معمای شماره 80


راهنما
دعوت دوستان
«جزیره پرسندگان» در گوشه ای از اقیانوس بیکران، جزیره عجیبی وجود دارد که به جزیره پرسندگان شهرت دارد. سبب این نامگذاری آن است که ساکنان این جزیره همیشه مطلب خود را به صورت پرسش بیان می کنند. مردمان این جزیره فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ آنها بلی یا خیر باشد. هرکس از نوع A است یا از نوع B. مردمان نوع A فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ درست آنها بلی باشد و مردمان نوع B فقط پرسشهایی می کنند که پاسخ درست آنها خیر باشد. به عنوان مثال، کسی از نوع A ممکن است بپرسد «آیا دو بعلاوه دو می شود چهار؟» اما نمی پرسد که «آیا دو بعلاوه دو می شود پنج؟»، یک فرد نوع B ممکن نیست بپرسد که آیا دو بعلاوه دو می شود چهار، بلکه می پرسد «آیا دو بعلاوه دو می شود پنج یا می شود شش؟» فرض کنیم که در این جزیره حضور دارید و یک زوج به اسامی اتان راسل و وایلت راسل را ملاقات کردید، اتان راسل از شخصی می پرسد «آیا وایلت و من هر دو از نوع B هستیم؟» سوال: آیا می توانید بگویید وایلت راسل از چه نوع است؟

پاسخ

  اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

برنده مسابقهزهرا قنبری

زهرا قنبری

برنده مسابقهمحدثه حاتمی نیا

محدثه حاتمی نیا

برنده مسابقهملیكا افشاری

ملیكا افشاری

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهغزل نقدیان

غزل نقدیان

برنده مسابقهدیانا شیرزاد سادات

دیانا شیرزاد سادات

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهنازنین زهرا تمنانلو

نازنین زهرا تمنانلو

برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

برنده مسابقهمعصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

برنده مسابقهفاطمه سلیمانی

فاطمه سلیمانی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
اگر جوابش بله باشه
اتان a هست که غلط می‌شود
پس راتل b هست و وایلت a

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌⭐

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

از نوع A

تیم پشتیبانی پرگاس

😍👌⭐

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
اگر جوابش بله باشه
اتان a هست که غلط می‌شود
پس راتل b هست و وایلت a
برای جواب هم نه هردو ما b نیستیم و فقط یکی از ما b هست که خود من )راتل( هستم.

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

نهa نهb

تیم پشتیبانی پرگاس

دوباره تلاش کنید

فرناز حقیقیان  فرناز حقیقیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
A

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
نه از نوع A هست و نه B
چرا که پرسید آیا وایلت و من( اتان) هردو از نوع B هستیم؟ که با توجه به طراحی سوال میشه نه در حالی که نوع B باید بپرسد: آیا من و وایلت عضو B می شویم یا می شویم عضو A??

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، دوباره تلاش کنید.

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام پاسخ من:
نه b است و نه a.

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

دلیل:اگر جواب سوال بله باشد تناقض به وجود میاد بنابراین جواب خیر است و چون جواب درست خیر است اتان از نوع Bاست و برای اینکه گزاره جوابش خیر باشد؛وایلت از نوعAاست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام صبح بخیر
نه از نوع A و نه از نوع B
چون اگه نوع A باشد جواب سوال بله میشود(ما از نوع B هستیم؟ جواب بله میشود که اشتباهه است چون شخص A این سوالو پرسیده ولی اینجوری میشه B
و اگه شخص B پرسیده باشد باید دو گزینه ایی بیارد که بازم اشتباه هست چون جواب درست شخص B خیر است(ما از نوع B هستیم؟ جواب خیر میشود که میشه A ولی اشتباهه چون شخص B پرسیده

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، دوباره تلاش کنید.

مهدیه جلیلی شهری  مهدیه جلیلی شهری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

پاسخ من:
وایلت a است.
چون اگر اتان a باشد، جواب سوال خیر میشود اما اگر b باشد و این سوال الزاما پاسخ داشته باشد، اتان b است و چون پاسخ باید خیر باشد، پس وایلت a است که جواب خیر شود.

