نوع A که جوابش همیشه بله است ولی در این سوال متفاوت و جواب سوال A برابر با خیر است ، پس نتیجه میگیریم که فرد نه نوع A و نه نوع B هست.
با سپاس فراوان

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
1 سال پیش
1 0

سلام پاسخ من:
با فرض اینکه پرسشگر A باشد، پاسخ سوال خیر است درحالیکه A نمی‌تواند سوالی بپرسد که جوابش خیر باشد پس پرسشگر A نیست.
با فرض اینکه پرسشگر B باشد، پاسخ سوال بلی خواهد بود درحالیکه فرد B نمی تواند پاسخی با جواب بلی بپرسد.
درنتیجه: این فرد نمی تواند از نوعA و یا B باشد.

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
1 سال پیش
1 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله😍✌️

مرجان جعفری  مرجان جعفری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
اگه پرسشگر b باشه در اینصورت جواب باید خیر باشه در حالیکه بله میشه
پس نه b هس نه a

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام پرگاس عزیز
شبتون بخیر
پاسخ من
ببخشید اگر عکس فرستادم چون در شاد پاسخ رو تایپ کردم و متوجه شدم نمیشه کپی کرد به همین دلیل عکس از توضیحاتم ارسال کردم

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ ،من :
فرد نه از نوع A هست نه B
چون A همیشه جوابش بله هست
و B همیشه جوابش خیر هست
و سوال جوابش برای A خیر
و برای B بله هست
پس فرد نه از نوع A هست نه B

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

این فرد نمی تونه از نوع A یا B باشه .
این نتیجه گیری به علاوه راه حلی که قبل دادم ☝️

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

ارسال دیدگاه