حل تمرین ریاضی عمومی 1 (دانشگاه فردوسی مشهد)

لیست بسته های آموزشی

  کد بسته : 190

  پایه تحصیلی : کارشناسی

  درس : ریاضی عمومی یک

آزمون تشریحی
15 عدد
آزمون تمرینی
50 عدد
درسنامه
1 عدد
رفع اشکال
30 عدد

بسته آموزشی مخصوص حل تمرین دانشجویان درس ریاضی عمومی 1 دانشگاه فردوسی مشهد 

مبلغ قابل پرداخت
45,000 تومان با تخفیف ویژه 39,000 تومان


ارسال دیدگاه