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

مهدیا رجبی  مهدیا رجبی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقت بخیر
از نوع A هستن

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

از نوع a

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام روز بخیر
نمی توان مشخص کرد

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه.
دوباره تلاش کنید.

هلنا رادفر  هلنا رادفر
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

خب اشتباه شد
میشه از نوع A 💝😁
درسته دیگه!؟ 🙁

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

بله از نوع B هستند😁✋
چرا که آنها یک زوج هستند پس میشه پرسید آیا من یا وایلت عضو B هستیم؟( آیا وایلت عضوB می‌شود یا من عضو B می‌شوم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم
استدلال شما درست نیس. مجدد تلاش کنید.

باران اعتمادی عیدگاهی  باران اعتمادی عیدگاهی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

شاید وایلت راسل از نوع A باشه
چون اتان پرسید آیا من و وایلت هر دو از نوع B هستیم؟
با این سوال اتان که فرد A نمی تونه باشه ، اما می تونه فرد B باشه که جوابش بشه خیر ، چون وقتی پرسیده ایا وایلت و من هر دو از نوع B هستیم ، چون گفته هر دو جواب می تونه باشه خیر یعنی اتان B هست و وایلت A هست

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

زهرا قنبری  زهرا قنبری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
از نوع A هستند

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

نوع A

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

ملیكا افشاری  ملیكا افشاری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
اگر هر دو a باشند جواب سوال میشه بله در صورتی که سوال گفته آیا ما b هستیم ؟ که اگر بله باشه از نوع a نیستن
اگر هر دو از نوع b باشند جواب سوال میشه خیر
در صورتی که سوال گفته ما از نوع b هستیم ؟ و اگر جواب خیر باشه از نوع b نیستن .
پس هر دو نمیتونن از یک نوع باشن و جواب سوال خیر است و چون اتان راسل سوال پرسیده پس اتان راسل از نوع b و وایلت راسل از نوع a

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام ✋
روز بخیر 🤗
به نظر من وایت راسل از نوع A هست چرا چون که گفته مردمان نوع B همیشه سوال هاشون جواب درستش خیر هست ‌‌‌‌‌‌‌‌پس وقتی که اتان راسل می‌پرسه آیا من و وایلت راسل از نوع B هستیم ؟جواب میشه خیر پس در این نتیجه وایلت راسل میشه از نوع A
🙂

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

غزل نقدیان  غزل نقدیان
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام مجدد😋
از نوع A میشه😁✋

تیم پشتیبانی پرگاس

😎🏅👌

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام میشود از نوع b زیرا از نوع B سوال پرسیدید که میشود جوابش خیر ولی اگر میپرسید من از نوع a هستم جوابش بلی بود

سونیا مهرور  سونیا مهرور
پاسخ
10 ماه پیش
0 2

درست بود؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، استدلال شما درست نیس. مجدد تلاش کنید.

علیرضا خالقی  علیرضا خالقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام اتان از نوع a و وایلت از نوع b

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، نه متاسفانه. دوباره تلاش کنید.

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

وایلت راسل میتواند هم از نوع b و هم از نوع a باشد .

چون اگر b باشد و بپرسد آیا ما هر دو از نوع b
هستیم؟ جواب میدن خیر

پس یکی از آن دو از نوع b و دیگری از a است

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، استدلال شما دقیق نیس لطفا مجدد تلاش کنید. وایلت راسل از کدام نوع می باشد؟

زهرا ذوالفقاری  زهرا ذوالفقاری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

وایلت راسل از نوع a است

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید🍧
به نظر من وایلت راسل از نوع b هستش چون اون ها سوالاتی رو میپرسن که جوابش منفی بشه و گفته ایا هر دوی ما از نوع b هستیم و ما میگیم نه چون وایلت نوع b و اتان هم نوع a هستش🍓

تیم پشتیبانی پرگاس

🏅👌😋

دیانا شیرزاد سادات  دیانا شیرزاد سادات
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

پاسخ من درست بود ؟!)

