1. خانه
  2. پرگاس دریچه
  3. دریچه 20156

مهدیه جلیلی شهری

پایه تحصیلی: هشتم متوسطه

1087250   امتیاز

محل تحصیل: دبیرستان مطهره
10 بازدید

نمایش دریچه

1 هفته پیش

همین کم بود😂😂

7 بار پسند شده

ارسال دیدگاه


مهدیه جلیلی شهری
هشتم متوسطه
8 ماه پیش

تنها کسی که دوست دارم همیشه باهام سرد برخورد کنه

اونور بالشتمه!😎😂😂😂 ...

18
مهدیه جلیلی شهری
هشتم متوسطه
8 ماه پیش

هر وقت احساس تنهایی کردی

پاشو یه فیلم ترسناک بزار نگاه کن !
:-)

بعد فکر میکنی یکی تو اتاقه،

یکی تو آشپز خونه هست، چند نفر هم تو حیاطن !

خلاصه از تنهایی ...

14
مهدیه جلیلی شهری
هشتم متوسطه
8 ماه پیش

یه‌ روز‌ یه نفری‌ به‌ چراغ‌ راهنما‌ آب‌ میده‌
میگن‌ چرا‌‌ داری‌ آب‌ میدی‌ میگه‌ چون‌ زودتر‌ سبز‌ بشه🚦😂😂 ...

14
مهدیه جلیلی شهری
هشتم متوسطه
8 ماه پیش

هیچوقت اوناییو که میری خونشون بعد شیرینی که براشون بردی رو باز نمیکنن بیارنو درک نکردم ؛
چرا نمیفهمی من با کلی امید و آرزو میرم شیرینی فروشی ، اونایی که خودم دوس دارمو میخرم میارم که بخورم

بردار بیار😒😂😂😂 ...

14