بسته های کامل یادگیری ریاضی

بسته کامل یادگیری ریاضی (متوسطه اول)

آزمون تستی آماده 100 عدد

آزمون تمرینی 100 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 50 عدد

درسنامه 3 عدد


130,000 تومان
با تخفیف ویژه 119,000 تومان

تهیه بسته

بسته کامل یادگیری ریاضی (متوسطه دوم)

آزمون تستی آماده 50 عدد

آزمون تمرینی 100 عدد

نمونه سوال 10 عدد

رفع اشکال 50 عدد

درسنامه 3 عدد


150,000 تومان
با تخفیف ویژه 139,000 تومان

تهیه بسته