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم😍✌️

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

اههههههه امروز معما داشتیم؟!!!! من یادم رفت بعد کلاسم میام میگم

تیم پشتیبانی پرگاس

😇😇😇

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
پاسخ من
راستی بسته خریدم هم برای تابستون هم برای سال هشتمم تا سال دیگه پیشتونم و میتونم از امکانات بی نظیر سایت استفاده کنم😍😍

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام و عرض ادب
بنظرم چون اتان ازنوع B است پس جواب این سوال خیر است و وایلت از نوع A است

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

نازنین زهرا تمنانلو  نازنین زهرا تمنانلو
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
پاسخم درست بود

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، بله. 😍✌️

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

وایلت راسل از نوع A ست.

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

فاطمه سادات مرتضوی  فاطمه سادات مرتضوی
پاسخ
10 ماه پیش
1 0

سلام سلام 😍
ظهر خوشگلتون بخیر💛
راستش دوتا سوال 😇
۱ : پاسخم درست بود آیا ؟
۲ : خودتونو بی زحمت معرفی نمایید البته اگه با تیپ پا بنده رو از صفحه روزگار محو نمی فرمایید🤐😘
( لطفااا دیگه😢 )

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام عزیزم 😍😍😍
بله درسته.
حسینی هستم👂😘🤫

معصومه ابراهیمی  معصومه ابراهیمی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام ، به نظر من وایلت راسل از نوع A است .
چون اگر در پاسخ به سوال : وایلت و اتان هر دو از نوع B هستند ؟ اگر هر دو از نوع A باشند پاسخ آنها بله است ، پس این پاسخ اشتباه است .
و اگر هر دو از نوع B باشند پاسخ خیر است ، پس نتیجه میگیریم یکی از آنها از نوع A و دیگری از نوع B است . اگر اتان از نوع B باشد پاسخ سوالش خیر می‌شود ، و اگر وایلت از نوع A باشد ، پاسخ خیر درست است

نتیجه گیری نهایی : وایلت راسل از نوع A استامیدوارم درست باشه 😍⁦♥️⁩

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

پاسخم درست بود ؟😇
فکر کنم این دفعه هم دوباره کامل ترین دلیل رو برای پاسخم ارسال کردم درسته ؟😍

تیم پشتیبانی پرگاس

بله، عالی😍😍

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام اینه اتان =b وایلت = a؟

تیم پشتیبانی پرگاس

😍✌️🏅

فاطمه سلیمانی  فاطمه سلیمانی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

ببخشید جوابم درست بود چون برام امتیازی ثبت نشد ؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله، ساعت 10 امتیاز بهتون تعلق می گیره.

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام وقتتون بخیر
وایلت از نوع A است چون اگر واقعاً اتان از نوع B باشد پس پاسخ سوال او خیر می شود پس هر دوی آنها از نوع B نیستند چون اتان از نوع B است، وایلت باید از نوع A باشد.
پس نتیجه میگیریم که
وایلت از نوع A است و اتان از نوع B است.

محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

از نوع A هست زیرا ... ( طولانی هست دیگه اجازه بدید نگم😢😢😢 )
بازم اگه دلیل خواستید یا درست نبود نشون بدید میگم دلیلشو

تیم پشتیبانی پرگاس

😎👌🏅

پریا ارجمندسنگانی  پریا ارجمندسنگانی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام از نوع a هست.

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

بیتا محمودیان لائین  بیتا محمودیان لائین
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید
پاسخ من :
وایلت راسل از نوع A
و اتان راسل از نوع B

اگر اتان از نوع B باشد باید پاسخ سوالش نه بشود
در نتیجه آنها هردو از نوع B نیستند چون اتان از نوع B هست باید وایلت از نوع A باشد.

تیم پشتیبانی پرگاس

😎✌️🏅

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام ، خسته نباشید ، وقت بخیر 😘

💗پاسخ = از نوع A هستند💗

تیم پشتیبانی پرگاس

😍⭐👌

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام خسته نباشید😙😙
پاسخ من
اتان از نوع B و وایلت از نوع A است ❤️

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

پاسخ من رسید؟؟؟
درست بود؟؟

تیم پشتیبانی پرگاس

بله عزیزم، آفرین به شما.😍

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

ممنونم از شما پرگاسی های عزیز😙😙😗😐

ریحانه غلامی  ریحانه غلامی
پاسخ
10 ماه پیش
0 0

سلام
جواب من از هردو از گروه ب هستند

تیم پشتیبانی پرگاس

نه متاسفانه

ارسال دیدگاه