رفع اشکال (مبانی ترکیبیات، مبانی آنالیز و ریاضی گسسته)

لیست بسته های آموزشی

  کد بسته : 260

  پایه تحصیلی : کارشناسی

  درس : فضاهای متریک با طعم توپولوژی , شمردنی ها را بشمار!

رفع اشکال
10 عدد

در این بسته آموزشی شما می توانید ازامکان رفع اشکال آنلاین برای دروس ریاضی گسسته، مبانی آنالیز و مبانی ترکیبیات تدریس شده توسط دکتر مجید میرزاوزیری و دکتر کیمیا نارنجانی استفاده کنید.

مبلغ قابل پرداخت
50,000 تومان با تخفیف ویژه 45,000 تومان


بسته های پیشنهادی

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی یک

4 ماهه
کارشناسی
85,000 تومان
با تخفیف ویژه 60,000 تومان

ریاضی عمومی یک

کد بسته :   190

رفع اشکال ریاضیات دانشگاهی (دانشجویان خارجی)

4 ماهه
کارشناسی , کارشناسی ارشد, دکتری
280,000 تومان
با تخفیف ویژه 269,000 تومان

Mathematic

کد بسته :   235

تدریس دکتر میرزاوزیری (مبانی ترکیبیات و گسسته)

4 ماهه
کارشناسی
168,000 تومان
با تخفیف ویژه 157,000 تومان

ریاضی گسسته

کد بسته :   259

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی دو

4 ماهه
کارشناسی
60,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

ریاضی عمومی دو

کد بسته :   160

ارسال دیدگاه