رفع اشکال کامل ریاضی عمومی دو

لیست بسته های آموزشی

  کد بسته : 160

  پایه تحصیلی : کارشناسی

  درس : ریاضی عمومی دو

رفع اشکال
20 عدد

بسته آموزشی مخصوص رفع اشکال آنلاین دانشجویان درس ریاضی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد 

مبلغ قابل پرداخت
60,000 تومان با تخفیف ویژه 49,000 تومان


بسته های پیشنهادی

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی یک

4 ماهه
کارشناسی
85,000 تومان
با تخفیف ویژه 60,000 تومان

ریاضی عمومی یک

کد بسته :   190

رفع اشکال (مبانی ترکیبیات، مبانی آنالیز و ریاضی گسسته)

4 ماهه
کارشناسی
50,000 تومان
با تخفیف ویژه 45,000 تومان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی, مبانی ترکیبیات

کد بسته :   260

رفع اشکال ریاضیات دانشگاهی (دانشجویان خارجی)

4 ماهه
کارشناسی , کارشناسی ارشد, دکتری
280,000 تومان
با تخفیف ویژه 269,000 تومان

Mathematic

کد بسته :   235

تدریس دکتر میرزاوزیری (مبانی آنالیز)

4 ماهه
کارشناسی
164,000 تومان
با تخفیف ویژه 159,000 تومان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

کد بسته :   257

ارسال دیدگاه