رفع اشکال کامل ریاضی عمومی یک

لیست بسته های آموزشی

  کد بسته : 190

  پایه تحصیلی : کارشناسی

  درس : ریاضی عمومی یک

نمونه سوال تشریحی
5 عدد
تمرین تست زنی
20 عدد
درسنامه
1 عدد
رفع اشکال
20 عدد

بسته آموزشی مخصوص رفع اشکال آنلاین دانشجویان درس ریاضی عمومی 1 دانشگاه فردوسی مشهد 

مبلغ قابل پرداخت
85,000 تومان با تخفیف ویژه 60,000 تومان


بسته های پیشنهادی

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی دو

4 ماهه
کارشناسی
60,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

ریاضی عمومی دو

کد بسته :   160

تدریس دکتر میرزاوزیری (مبانی آنالیز)

4 ماهه
کارشناسی
164,000 تومان
با تخفیف ویژه 159,000 تومان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

کد بسته :   257

تدریس دکتر میرزاوزیری (مبانی ترکیبیات و گسسته)

4 ماهه
کارشناسی
168,000 تومان
با تخفیف ویژه 157,000 تومان

ریاضی گسسته

کد بسته :   259

رفع اشکال (مبانی ترکیبیات، مبانی آنالیز و ریاضی گسسته)

4 ماهه
کارشناسی
50,000 تومان
با تخفیف ویژه 45,000 تومان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی, مبانی ترکیبیات

کد بسته :   260

ارسال دیدگاه